Bản án 06/2020/DS-ST ngày 17/04/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất và phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH H

BẢN ÁN 06/2020/DS-ST NGÀY 17/04/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

22
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 06/2020/DS-ST ngày 17/04/2020 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất và phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư

    Số hiệu:06/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Tây
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:17/04/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về