Bản án 07/2017/KDTM.ST ngày 14/07/2017 về tranh chấp kết quả đấu thầu khai thác mặt bằng giữ xe

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N, TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 07/2017/KDTM.ST NGÀY 14/07/2017 VỀ TRANH CHẤP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU KHAI THÁC MẶT BẰNG GIỮ XE

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

446
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2017/KDTM.ST ngày 14/07/2017 về tranh chấp kết quả đấu thầu khai thác mặt bằng giữ xe

Số hiệu:07/2017/KDTM.ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:14/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về