Bản án 06/2020/DS-ST ngày 11/02/2020 về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền; bồi hoàn chi phí cải tạo xây dựng, góp vốn và công sức đóng góp, thanh toán tiền lãi đối với số tiền chậm trả, thanh toán công sức đóng góp

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 06/2020/DS-ST NGÀY 11/02/2020 VỀ YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN; BỒI HOÀN CHI PHÍ CẢI TẠO XÂY DỰNG, GÓP VỐN VÀ CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP, THANH TOÁN TIỀN LÃI ĐỐI VỚI SỐ TIỀN CHẬM TRẢ, THANH TOÁN CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

355
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2020/DS-ST ngày 11/02/2020 về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền; bồi hoàn chi phí cải tạo xây dựng, góp vốn và công sức đóng góp, thanh toán tiền lãi đối với số tiền chậm trả, thanh toán công sức đóng góp

Số hiệu:06/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:11/02/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về