Bản án 05/2020/DSST ngày 10/09/2020 về tranh chấp yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở việc thực hiện quyền sử dụng đất, yêu cầu dỡ dọn tài sản trả lại quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 05/2020/DSST NGÀY 10/09/2020 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI CẢN TRỞ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU DỠ DỌN TÀI SẢN TRẢ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

73
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 05/2020/DSST ngày 10/09/2020 về tranh chấp yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở việc thực hiện quyền sử dụng đất, yêu cầu dỡ dọn tài sản trả lại quyền sử dụng đất

    Số hiệu:05/2020/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:10/09/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về