Bản án 06/2017/ST-HC ngày 07/08/2017 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 06/2017/ST-HC NGÀY 07/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

Trong các ngày 03 và ngày 07 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 47/2016/TLST-HC ngày 19 tháng 12 năm 2016, về việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại về lĩnh vực quản lý đất đai, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2017/QĐXXST-HC ngày 25 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Chu Thị Lan, sinh năm: 1948

Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư Trần Quốc Thành, văn phòng Luật sư Trung Vinh, đoàn Luật sư Nghệ An (có mặt)

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Phú Hàn, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ủy quyền cho ông Lê Phạm Hùng, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, theo giấy ủy quyền số 430/UBND-TTR ngày 28 tháng 4 năm 2017 (vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Huy Vinh-Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 14/10/2016, bà Chu Thị Lan yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, hủy một phần quyết định giải quyết khiếu nại số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cụ thể hủy bỏ phần V và khoản 1, khoản 2 Điều 1 phần quyết định; Buộc UBND huyện Hưng Nguyên cấp GCNQSDĐ cho bà Chu Thị Lan tại thửa đất khác nếu thửa đất trước đây nằm trong quy hoạch hoặc bồi thường bằng tiền.

Quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa bà Chu Thị Lan trình bày: Năm 1991 bà Lan có nhu cầu mua đất làm ốt dịch vụ tại trục đường 49(cũ) được biết UBND thị trấn Thái Lão có chủ trương bán đất cho nhân dân. Bà Lan đã làm đơn xin mua đất, có xác nhận của Trưởng phòng CN-XDCB-GTVT là ông Trịnh Bá Nghi và phó chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên là ông Hà Huy Thông. Bà Lan nộp đơn cho UBND thị trấn Thái Lão, UBND thị trấn Thái Lão nhất trí bán cho bà một thửa đất cạnh cổng tiêu nước trên trục đường 49 nay là quốc lộ 46, có diện tích khoảng 100m2, với số tiền 850.000 đồng. UBND thị trấn ( không nhớ người nào yêu cầu bà nộp tiền cho ông Nguyễn Công Chỉnh, bà đã nộp cho ông Nguyễn Công Chỉnh 2 đợt, đợt 1 ngày 31/01/1992 là 500.000 đồng, đợt hai ngày 04/4/1992 là 350.000 đồng, được ông Chỉnh viết giấy nhận tiền. Sau đó bà Lan được ông Nghi, ông Long (phòng CN-XD huyện) ông Cừ (chủ tịch UBND thị trấn) và ông Chỉnh ra chỉ vị trí thửa đất, nhưng không lập biên bản giao đất và giấy tờ khác.

Gia đình bà Lan đã đổ đất san lấp và dựng một ngôi nhà trên thửa đất đó, nhưng thời điểm đó do nhân dân xã Hưng Đạo và Hưng Thái biểu tình tranh chấp đất đai nên một số người cán bộ huyện và thị trấn Thái Lão vận động bà Lan dỡ nhà, chưa được làm nhà ở trên thửa đất đó. Cho nên từ đó đến nay bà Lan không sử dụng thửa đất đó.

Ngày 04/8/2015, bà Lan làm đơn xin cấp GCNQSDĐ gửi UBND thị trấn Hưng Nguyên (gửi qua đường bưu điện) đề nghị UBND thị trấn xác nhận. Ngày 03/9/2015 bà Lan nhận được văn bản số 28/UBND ngày 31/8/2015 của UBND thị trấn Hưng Nguyên cho rằng hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của bà Lan không đủ điều kiện giải quyết.

Ngày 03/9/2015, bà Lan làm đơn khiếu nại văn bản trả lời số 28/UBND- TNMT ngày 31/8/2015 của UBND thị trấn Hưng Nguyên.

Ngày 06/10/2015, bà Lan nhận được quyết định giải quyết khiếu nại số 151/QĐ-CT ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên.

Ngày 08/10/2015, bà Lan làm đơn khiếu nại đến UBND huyện Hưng Nguyên.

