Bản án 07/2017/DS-ST ngày 07/06/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢN ÁN 07/2017/DS-ST NGÀY 07/06/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN 

Trong ngày 07 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 17/2017/TLST-DS ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2017/QĐST-DS ngày 10 tháng 5 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VN T (T. BANK) Địa chỉ trụ sở: Phố T, Phường D, Quận H, TP. Hà Nội.

Địa chỉ Chi nhánh: Đường H, Phường B, Quận A, TPHCM.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Trần B - Chức vụ: nhân viên (theo văn bản ủy quyền số 04/2017/UQ-TDTD, ngày 02/6/2017)

2. Bị đơn: Anh Hồ Minh C (T), sinh năm 1983

Nơi cư trú: Xã T, Huyện V, thành phố Cần Thơ.

(Anh B và anh C có mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Anh Trần B .– người đại diện theo ủy quyền cho Ngân hàng TMCP VN T trình bày:

Căn cứ theo hợp đồng tín dụng số 20141025-102026-0002, do anh C ký với Ngân hàng 25/10/2014. Theo đó, anh C vay số tiền 23.932.964 đồng, lãi suất 3,75/%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận anh C phải trả cho Ngân hàng cả gốc và lãi là 39.292.000 đồng, thời gian trả trong 28 tháng, 27 tháng đầu trả mỗi tháng trả số tiền 1.396.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.600.000 đồng. Thời gian bắt đầu trả là ngày 01/12/2014. Việc vay nợ, anh C không thế chấp tài sản (vay tín chấp).

Thực hiện hợp đồng, anh C đã trả được nhiều lần với tổng số tiền 11.768.000 đồng ( trong đó trả gốc là 4.436.570 đồng, trả lãi 7.331.430 đồng). Tính đến thời điểm ngày 05/5/2017 thì anh C còn nợ lại tổng cộng 27.524.000 đồng, cụ thể: nợ gốc là 19.496.394 đồng, nợ lãi 8.027.606 đồng. Mặt dù, Ngân hàng nhiều lần nhắc nhở nhưng anh C vẫn không thanh toán đúng hạn cho Ngân hàng.

Tại phiên tòa, đại diện cho Ngân hàng yêu cầu anh C phải trả nợ gốc 19.496.394 đồng và tiền lãi 5.000.000đồng, không yêu cầu trả thêm tiền lãi cho đến khi trả dứt nợ.

- Bị đơn anh Hồ Minh C (T) trình bày:

Anh thống nhất về số tiền vay, lãi suất, thời gian trả, số tiền anh đã trả và số tiền còn nợ lại như đại diện Ngân hàng đã trình bày.

Nay vì hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn nên chỉ đồng ý trả cho Ngân hàng tiền gốc, xin không trả tiền lãi. Cách thức trả là trả dần, mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi dứt nợ.

Ý kiến của Kiểm sát viên: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thụ lý vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa Ngân hàng TMCP VN T với bị đơn Hồ Minh C là đúng thẩm quyền, Tòa án đã thu thập chứng cứ đầy đủ, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn luật định. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã thực hiện các bước của phiên tòa sơ thẩm đúng thủ tục tố tụng dân sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định:

Anh Hồ Minh C vay tiền của Ngân hàng TMCP VN T, vì mục đích tiêu dùng nhưng vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên phát sinh tranh chấp. Căn cứ vào khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Quá trình tố tụng, anh C với Ngân hàng thì không thỏa thuận được việc giải quyết vụ án. Vì vậy, Tòa án phải đưa vụ án ra để xét xử theo quy định.

Ngày 25/10/2014, giữa Ngân hàng với anh C, ký kết văn bản “Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng”. Theo đó, anh C vay của Ngân hàng số tiền vốn là 23.932.694 đồng (bao gồm phí mua bảo hiểm), lãi suất 3,75%/tháng, mục đích vay tiêu dùng. Theo thỏa thuận, anh C có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng cả tiền vốn và lãi là 39.292.000đồng, trả chậm trong 28 tháng. Trong 27 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.396.000đồng, tháng cuối cùng trả 1.600.000đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/12/2014.

Quá trình thực hiện hợp đồng, anh C chỉ thanh toán cho Ngân hàng được 08 kỳ với tổng số tiền 11.768.000 đồng (trong đó: trả gốc là 4.436.570 đồng, trả lãi 7.331.430 đồng), sau đó ngưng trả cho đến nay. Như vậy, anh C đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, vì khoản nợ đến nay đã quá thời hạn trả. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu anh C phải trả số nợ còn lại cả tiền vốn và lãi là có căn cứ. Chỉ tính đến ngày 05/5/2017, số tiền nợ lãi theo thỏa thuận vay là 8.027.606 đồng, nhưng tại phiên tòa đại diện Ngân hàng chỉ yêu cầu anh C trả tiền lãi 5.000.000đồng và không yêu cầu phải tiếp tục trả lãi do chậm thanh toán là có lợi cho anh C nên công nhận.

Trong quá trình tố tụng anh C cũng thừa nhận số tiền vay, lãi suất, thời gian trả, số tiền anh đã trả và số tiền còn nợ lại Ngân hàng như đại diện Ngân hàng trình bày. Nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn anh C xin được trả tiền vốn, không trả tiền lãi và xin được trả dần mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi dứt nợ. Xét thấy, thời hạn anh C trả nợ góp kỳ cuối là vào tháng 3/2017, đến thời điểm xét xử sơ thẩm đã là tháng 6/2017, như vậy toàn bộ số tiền nợ vốn, lãi còn lại là đã quá thời hạn thanh toán. Không có cơ sở để Tòa án tuyên buộc anh C trả góp hàng tháng như ý kiến của anh.

Về việc xin không trả tiền lãi mà anh C yêu cầu: Ngân hàng chỉ yêu cầu anh C trả 5.000.000đồng tiền lãi theo hợp đồng vay là đã xem xét giảm một phần tiền lãi, đồng thời Ngân hàng cũng không yêu cầu anh C trả tiền lãi do chậm thanh toán từ sau khi xét xử sơ thẩm đã là có lợi cho anh C, không có cơ sở để cho rằng Ngân hàng không được yêu cầu anh C trả tiền lãi (5.000.000đồng).

Về án phí: Do anh C có trách nhiệm trả nợ theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên anh phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định: 24.496.394đồng x 5% = 1.224.819đồng. Nhưng do anh C thuộc diên hộ nghèo (có cung cấp sổ hộ nghèo) và có đơn xin miễn tiền án phí nghĩ nên miễn tiền án phí cho anh C là phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 144, Điều 147 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Khoản 2 Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 “ Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án” có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP VN T, về việc tranh chấp hợp đồng vay tải sản đối với anh Hồ Minh C (T).

1/ Buộc anh Hồ Minh C (T) có trách nhiệm trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP VN T số tiền 24.496.394đồng (hai mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm chín mươi bốn đồng), trong đó: nợ gốc là 19.496.394 đồng, nợ lãi là 5.000.000đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của Ngân hàng không yêu cầu bị đơn phải trả thêm tiền lãi do chậm thanh toán kể từ sau khi xét xử sơ thẩm cũng như trong giai đoạn thi hành án.

2/ Về án phí dân sự sơ thẩm:

Miễn phần án phí dân sự cho bị đơn do thuộc diên hộ nghèo

Hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP VN T số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.500.000 đồng theo biên lai thu số: 009265, ngày 13 tháng 3 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Báo cho đương sự biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp theo của ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


109
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2017/DS-ST ngày 07/06/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:07/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/06/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về