Bản án 06/2017/DSST ngày 31/07/2017 về yêu cầu tuyên bố một người mất tích

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ - TP. HÀ NỘI

BẢN ÁN 06/2017/DSST NGÀY 31/07/2017 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

Trong ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Ba Vì mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 24/2017/TLST- VDS ngày 11 tháng 7 năm 2017 về yêu cầu “ Tuyên bố một người mất tích” ; Quyết định mở phiên họp số 06/2017/QĐPH-ST ngày 21 tháng 7 năm 2017

*Người yêu cầu giải quyết việc dân sự- Ông Nguyễn Hữu Q - sinh năm 1956. Trú quán: Thôn TH - xã H - huyện Ba Vì - tp Hà Nội

*Người bị yêu cầu: - Bà Vũ Thị T , sinh năm 1964. Trú quán: Thôn TH - xã H - huyện Ba Vì - tp Hà Nội

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Chị Nguyễn Thị Hồng Th, sinh năm 1983.

- Anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1985.

Đều trú quán: Thôn TH - xã H - huyện Ba Vì - tp Hà Nội

(Ông Q có mặt, chị Th, anh K có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại bản tự khai ngày 11/7/2017 ông Nguyễn Hữu Q tự khai với nội dung như sau: Ông Nguyễn Hữu Q và bà Vũ Thị T có ăn ở chung sống với nhau như vợ chồng không có đăng ký kết hôn từ năm 1983. Trong quá trình chung sống, ông Q và bà T thường xảy ra mâu thuẫn, bà T thường bỏ nhà đi, năm 1996 bà T bỏ nhà đi sau đó vi phạm pháp luật hình sự và bị truy nã từ năm 2002 đến nay không có kết quả, từ khi bà T bỏ nhà đi rồi bị truy nã, không có mặt tại gia đình và địa phương, ông Q và gia đình cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về bà T, không biết bà T còn sống hay đã chết, chính quyền địa phương xã H cũng xác nhận bà T không có mặt tại gia đình và địa phương, đã hoàn thiện thủ tục đăng thông tin tìm kiếm trên trên Báo Nhân dân 3 kỳ liên tiếp trong các ngày 11,12,13/3/2017, đăng thông tin tìm kiếm trên trên Đài Tiếng nói Việt Nam 3 kỳ liên tiếp trong các ngày 13,14,15/3/2017, đăng thông tin tìm kiếm trên Báo hà nội mới 3 kỳ liên tiếp trong các ngày 14,15,16/3/2017, đến nay đã hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông tin tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì về bà T, không biết bà T còn sống hay đã chết. Để đảm bảo quyền lợi, ông Q đề nghị Tòa án tuyên bố bà Vũ Thị T mất tích theo quy định của pháp luật.

Về con chung : Ông Q và bà T có 02 con chung : Chị Nguyễn Thị Hồng Th, sinh năm 1983 và anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1985.Hiện nay chị Th, anh K đều đã trưởng thành.

Về tài sản chung : theo ông Q khai về tài sản chung của ông Q và bà T không còn gì, ông Q đã bán để trang chải công nợ do bà T để lại và nuôi con ăn học, lo công ăn việc làm cho các con.

Tại các bản tự khai chị Nguyễn Thị Hồng Th và anh Nguyễn Trung K khai như sau : Chị Th và anh K là con của ông Nguyễn Hữu Q và bà Vũ Thị T , từ khi bà T vi phạm pháp luật hình sự và bị truy nã đến nay chưa có kết quả, ông Q đã làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà T mất tích, ông Q đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thông báo tìm kiếm trên phương tiện truyền thông, nhưng đến nay chị Th, anh K không biết tin tức gì về bà T, không biết bà T còn sống hay đã chết. Về tài sản chung của ông Q, bà T không có gì và không có liên quan gì đến chị Th và anh K, để đảm bảo quyền lợi cho ông Q, chị Th và anh K đề nghị Tòa án Ba Vì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp hôm nay ông Nguyễn Hữu Q vẫn giữ nguyên yêu cầu đề nghị tuyên bố bà Vũ Thị T mất tích.