Ngày 30/12/2015, bà Lan nhận được quyết định giải quyết khiếu nại số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên quyết định:

Điều 1: Giải quyết các nội dung khiếu nại (lần 2) của bà Chu Thị Lan, công dân khối 10 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Công nhận và giữ nguyên kết quả giải quyết tại quyết định số 151/QĐ- CT ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên về việc giải quyết khiếu nại.

2. Nội dung khiếu nại Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên không ký xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với thửa đất khu vực phía Bắc đường 49….là khiếu nại sai, bởi vì: bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão, nhưng sau đó đã rút lại số tiền 850.000 đồng đã nộp; không có các giấy tờ thể hiện được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất; từ trước đến nay bà Lan không sử dụng thửa đất này; thửa đất này không thuộc quy hoạch giao đất ở hoặc đất làm ốt dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân.

Bà Chu Thị Lan khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Nghệ An: Hủy bỏ một phần Quyết định giải quyết khiếu nại số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cụ thể hủy bỏ phần V và khoản 1, khoản 2 điều 1 phần Quyết định. Buộc UBND huyện Hưng Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lan tại thửa đất khác nếu thửa đất đã giao cho bà trước đây nằm trong quy hoạch hoặc bồi thường bằng tiền.

Bà Lan cho rằng những nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Hưng Nguyên bà nêu trên là không đúng.

Vì các lí do: Bà Chu Thị Lan cho rằng bà chưa rút lại số tiền 850.000 đồng đã nộp. Đất bà Lan là đất đấu thầu mặc dầu thời đó chưa quy định chặt chẽ như bây giờ nhưng đã được UBND huyện đồng ý giao cho UBND thị trấn giải quyết và bà đã nộp tiền và nhận đất đã làm nhà được khoảng 5 ngày, do dân biểu tình việc thành lập thị trấn không đúng quy trình, nên Chủ tịch UBND huyện và thị trấn động viên tạm dừng lại giải quyết sau, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Căn cứ: Điểm đ khoản 1 điều 99 Luật đất đai năm 2013 thì bà Lan có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy bà Chu Thị Lan làm đơn  khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Nghệ An xem xét.

Ông Lê Phạm Hùng đại diện của người bị kiện trình bày: Bà Chu Thị Lan khiếu nại về việc Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên không ký xác nhận vào hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất tại khu vực phía bắc đường 49 (nay quốc lộ 46) cạnh cổng tiêu, giáp trụ sở Hội chữ thập đỏ cũ là thiếu trách nhiệm và không đúng quy định của pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lan. Nội dung khiếu nại đã được Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên giải quyết lần đầu tại Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 05/10/2015 nhưng bà Lan không đồng tình. Bà Chu Thị Lan tiếp tục có đơn khiếu nại gửi chủ Tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Căn cứ điều 18 Luật khiếu nại năm 2011. Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về việc xác minh nội dung khiếu nại của Bà Lan. Thực hiện theo yêu cầu Đoàn làm việc với người khiếu nại (bà Chu Thị Lan);  làm việc với UBND thị trấn Hưng Nguyên; làm việc Thái Bá Cừ nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên năm 1992; làm việc với Nguyễn Công Chỉnh là người bà Lan nhờ nạp tiền; làm việc với bà Cao Thị Hảo nguyên Thủ Quỹ; kiểm tra thực địa thửa đất; kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan; Tổ chức đối thoại trực tiếp bà Chu Thị Lan.

Đã kết luận: Bà Chu Thị Lan nộp hồ sơ đề nghị UBND thị trấn Hưng Nguyên xác nhận để cấp GCNQSDĐ tại khu vực đường 49 cũ, bà Lan chỉ cung cấp các tài liệu gồm: Đơn xin mua đất năm 1991 có ý kiến Phòng CN-XD- GTVT và phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Thái Lão xem xét giải quyết; hai giấy nhận tiền của ông Nguyễn Công Chỉnh viết tay; Một Quyết định cấp đất của UBND huyện Hưng Nguyên không có số, chữ ký và con dấu. Bà Lan không có tài liệu nào thể hiện bà được Cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp đất làm ốt dịch vụ. Số quỹ năm 1992 do bà Cao Thị Hảo, nguyên Thủ quỹ UBND thị trấn Thái Lão cung cấp thể hiện, ngày 10/4/1992 bà Lan nộp tiền 850.000 đồng, ngày 29/12/1992 bà Lan đã rút số tiền đã nộp.

