Bản án 07/2011/KDTM-PT ngày 14/03/2011 về việc tranh chấp yêu cầu thanh toán tiền điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng xây dựng

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 07/2011/KDTM-PT NGÀY 14/03/2011 VỀ VIỆC TRANH CHẤP YÊU CẦU THANH TOÁN TIỀN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

190
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2011/KDTM-PT ngày 14/03/2011 về việc tranh chấp yêu cầu thanh toán tiền điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng xây dựng

Số hiệu:07/2011/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đồng Nai
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:14/03/2011
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về