Đại diện VKS tham gia phiên họp có ý kiến : về trình tự thủ tục xét đơn yêu cầu, thủ tục đăng thông tin tìm kiếm trên các phương tiện truyền thông, xác minh thông tin tại các cơ quan ban ngành đều tuân thủ đúng và đầy đủ trình tự tố tụng theo quy định của pháp luật, về đường lối giải quyết đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Q, đề nghị tuyên bố bà Vũ Thị T mất tích, về tài sản chung, công nợ chưa xem xét giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhận định: Sau khi nhận đơn yêu cầu của ông Q, trên cơ sở xác nhận, cung cấp thông tin của chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận về việc bà Vũ Thị T không có mặt tại địa phương và hiện đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 98 ngày 30/5/2002 của PC16 công an tỉnh Hà Tây nhưng đến nay vẫn không có kết quả, xét yêu cầu của ông Q, Tòa án nhân dân huyện Ba Vì đã ra quyết định, thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị T trên các phương tiện truyền thông Báo nhân dân đăng thông tin trên 3 kỳ liên tiếp từ ngày 11,12,13/3/2017.

Đăng tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện 3 số liên tiếp các ngày 13,14,15/3/2017 và đăng thông tin trên Báo Hà Nội mới 3 số liên tiếp các ngày 14,15,16/3/2017 nhưng kể từ ngày đăng thông tin tìm kiếm cho đến nay đã hơn 04 tháng vẫn không có tin tức gì về bà T, không biết bà T còn sống hay đã chết, Tòa án đã tiến hành xác minh tại nơi cư chú của bà T, chính quyền thôn, xã H cung cấp thông tin hiện bà T không có mặt tại gia đình và địa phương. Tòa án xác minh tại cơ quan công an cũng xác nhận “đối tượng Vũ Thị T từ khi bị truy nã đến nay vẫn chưa bắt được, cơ quan công an không có thông tin gì về Vũ Thị T ”. Ông Q và các con là chị Th, anh K cũng không có thông tin, không có liên lạc gì về bà T, không biết bà T còn sống hay đã chết. Vì vậy căn cứ vào Điều 388, 389 Luật Tố tụng dân sự 2015 chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Qvề việc Yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Vũ Thị T .

Về con chung : Ông Q và bà T có 02 con chung : Chị Nguyễn Thị Hồng Th, sinh năm 1983 và anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1985. Hiện nay chị Th, anh K đều đã trưởng thành.

Về tài sản chung : theo ông Q khai về tài sản chung của ông Q và bà T không còn gì, ông Q đã bán để trang chải công nợ do bà T để lại và nuôi con ăn học, lo công ăn việc làm cho các con.Tòa án đã về tại địa phương nơi cư trú xác minh tài sản chung giữa ông Q và bà T, kết quả xác minh được UBND xã H xác nhận không có tài sản gì ở địa phương, do vậy Tòa án không có cơ sở xem xét.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: vào điều 369, điều 370, 371,372, 387, điều 388, điều 389, điều 146 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Q.

Tuyên bố bà Vũ Thị T - sinh năm 1964; HKTT và nơi cư trú cuối cùng: thôn TH, xã H, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội mất tích.

Về con chung : 02 con chung Chị Nguyễn Thị Hồng Th, sinh năm 1983 và anh Nguyễn Trung K, sinh năm 1985. Hiện nay chị Th, anh K đều đã trưởng thành.

Về tài sản chung, công nợ : Chưa xem xét giải quyết.

Lệ phí giải quyết việc dân sự ông Nguyễn Hữu Q phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng). Ông Q đã nộp tạm ứng tại biên lai thu tiền số 0007907 ngày 11 tháng 7 năm 2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì nay chuyển thành lệ phí ông Q phải nộp.

Ông Q được quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Chị Th và anh K được quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được thông báo, niêm yết.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1869
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2017/DSST ngày 31/07/2017 về yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Số hiệu:06/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ba Vì - Hà Nội
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:31/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về