Hồ sơ địa chỉnh tại UBND thị trấn Hưng Nguyên thể hiện thửa đất bà Lan yêu cầu cấp GCNQSDĐ thửa đất số 10, tờ bản đồ 05 bản đồ địa chỉnh đo năm 1998 là đất hoang, hiện nay quy hoạch xây dựng Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đối chiếu quy định khoản 1 điều 100 Luật đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Khoản 1 điều 22 Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên giải quyết khiếu nại (Lần1). Bà Chu Thị Lan không đồng ý tiếp tục khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan là đúng thẩm quyền, nội dung, thể thức văn bản, do đó, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An bác đơn khởi kiện của Bà Chu Thị Lan.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người khởi kiện vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án xem xét hủy phần V và khoảng 1, khoản 2 Điều 1 phần Quyết định giải quyết khiếu nại số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và hủy bỏ Quyết định sô 151/QĐ-CT ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Ông Lê Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là người được ủy quyền có đơn xin Tòa án xét xử vắng mặt, đề nghị Tòa án xem xét các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ, xem xét giữ nguyên Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan khối 10, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến:

Về tố tụng: Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa. Các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung: Người khởi kiện (bà Chu Thị Lan) yêu cầu xem xét quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 và lần hai, do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần khởi kiện hủy nội dung “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão số tiền 850.000 đồng, sau đó bà Lan đã rút số tiền đã nộp” ghi tại phần 2 Điều 1 Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan, khối 10, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Các nội dung khác của quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 và lần 2 giữ nguyên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thấy:

- Về đối tượng khởi kiện: Bà Chu Thị Lan là Người khởi kiện yêu cầu hủy một phần Quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ký xác nhận để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hợp pháp cho bà. Đây là vụ án khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng án hành chính theo quy định tại Điều 28, Điều 30 Luật tố tụng hành chính năm 2010, nay Điều 30 Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02 ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nên Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết.

Thời hiệu khởi kiện: Ngày 06/10/2015 bà Chu Thị Lan nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1, ngày 30/12/2015 Bà Chu Thị Lan nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Ngày 14/10/2016 bà Chu Thị Lan có đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết.

- Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên.

Xét thấy, bà Chu Thị Lan khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại(lần 1), về việc không thực hiện phê duyệt hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Lan, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 về việc thành lập Đoàn công tác tham mưu giải quyết nội dung khiếu nại của bà Chu Thị Lan. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn công tác, Chủ tịch UBND huện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan, khối 10 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (lần hai) là đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, theo quy định Điều 204 Luật đất đai năm 2013, Điều 89 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

Về nội dung: Bà Chu Thị Lan, sinh năm 1948, trú tại khối 10, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là người khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy một phần Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan. Cụ thể nội dung bà Chu Thị Lan yêu cầu hủy:

Điều 1: 1. Công nhận và giữ nguyên kết quả giải quyết tại quyết định số 151/QĐ-CT ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên về việc giải quyết khiếu nại.

2. Nội dung khiếu nại Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên không ký xác nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất khu vực phía Bắc đường 49 (nay là thuộc quốc lộ 46), cạnh cổng tiêu, giáp trụ sở Hội chữ thập đỏ cũ cho bà Chu Thị Lan là khiếu nại sai, bởi vì: bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão, nhưng sau đó đã rút lại số tiền 850.000 đồng đã nộp; không có các giấy tờ thể hiện được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất; từ trước đến nay bà Lan không sử dụng thửa đất này; thửa đất này không thuộc quy hoạch giao đất ở hoặc đất làm ốt dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân.

