Bản án 05/2018/HSST ngày 02/02/2018 về tội tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

BẢN ÁN 05/2018/HSST NGÀY 02/02/2018 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 02/02/2018, tại Hội trường TAND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 63/2017/HSST ngày 14/11/2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2018/QĐXXST-HS ngày 02/01/2018 đối với các bị cáo sau đây :

1. Họ và tên: Văn Công V (V Lanh) - Sinh năm: 1982;
+ Nơi đăng ký HKTT: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.
+ Chỗ ở hiện nay: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán.Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Văn Công L – Sinh năm: 1954; Con bà: Huỳnh Thị B– Sinh năm: 1964; Vợ: Nguyễn Thị H và có một con nhỏ sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 08/8/2002, bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”; ngày 19 tháng 9 năm 2002, bị TAND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp
tài sản”. Bị cáo hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác, có mặt.

2. Họ và tên: Trương Đình Ch (Đ) - Sinh năm: 1983;
+ Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tr N 2, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.

+ Chỗ ở hiện nay: Thôn Tr N 2, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Giết mổ gia súc; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông: Trương Đình D – Sinh năm: 1960; Con bà: Nguyễn Thị Đ – Sinh năm: 1958; Vợ: Võ Thị T và có một con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 19/7/2005, bị TAND huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”; ngày 07/3/2016, bị Công an thị xã Điện Bàn xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.Khởi tố bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 11/7/2017. Thay đổi biện pháp ngăn chặn “Tạm giam” từ ngày 10/11/2017; Ngày 11/12/2017 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cho bảo lĩnh”. Có mặt).

3. Họ và tên: Văn Phú S - Sinh năm: 1988;
+ Nơi đăng ký HKTT: Khối phố Đ A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.

+ Chỗ ở hiện nay: Khối phố Đ A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không.

Trình độ học vấn: 7/12. Con ông Văn Phú Ng và bà Hồ Thị H (cả 2 còn sống); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo đang bị tạm giam trong một vụ án khác (có mặt).

4. Họ và tên: Lê Quang L - Sinh năm: 1975;
+ Nơi đăng ký HKTT: Khối 3, phường V Đ, thị xã Đ B,tỉnh Q Na.
+ Chỗ ở hiện nay: Khối 3, phường V Đ, thị xã Đ B, Q Na.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Thợ hồ; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Lê Quang Th (đã chết) và bà: Trần Thị Nh (đã chết); Vợ: Trần Thị Nhã U và có ba người con ( lớn nhất sinh năm 1998 nhỏ nhất sinh năm 2011); Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

5. Họ và tên: Trần Văn D - Sinh năm: 1968;
+ Nơi đăng ký HKTT: Thôn T Th, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.

+ Chỗ ở hiện nay: Thôn T Th, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông: Trần D (đã chết) và bà: Lê Thị T (đã chết); Vợ: Nguyễn Thị Th và có bảy người con,( lớn nhất sinh năm 1988 nhỏ nhất sinh năm 2000); Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

6. Họ và tên: Nguyễn Văn X - Sinh năm: 1969;
+ Nơi đăng ký HKTT: Thôn H N Tr, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.

+ Chỗ ở hiện nay: Thôn H N Tr, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm nnông; Trình độ học vấn: 9/12. Con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) và bà: Phạm Thị H (còn sống); Vợ: Hồ Thị H và có hai người con (lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 1995); Tiền án, tiền sự: Không. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 9/12.

7. Họ và tên: Phạm Thị H - Sinh năm: 1970;
+ Nơi đăng ký HKTT: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.

+ Chỗ ở hiện nay: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán;

Trình độ học vấn: Không biết chữ; Con ông Phạm Tr và bà Bùi Thị L (cả 2 còn sống); Có chồng: Nguyễn C và có năm người con (lớn nhất sinh năm 1989 nhỏ nhất sinh năm 2001); Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có mặt.

III. Những người tham gia tố tụng: Phạm Thị H:
+ Ông Nguyễn C- Sinh năm: 1968
+ Trú tại: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.

+ Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
- Ông Văn Phú Ng
- Ông Nguyễn Văn A – Sinh năm: 1969 (Vắng mặt)
+ Cùng trú tại: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.
- Bà Lưu Thị Thùy D – Sinh năm: 1974 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Khối phố Đ A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.
- Bà Huỳnh Thị Thanh Ng – Sinh năm: 1982 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Thôn Đ Kh 2, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết M – Sinh năm: 1968 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Tổ 36, Phường H Th Đ, quận H Ch, tp. Đ N.
- Bà Trần Thị B – Sinh năm: 1973 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Thôn Đ Kh, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.
- Bà Tạ Thị H – Sinh năm: 1970 (Có mặt)
+ Trú tại: Thôn Đ Kh, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.
- Ông Bùi Khắc Ph – Sinh năm: 1971(Có mặt)
+ Trú tại: Thôn Th Ch1, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.
- Bà Nguyễn Thị Bé L – Sinh năm: 1976 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Khối phố X T1, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.
- Bà Đỗ Thị Bích V – Sinh năm: 1972 (Vắng mặt)
+ Trú tại: 69 H V, Tổ 2, Phường C Ph, thành phố H A,tỉnh Q Na.
- Bà Phan Thị Đ – Sinh năm: 1952 (Có mặt)
- Trú tại: Thôn Đ Kh 2, xã Đ Ph, thị xã Đ B, tỉnh Q Na.
- Bà Dương Thị M – Sinh năm: 1984 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Tổ 2, D Kh, thành phố Nh Tr, tỉnh Kh H.
- Ông Nguyễn V – Sinh năm: 1990 (Vắng mặt)
+ Trú tại: Khối phố B A, thị trấn N Ph, huyện D X, tỉnh Q Na.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào giữa tháng 5/2017, nhận thấy một số đối tượng có nhu cầu đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền nên Văn Công V nảy sinh ý định mở sòng bạc cho các đối tượng đến chơi để thu tiền xâu. Văn Công V chọn địa điểm mở sòng bạc là khu vực bờ sông thuộc thôn Tr N 1, xã Đ Ph, V chuẩn bị 04 (bốn) đèn thắp sáng màu xanh hiệu Rạng Đông; 01 (một) đèn pin màu trắng xanh; 01 (một) tấm bạc; 20 (hai mươi) cái ghế nhựa cùng một số chén, dĩa, kéo cắt giấy và bài Tây. Sau đó Vũ rủ Trương Đình Ch và Văn Phú S tham gia tổ chức sòng bạc với mình. Cụ thể, V phân công cho S đứng ở khu vực cầu Gãy thuộc xã Đ Ph với nhiệm vụ là canh chừng lực lượng Công an và dùng xe chở những người đánh bạc vào sòng; phân công cho Ch hằng ngày có nhiệm vụ đến sòng bạc dùng kéo cắt thành nhiều bộ vị, chuẩn bị chén dĩa để khi những người đánh bạc cần thì cung cấp. Ngoài ra, Ch còn phụ giúp V trải chiếu bạc, sắp ghế, thu tiền xâu. Riêng V đứng chốt tại sòng bạc ổn định để những người chơi tham gia đánh bạc, sau đó V tiến hành thu tiền xâu theo quy luật người đánh ít tiền V thu 50.000 đồng/người, người đánh nhiều tiền thu 100.000 đồng/người. Khi những người chơi tập trung tại địa điểm trên Ch lấy 01 bộ vị, 01 bộ chén đĩa đưa những người chơi tự đánh ăn thua với nhau bằng tiền. Cụ thể, trong số những người tham gia đánh bạc sẽ có một người đứng ra cầm cái lấy 04 con vị bỏ vào một cái dĩa úp cái chén lên trên dùng hai tay rung lên. Sau khi nhà cái rung xong đặt xuống chiếu bạc thì các con bạc đặt tiền vào mặt chẵn hoặc lẻ theo sự thỏa thuận trước. Khi nhà cái mở chén ra nếu 04 con vị cùng một mặt trắng hoặc đen hoặc hai trắng, hai đen thì kết quả là chẵn, nếu ba con vị cùng một mặt đen, một con mặt trắng hoặc ngược lại ba con mặt trắng, một con mặt đen thì kết quả là lẻ. Tỷ lệ thắng thua là 1 chung 1. Với phương thức tổ chức như trên Văn Công V, Trương Đình Ch, Văn Phú S đã tổ chức cho những người đánh bạc từ các nơi đến chơi để thu tiền xâu tổng cộng 05 lần. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Chiều ngày 17/5/2017, V mang các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn như trên đến khu vực bờ sông thuộc thôn Tr N 1, xã Đ Ph trải chiếu để đón những người chơi đến đánh bạc. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày những người chơi bắt đầu đến sòng bạc. Có khoảng 20 người tham gia đánh bạc, không xác định nhân thân lai lịch cụ thể. Sòng bạc hoạt động đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì giải tán. V thu tiền xâu được 500.000 đồng, chia cho Ch, S mỗi người 100.000 đồng. Số tiền còn lại V giữ cho mình.

Lần thứ 2: Chiều ngày 18/5/2017, V cùng Ch, S tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực trên. Có khoảng 20 người tham gia đánh bạc, không xác định nhân thân lai lịch cụ thể. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày thì giải tán. V thu tiền xâu được 500.000 đồng, chia cho Ch, S mỗi người 100.000 đồng. Số tiền còn lại Vũ giữ cho mình.

