Bản án 07/2017/HNGĐ-ST ngày 21/9/2017 về tranh chấp hôn nhân và gia đình

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 07/2017/HNGĐ-ST NGÀY 11/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trong ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cù Lao  Dung, tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 74/2017/TLST-HNGĐ, ngày 29 tháng 6 năm 2017 “Về việc tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2017/QĐXXST- HNGĐ ngày 31 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Ngô Thanh H, sinh năm: 1975 (có mặt). Cư trú tại: Số nhà 30, ấp S, xã Đ, huyện C, tỉnh S.

- Bị đơn: Anh Lâm Chí T, sinh năm: 1979 (có mặt). Cư trú tại: Số nhà 30, ấp S, xã Đ, huyện C, tỉnh S.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện ngày 23 tháng 6 năm 2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là chị Ngô Thanh H trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T tự nguyện tổ chức lễ cưới và chung sống từ năm 1994, nhưng anh chị không có đăng ký kết hôn. Sau đó do bất đồng ý kiến, anh chị sống không hạnh phúc, anh chị đã sống ly thân từ tháng 7 năm 2016, nên chị H yêu cầu tuyên bố chị và anh T không phải là vợ chồng.

Về con chung: Trong thời gian chung sống chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T có 02 người con chung tên Lâm Dương Khánh, sinh ngày 13/10/1994 và Lâm Thị Bội Ngọc, sinh 15/10/1996. Hiện nay cháu Khánh và cháu Ngọc đã thành niên, không mắc bệnh tật gì, nên chị H không yêu cầu giải quyết.

Về tài sản chung: Chị Ngô Thanh H xác định chị và anh Lâm Chí T có tài sản chung, nhưng anh chị đã tự thỏa thuận chia xong, nên chị không yêu cầu giải quyết.

Về nợ chung: Chị Ngô Thanh H xác định chị và anh Lâm Chí T không có nợ chung, nên chị không yêu cầu giải quyết.

Tại phiên tòa hôm nay, chị Ngô Thanh H vẫn giữ nguyên yêu cầu trên.

* Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn là anh Lâm Chí T trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Anh Lâm Chí T và chị Ngô Thanh H tự nguyện tổ chức lễ cưới và chung sống từ năm 1994, nhưng anh chị không có đăng ký kết hôn. Sau đó do bất đồng ý kiến, anh chị sống không hạnh phúc, anh chị đã sống ly thân từ tháng 7 năm 2016, nên anh T yêu cầu tuyên bố anh và chị H không phải là vợ chồng.

Về con chung: Trong thời gian chung sống anh Lâm Chí T và chị Ngô Thanh H có 02 người con chung tên Lâm Dương Khánh, sinh 13/10/1994 và Lâm Thị Bội Ngọc, sinh 15/10/1996. Hiện nay cháu Khánh và cháu Ngọc đã thành niên, không mắc bệnh tật gì, nên anh T không yêu cầu giải quyết.

Về tài sản chung: Anh Lâm Chí T xác định anh và chị Ngô Thanh H có tài sản chung, nhưng anh chị đã tự thỏa thuận chia xong, nên anh không yêu cầu giải quyết.

Về nợ chung: Anh Lâm Chí T xác định anh và chị Ngô Thanh H không có nợ chung, nên anh không yêu cầu giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ hôn nhân: Chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T tự nguyện chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1994, nhưng không có đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống do bất đồng ý kiến, nên anh chị sống không hạnh phúc, anh chị đã sống ly thân từ tháng 7 năm 2016. Nay chị H và anh T cùng yêu cầu Tòa án tuyên bố anh chị không phải là vợ chồng.

Hội đồng xét xử xét thấy: Chị H và anh T chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1994, có đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình, nhưng anh chị không đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân và gia đình, nên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Chị H và anh T cùng yêu cầu tuyên bố chị H và anh T không phải vợ chồng là hoàn toàn phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 53 của Luật hôn nhân và gia đình, nên Hội đồng xét xử chấp nhận, xử tuyên bố không công nhận chị H và anh T là vợ chồng.

[2] Về con chung: Trong thời gian chung sống chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T có 02 người con chung tên Lâm Dương Khánh, sinh 13/10/1994 và Lâm Thị Bội Ngọc, sinh 15/10/1996. Hiện nay cháu Khánh và cháu Ngọc đã thành niên, không mắc bệnh tật gì. Chị H và anh T không có yêu cầu gì, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

[3] Về tài sản chung: Chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T cùng xác định trong thời gian chung sống anh chị có tài sản chung, nhưng đã tự thỏa thuận chia xong. Chị H và anh T không có yêu cầu gì, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

[4] Về nợ chung: Chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T cùng xác định trong thời gian chung sống anh chị không có nợ chung, không có yêu cầu gì, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 4 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, buộc chị Ngô Thanh H phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng chị H được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0006149 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, như vậy chị H đã nộp xong tiền án phí dân sự sơ thẩm; anh Lâm Chí T không phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm.

[6] Về quyền kháng cáo bản án: Áp dụng Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự.

[7] Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cù Lao Dung phát biểu ý kiến:

- Trong vụ án này, từ khi Tòa án thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Ngô Thanh H.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 4 Điều 147, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 53 của Luật hôn nhân và gia đình; điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Ngô Thanh H.

1. Về quan hệ hôn nhân: Tuyên bố không công nhận chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T là vợ chồng.

2. Về con chung: Trong thời gian chung sống chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T có 02 người con chung tên Lâm Dương Khánh, sinh 13/10/1994 và Lâm Thị Bội Ngọc, sinh 15/10/1996. Chị H và anh T không có yêu cầu gì, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

3. Về tài sản chung và nợ chung: Chị Ngô Thanh H và anh Lâm Chí T không có yêu cầu gì, nên không đặt ra xem xét giải quyết.

4. Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Ngô Thanh H phải nộp 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm, nhưng chị H được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0006149 ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, như vậy chị H đã nộp xong tiền án phí dân sự sơ thẩm; anh Lâm Chí T không phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo bản án: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.


83
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2017/HNGĐ-ST ngày 21/9/2017 về tranh chấp hôn nhân và gia đình

Số hiệu:07/2017/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:21/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về