Xét thấy, ngày 04/8/2015 bà Lan làm đơn xin cấp cấp GCNQSDĐ gửi UBND thị trấn Hưng Nguyên (gửi qua đường bưu điện) đề nghị UBND thị trấn xác nhận vào hồ sơ để bà được cấp GCNQSDĐ thửa đất khu vực phía bắc đường 49(cũ). Hội đồng xét xử sơ thẩm xem xét các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ thấy rằng:

Bà Chu Thị Lan có nạp Đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, kèm theo đơn có các chứng cứ tài liệu sau:

+ Đơn xin đất làm nhà ở kiêm dịch vụ (có ý kiến của Trưởng phòng CN- XD- GTVT và phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đề nghị UBND thị trấn Thái Lão xem xét giải quyết. Do trong đơn này không thể hiện việc đồng ý cấp đất cho bà Chu Thị Lan, chỉ mới có nội dung thể hiện là đề nghị chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, nên không phải giấy tờ hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đất cho bà Lan.

+ Hai giấy nhận tiền viết tay của ông Nguyễn Công Chỉnh (nguyên cán bộ UBND thị trấn Thái Lão, huyện Hưng nguyên) ngày 31/01/1992 và 04/4/1992 với tổng số tiền là 850.000 đồng, không phải là chứng từ hợp lệ để có căn cứ khẳng định UBND thị trấn huyện Hưng Nguyên đã nhận tiền nạp vào quỹ nhà nước.

Tại phiên tòa bà Chu Thị Lan trình bày: Bà không nhớ ngày tháng giao đất, không có biên bản giao đất tại thực địa, hoặc có giấy tờ khác thể hiện có giao đất. Thực tế gia đình bà Chu Thị Lan dựng nhà được khoảng 5 ngày thì nhân dân xã Hưng Thái và thị trấn Thái Lão biểu tình, cán bộ huyện và thị trấn Thái lão bảo bà dỡ nhà nên bà đã dỡ toàn bộ trở về thửa đất tại khối 10 thị trấn Thái Lão làm nhà ở trước đây và ở cho đến nay. Thực tế thửa đất bà Lan yêu cầu cấp GCNQSDĐ, từ năm 1992 đến nay bà không sử dụng. Hiện tại thửa đất bà Lan yêu cầu cấp GCNQSD đất không có tài sản trên đất của bà Chu Thị Lan, cũng không có giấy tờ hợp lệ chứng minh bà Lan đã được UBND thị trấn Thái Lão cấp đất.

UBND thị trấn Hưng Nguyên khẳng định bà Chu Thị Lan chưa được giao đất và bà Lan không có các hồ sơ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với với thửa đất bà yêu cầu cấp Giấy chứng nhận. Hiện tại thửa đất bà Lan yêu cầu được xác nhận cấp GCNQSDĐ được quy hoạch Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, không thuộc quy hoạch đất ở hay đất ốt quán từ trước đến nay.Như vậy căn cứ quy định Điều 99, Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Của Chỉnh phủ hưởng dẫn thi hành Luật đất đai; Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chỉnh, thì không đủ điều kiện để UBND thị trấn Thái Lão xác nhận vào hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất khu vực phía bắc đường 49 cho bà Chu Thị Lan là đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà Chu Thị Lan cho rằng, UBND thị trấn Hưng Nguyên phải xác nhận hồ sơ cho bà Chu Thị Lan để UBND huyện Hưng Nguyên cấp GCNQSD đất cho bà Chu Thị Lan theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 99 Luật đất đai năm 2013. Yêu cầu này không đúng vì hiện tại thửa đất bà Lan yêu cầu không có giấy tờ gì chứng minh quyền sử dụng đất của bà từ trước tới nay. Bà Chu Thị Lan không có tài liệu nào để chứng minh bà là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, như quy định điểm đ khoản 1 điều 99 Luật đất đại năm 2013 để cấp GCNQSDĐ cho bà Lan theo đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lan. UBND thị trấn Hưng Nguyên cũng như bà Chu Thị Lan đều thừa nhận là từ trước tới nay chưa bao giờ các cấp chính quyền nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất bà Chu Thị Lan yêu cầu cấp GCNQSDĐ. Thực tế trên thửa đất cũng không có tài sản của gia đình bà Chu Thị Lan, để thể hiện là gia đình bà đã từng sử dụng thửa đất từ trước tới nay. Do đó yêu cầu của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đề nghị áp dụng điểm đ khoản 1 điều 99 Luật đất đai để cấp GCNQSD đất cho bà Chu Thị Lan là không có căn cứ để chấp nhận.

