Bản án 06/2017/DSST ngày 15/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 06/2017/DSST NGÀY 15/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 15/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Lão tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 15/2017/TLST-DS ngày 12/6/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 948/2017/QĐST- DS ngày 15/8/ 2017 giữa:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại C (gọi tắt là VPBank);

Địa chỉ: Số X, phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội;

Người đại diện theo ủy quyền bà Trần Thị Thúy L luật sư của công ty Luật TNHH LaHaye, địa chỉ số: Số A, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng (giấy ủy quyền số 2449/UQ-VPB ngày 06/6/2017) có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn:

Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1984

Trú tại: Thôn L, xã M, huyện A, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 06/ 6/2017, và các lời khai tại Tòa án nhân dân huyện An Lão, người đại diện cho nguyên đơn bà Trần Thị Thùy L trình bày:

Ngày 21/10/2013 anh Nguyễn Văn H và VPBank có thỏa thuận ký kết hợp đồng tín dụng số 20131019-133037-0001, theo đó ngân hàng cho anh Nguyễn Văn H vay số tiền 31,500,000đ (ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng), thời hạn vay là 36 tháng, lãi suất 3,75%/tháng, mục đích vay tiêu dùng, phương thức trả nợ là trả gốc và lãi hàng tháng. Trong quá trình vay nợ anh Nguyễn Văn H đã trả được số tiền nợ gốc là 2,910,991đ (hai triều chín trăm mười nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), số tiền lãi là 8,353,009đ (tám triệu ba trăm năm mươi ba nghìn không trăm linh chín đồng). Từ ngày 14/01/2015, anh H không thanh toán trả nợ cho ngân hàng theo thỏa thuận, phía ngân hàng đã đôn đốc anh H thực hiện nghĩa vụ trả nợ nhiều lần nhưng anh H không thực hiện. Tính đến ngày xét xử, Ngân hàng yêu cầu anh Nguyễn Văn H trả khoản nợ gốc là 28,589,009 đ (hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồng), nợ lãi là 19,336,991đ (mười chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), tổng khoản nợ Ngân hàng yêu cầu anh Nguyễn Văn H phải thanh toán trả là 47,926,000đ (bốn mươi bảy triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Phía bị đơn là anh Nguyễn Văn H đã được Tòa án nhiều lần triệu tập đến tòa để giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nhưng đều vắng mặt không có lý do, không có ý kiến về việc khởi kiện của ngân hàng.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lãophát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn là VPBank có đươn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng, anh Nguyễn Văn H là bị đơn trong vụ án đã được Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn đã cơ bản thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, bị đơn anh Nguyễn Văn H không đến tham gia tố tụng tại Tòa án là đã không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của các Điều 70, 72 cuả Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa đề nghị Hội đòng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đề nghị buộc anh Nguyễn Văn H phải trả cho ngân hàng số tiền nợ gốc là 28,589,009 đ (hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồng), nợ lãi là 19,336,991đ (mười chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), tổng khoản nợ Ngân hàng yêu cầu anh Nguyễn Văn H phải thanh toán trả là 47,926,000đ (bốn mươi bảy triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Qua các tài liệu của vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1- Về tố tụng:

Về thẩm quyền: Đây là vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng vay tài sản là tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Về việc vắng mặt của bị đơn anh Nguyễn Văn H: Anh Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai, không có lý do, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn anh Nguyễn Văn H theo thủ tục chung.

2- Về yêu cầu của nguyên đơn:

Trên cơ sở lời khai của đương sự và chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy rằng:

Tại hợp đồng tín dụng số 20131019-133037-0001 ngày 21/10/2013, thế hiện nội dung anh Nguyễn Văn H có vay của VPBank số tiền 31,500,000đ (ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng), với lãi suất thỏa thuận là 3,75%/tháng, thời hạn vay 24 tháng. Hợp đồng có chữ ký xác nhận của anh Nguyễn Văn H (bút lục 12,13). Nên có căn cứ xác định ngày 21/10/2013 anh Nguyễn Văn H vay của VPBank số tiền 31,500,000đ (ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). Trong quá trình vay nợ theo sao kê thanh toán (bút lục 07), thấy anh Nguyễn Văn H đã trả cho ngân hàng khoản tiền nợ gốc là 2,910,991đ (hai triều chín trăm mười nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), số tiền lãi là 8,353,009đ (tám triệu ba trăm năm mươi ba nghìn không trăm linh chín đồng), tuy nhiên từ ngày 14/01/2015 đến nay anh Nguyễn Văn H không thanh toán trả nợ cho ngân hàng. Theo quy định tại khoản 1, Điều 474, Bộ luật Dân sự năm 2005, đối với nghĩa vụ trả nợ của bên vay có ghi “Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ khi đến hạn”. Theo lịch trả nợ kèm theo hợp đồng (bút lục 08), ngày 01 hàng tháng là ngày anh H phải trả nợ cho phía ngân hàng, nhưng từ tháng 01/2015 anh H không trả nợ cho ngân hàng theo thỏa thuận; phía ngân hàng đã đòi anh H số tiền nợ gốc là 28,589,009 đ (hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồng) và lãi phát sinh nhiều lần nhưng anh H không trả nợ. Việc để xảy ra tranh chấp hoàn toàn do lỗi của anh H. Vì vậy yêu cầu trả nợ của VPBank đối với anh H với số tiền gốc còn lại là 28,589,009 đ (hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồng) là có căn cứ, được chấp nhận.đã tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 121; Điều 122 Bộ luật Dân sự khi giao kết hợp đồng. Do vậy đã làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên và các bên phải có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, nguyên đơn là Ngân hàng VPBank đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2013 thực hiện việc giải ngân theo cam kết cho bị đơn. Anh Tuấn đã nhận đủ số tiền

50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) ngày 16 tháng 10 năm 2013, anh Tuấn thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2014, sau đó anh Tuấn không thực hiện việc trả nợ, đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết, nay Ngân hàng VPBank yêu cầu anh Tuấn trả nợ theo hợp đồng tín dụng đến ngày 29 tháng 8 năm 2017 số tiền gốc là 42.220.931đ.

Về lãi suất, theo quy định tại Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng có ghi:

 “1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật”.

Nên yêu cầu về thanh toán khoản lãi suất chậm trả, theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng 20131019-133037-0001 ngày 21/10/2013 giữa VPBank và anh H, và khoản lãi phía Ngân hàng yêu cầu đến ngày 16/5/2017 là 19,336,991đ mười chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), Ngân hàng không yêu cầu anh H phải trả lãi từ ngày 17/5/2017 đến ngày xét xử 15/9/2017, trên cơ sở lãi suất thỏa thuận giữa Ngân hàng và anh H đối với khoản nợ tương ứng, lãi suất này là đúng được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về án phí: Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị đơn anh Nguyễn Văn H phải chịu toàn bộ án phsi dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận, trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự 

Căn cứ quy định tại các Điều 280; khoản 1 Điều 281, 290, 471, 474, 478 Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ quy định tại Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại C:

Buộc anh Nguyễn Văn H phải trả cho Ngân hàng Thương mại C số tiền gốc là 28,589,009 đ (hai mươi tám triệu năm trăm tám mươi chín nghìn không trăm linh chín đồng), số tiền lãi phát sinh đối với số nợ gốc phải trả là 19,336,991đ (mười chín triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi mốt đồng), tổng số tiền anh Nguyễn Văn Hiếu phải trả cho Ngân hàng Thương mại C là 47,926,000đ (bốn mươi bảy triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

2. Về án phí:

Anh Nguyễn Văn H phải nộp 2,396,300đ (hai triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Trả lại Ngân hàng Thương mại C số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1,200,000đ (một triệu hai trăm nghìn đồng) theo Biên lai số 0002553 ngày 12/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện An Lão.

Về quyền kháng cáo bản án: Đương sự có mặt hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm người phải thi hành án còn phải tiếp tục chịu khoản lãi theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà bên vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Về quyền yêu cầu thi hành án: Trườnghợp bản án được thi hành theo đúng qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hạn thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


184
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2017/DSST ngày 15/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:06/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Lão - Hải Phòng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:15/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về