Lần thứ 3: Chiều ngày 19/5/2017, V cùng Ch, S tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực trên. Có khoảng 20 người tham gia đánh bạc, không xác định nhân thân lai lịch cụ thể. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày thì giải tán. V thu tiền xâu được 500.000 đồng, chia cho Ch, S mỗi người 100.000 đồng. Số tiền còn lại V giữ cho mình.

Lần thứ 4: Chiều ngày 20/5/2017, V cùng Ch, S tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực trên. Có khoảng 20 người tham gia đánh bạc, không xác định nhân thân lai lịch cụ thể. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày thì giải tán. V thu tiền xâu được 500.000 đồng chia cho Ch, S mỗi người 100.000 đồng. Số tiền còn lại V giữ cho mình.

Lần thứ 5: Chiều ngày 20/5/2017, V cùng Ch, S vẫn tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực bờ sông thuộc thôn Tr N 1, xã Đ Ph. Có khoảng trên 20 người tham gia đánh bạc. V thu tiền xâu được 700.000 đồng. Đến 16 giờ 30 phút, Công an thị xã Đ B phối hợp cùng Công an xã Đ Ph tổ chức vây bắt. Một số đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy. Cơ quan Công an lập biên bản đối với 16 người gồm: Đỗ Thị Bích V, Nguyễn Văn X, Lê Q, Phạm Thị H, Nguyễn Văn A , Lưu Thị Thùy D, Nguyễn Thị Bé L, Phan Thị Đ, Dương Thị M, Trần Thị Ph, Trần Văn D, Huỳnh Thị Thanh Ng, Bùi Khắc Ph, Tạ Thị H, Nguyễn V, Nguyễn Thị Tuyết M. Thu giữ trên chiếu bạc 13.835.000 đồng tiền mặt; 04 (bốn) con vị được cắt ra từ bộ bài tây 52 lá; 01 bộ chén đĩa; 04 (bốn) đèn thắp sáng màu xanh hiệu Rạng Đông; 01 (một) đèn pin màu trắng xanh; 01 (một) tấm bạc; 20 (hai mươi) cái ghế nhựa. Ngoài ra, còn tạm giữ trên người của Nguyễn Thị Bé L số tiền 2.120.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết M số tiền 200.000 đồng và 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung J1; Trần Văn D số tiền 4.000.000 đồng và 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung GST 5360; Bùi Khắc Ph 01 (một) ĐTDĐ; Huỳnh Thị Thanh Ng số tiền 3.000.000 đồng; Phan Thị Đ số tiền 965.000 đồng; Lưu Thị Thùy D 01 (một) ĐTDĐ hiệu Nokia; Nguyễn Văn A số tiền 800.000 đồng và 01 (một) ĐTDĐ hiệu Forme; Lê Quang L 01 (một) ĐTDĐ Mobisar.

Qua điều tra xác định được 04 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang gồm: Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X, Phạm Thị H. Những người tham gia đánh bạc trên khai nhận cụ thể như sau:

Lê Quang L: Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2017, L đi xe ôm từ nhà mình vào xã Đ Ph để tham gia đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền. L đến chỗ cầu Gãy rồi hỏi người dân đường xuống sòng bạc của V. Khi L đến sòng bạc thấy có khoảng 20 con bạc đang tham đánh xóc dĩa ăn tiền nên Lành vào tham gia chơi. L đánh được khoảng 5, 6 ván mỗi ván L đặt cược từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trong các ván đánh này không xác định số tiền cụ thể mỗi ván trên chiếu bạc. L chơi được khoảng 16 giờ 30, ván cuối cùng L đặt tiền xuống chiếu bạc nhưng không xác định rõ số tiền là bao nhiêu. L cùng những người đánh bạc khác đang đợi nhà cái mở chén để biết kết quả thắng thua thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang. L bị thu giữ 01 (một) ĐTDĐ hiệu Mobisar. Trần Văn D: Vào chiều ngày 21/5/2017, D uống cà phê tại chợ Hà Mật, xã Đ Ph, sau đó xin đi nhờ xe xuống cầu Gãy.

Tại đây, D được Sen chở vào sòng bạc.

Đến nơi D thấy có khoảng 30 người đang tham gia đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền nên vào tham gia. D đánh được khoảng 5, 6 ván, mỗi ván từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Trong các ván đánh này không xác định cụ thể số tiền mỗi ván trên chiếu bạc. D chơi đến khoảng 16 giờ 30 phút, ván cuối cùng D đặt xuống chiếu bạc 30.000 đồng. D cùng những người đánh bạc khác đang đợi nhà cái mở chén để biết kết quả thắng thua thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang. Thu giữ của D số tiền 4.000.000 đồng và 01 (một) ĐTDĐ hiệu Samsung GST 5360.