Tại hồ sơ quyết định giải quyết khiếu nại thể hiện rõ sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Chu Thị Lan, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn để xem xét giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan. Các thành viên của Đoàn xác minh nội dung khiếu nại đã làm việc trực tiếp với bà Chu Thị Lan là người khiếu nại; làm việc với UBND thị trấn Hưng Nguyên; làm việc với nhưng người có tên liên quan trong các tài liệu do bà Chu Thị Lan cung cấp gồm: Ông Thái Bá Cừ nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Thái Lão; làm việc với ông Nguyễn Công Chỉnh nguyên cán bộ địa chính người trực tiếp viết giấy nhận tiền của bà Lan; làm việc bà Cao Thị Hảo nguyên thủ quỹ thị trấn Thái Lão; kiểm tra thực địa thửa đất; kiểm tra hồ sơ tài liệu liên quan; tổ chức đối thoại trực tiếp kết luận và ban hành quyết định. Như vậy, thể hiện Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã xem xét đúng trình tự, đảm bảo khách quan, có căn cứ pháp luật, mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Chu Thị Lan.

Như vậy căn cứ quy định Điều 99, Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ; khoản 1 Điều 22 quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An, thì các tài liệu hồ sơ bà Chu Thị Lan nạp cho UBND thị Trấn Hưng Nguyên có tại hồ sơ vụ án đã được công khai tại phiên tòa là không đủ điều kiện xác nhận cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất khu vực phía bắc đường 49 cho bà Chu Thị Lan với các lý do là: Bà Chu Thị Lan không có giấy tờ thể hiện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất; từ trước đến nay bà Lan không sử dụng thửa đất; thửa đất bà Lan yêu cầu UBND thị trấn Hưng Nguyên xác nhận không thuộc quy hoạch giao đất ở hoặc đất làm ốt dịch vụ cho hộ gia đình cá nhân. Do đó việc khiếu nại UBND thị trấn không phê duyệt hồ sơ để cấp GCNQSD cho bà Chu Thị Lan như UBND thị trấn Hưng Nguyên giải quyết (lần 1) là chính xác, UBND huyện Hưng Nguyên giải quyết lần hai giữ nguyên là đúng quy định pháp luật.

Như vậy, bà Chu Thị Lan khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 151/QĐ- CT ngày 05/10/2015 của chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan(lần 1) và một phần Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan khối 10 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (lần hai), đối với nội dung không phê duyệt hồ sơ để cấp GCNQSDĐ cho bà Lan là không có căn cứ pháp luật để chấp nhận, do đó khiếu nại của bà Lan là khiếu nại sai.

Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như đơn khởi kiện bà Chu Thị Lan luôn nại rằng Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan khối 10 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (lần hai) tại phần V (Kết Luận) và phần Quyết định có nội dung “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão (thông qua ông Nguyễn Công Chỉnh) số tiền 850.000 đồng, sau đó bà Lan đã rút số tiền đã nộp”. Về nội dung này Hội đồng xét xử xét thấy: Với tài liệu chứng cứ tại hồ sơ, người khởi kiện (bà Lan) đã cung cấp được hai giấy biên nhận tiền viết tay thể hiện bà Lan đã nộp tiền 850.000 đồng cho ông Nguyễn Công Chỉnh vào năm 1992 (BL24, 25), bà Cao Thị Hảo Thủ quỹ của UBND thị trấn Thái Lão năm 1992 cũng thừa nhận ông Nguyễn Quốc Chỉnh đã nạp số tiền 850.000 đồng cho bà, bà Hảo đã vào số quỹ theo phiếu thu số 11 ngày 16/4/1992 số tiền 850.000 đồng và bà đã chi trả lại cho bà Lan theo phiếu chi số 138 ngày 29/12/1992 theo số quỹ bà Hảo cung cấp(BL52,53). Do các đương sự không cung cấp được phiếu thu và phiếu chi, trong khi đó số quỹ bà Hảo cung cấp có tại hồ sơ lại không hợp lệ, vì số quỹ không có dấu xác nhận và chữ ký nào của kế toán hoặc Chủ tài khoản, đó chỉ là quyển số ghi riêng của thủ quỹ. Như vậy, UBND huyện Hưng Nguyên kết luận bà Chu Thị Lan đã nạp tiền cho UBND thị trấn Thái Lão và bà đã rút số tiền đã nạp là chưa khách quan. Do đó chưa đủ căn cứ để khẳng định bà Chu Thị Lan đã nạp số tiền 850.000 đồng vào quỹ UBND thị trấn Thái Lão và đã rút số tiền này ra khỏi ngân sách. Nhằm đảm bảo quyền lợi về dân sự cho bà Chu Thị Lan, cần chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của bà để hủy nội dung kết luận: “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão (thông qua ông Nguyễn Công Chỉnh) số tiền 850.000 đồng, sau đó bà Lan đã rút số tiền đã nộp” và nội dung ghi tại phần 2 Điều 1 Quyết định số 1260/QĐ-UBND, ngày 29/12/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan khối 10 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, nội dung: “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão, nhưng sau đó đã rút lại số tiền 850.000 đồng đã nộp”(dòng 7,8 trang 8 từ trên xuống của Quyết định số 1260/QĐ-UBND). Do tại phiên tòa này các đương sự chưa cung cấp đủ chứng cứ để Hội đồng xét xử kết luận về nội dung bà Lan đã nộp tiền và rút tiền khỏi ngân sách nhà nước. Do đó bà Chu Thị Lan được quyền khởi kiện lại vụ án dân sự theo quy định luật tố tụng dân sự, theo quy định điều 7 Luật tố tụng hành chính.

Về nội dung khởi kiện bà Lan yêu cầu buộc UBND huyện Hưng Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lan tại thửa đất khác nếu thửa đất đã giao cho bà trước đây nằm trong quy hoạch, hoặc bồi thường bằng tiền. Vì chưa đủ căn cứ để giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án hành chính này, do đó bà Lan được yêu cầu khi giải quyết bằng vụ án dân sự như nhận định trên.

Về án phí: Do yêu cầu của bà Chu Thị Lan (người khởi kiện) được Tòa án chấp nhận một phần, nên bà Lan không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Tòa án chấp nhận hủy một phần quyết định  của UBND huyện Hưng Nguyên nên UBND huyện Hưng Nguyên phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 3 Điều 116; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 193; Điều 7 Luật tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 100; Điều 204 Luật đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; khoản 1 Điều 8 thông tư 24/2014-BTNMT ngày 19/5/2014; khoản 1 Điều 22 Quyết định số 49/2014 QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Căn cứ khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Xử: Chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của bà Chu Thị Lan về việc yêu cầu hủy phần V Kết luận và nội dung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại của bà Chu Thị Lan (lần hai), cụ thể hủy nội dung kết luận “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão (thông qua ông Nguyễn Công Chỉnh) số tiền 850.000 đồng, sau đó bà Lan đã rút số tiền đã nộp” (dòng 5, 6 từ trên xuống trang 7 của Quyết định số 1260/QĐ- UBND) và nội dung Quyết định: “Bà Lan đã nộp tiền mua đất cho UBND thị trấn Thái Lão, nhưng sau đó đã rút lại số tiền 850.000 đồng đã nộp”(dòng 7, 8 từ trên xuống trang 8 của Quyết định số 1260/QĐ-UBND).

Giữ nguyên các nội dung khác của Quyết định số1260/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, và  Quyết định số 151/QĐCT ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về việc giải quyết khiếu nại không phê duyệt chứng nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Chu Thị Lan.

Buộc cơ quan Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật.

Bà Chu Thị Lan được quyền khởi kiện vụ án dân sự về việc bà nộp tiền đất cho UBND thị trấn Thái Lão và rút số tiền 850.000 đồng theo quy định luật tố tụng dân sự.

Về án phí: Bà Chu Thị Lan không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm, trả lại cho bà Lan số tiền tạm ứng án phí đã nạp, theo biên lai thu tiền số 0000664 ngày 28/11/2016 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án theo quy định pháp luật./.


369
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về