Nguyễn Văn X: Chiều ngày 21/5/2017, X từ nhà xin đi nhờ xe đến cầu Gãy rồi hỏi người dân vào sòng bạc của V để chơi. Đến nơi X thấy có khoảng 20 người đang tham gia đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền nên vào tham gia chơi. X đánh được khoảng 6, 7 ván mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Trong các ván đánh này không xác định cụ thể số tiền mỗi ván trên chiếu bạc. X chơi đến khoảng 16 giờ 30 phút thì thua còn 100.000 đồng. Ván cuối cùng Xuân đặt tiền xuống chiếu bạc 100.000 đồng. X cùng những người đánh bạc khác đang đợi nhà cái mở chén để biết kết quả thắng thua thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang.

Phạm Thị H: Vào chiều ngày 21/5/2017, H đi bộ từ nhà sang xã Đ Ph rồi hỏi đường xuống sòng bạc của V để tìm người thân. Đến nơi H thấy có khoảng hơn 10 người đang tham gia đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền. H lấy 50.000 đồng đặt vào mặt lẻ. Trong lúc Hvà những người đánh bạc khác đang đợi nhà cái mở chén để biết kết quả thắng thua thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang.

Tại bản cáo trạng số 65/CTr-VKS ngày 10/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đ B đã truy tố các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch và Văn Phú S về tội “Tổ Chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 BLHS; truy tố các bị cáo Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X, Phạm Thị H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 BLHS. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn qua phần xét hỏi và tranh luận công khai vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS; Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội và điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Điện Bàn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị HĐXX như sau:

1/Đối với Văn Công V: Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1, Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999. Xử phạt Văn Công V từ 12 đến 15 tháng tù.

2/ Đối với Trương Đình Ch: Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1, 2 Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48; Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999. Xử phạt Trương Đình Ch số tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng.

3/ Đối với Văn Phú S: Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1 Điều 46; Điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 33 và Điều 47 BLHS năm 1999. Xử phạt Văn Phú S từ 09 đến 12 tháng tù.

4/ Đối với Lê Quang L: Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999. Xử phạt Lê Quang L số tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

5/ Đối với Trần Văn D: Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b Khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999. Xử phạt Trần Văn D số tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

6/ Đối với Nguyễn Văn X: Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999. Xử phạt Nguyễn Văn X số tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

7/ Đối với Phạm Thị H: Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999. Xử phạt Phạm Thị H số tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước: Số tiền 16.535.000 đồng; 04 (bốn) đèn thắp sáng màu xanh hiệu Rạng Đông; 01 (một) đèn pin màu trắng xanh; 01 (một) tấm bạc có dán hai chữ “Chẵn – Lẻ”; 20 (hai mươi) cái ghế nhựa.
+ Tuyên tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) con vị được cắt ra từ bộ bài tây 52 lá; 01 bộ chén đĩa; 01 (một) cái kéo cắt giấy.

Ông Nguyễn C, người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị H đề nghị HĐXX xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo vì bị cáo H.

Các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch, Văn Phú S, Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X, Phạm Thị H đồng ý với tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy đề nghị HĐXX áp dụng cho mình, nhưng các bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Việc xử lý vật chứng người bào chữa và các bị cáo không có ý kiến gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: Tại phiên tòa các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch và Văn Phú S đã tự khai nhận: Trong khoảng thời gian vào buổi chiều từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017, Văn Công V cùng Trương Đình Ch và Văn Phú S đứng ra tổ chức sòng bạc dưới hình thức đánh xóc dĩa tại khu vực bờ sông thuộc thôn Tr N 1, xã Đ Ph, thị xã Đ B cho những người chơi từ các nơi đến tham gia đánh bạc để thu tiền xâu tổng cộng thu lợi bất chính được 2.700.000 đồng. Trong đó V hưởng lợi 1.900.000 đồng, Ch hưởng lợi 400.000 đồng, S hưởng lợi 400.000 đồng.

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản phạm  tội quả tang được lập vào hồi 17giờ 00 phút ngày 21/5/2017, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của những người liên quan và tang vật vụ án, đồng thời qua tranh luận các bị cáo đồng ý với lời luận tội đề nghị kết tội của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Hành vi trên của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm mất lòng tin trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, đã tạo môi trường cho các những người đánh bạc sát phạt lẫn nhau nhằm tước đoạt tiền bạc của nhau, để thu lợi bất chính. Do đó, có đầy đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch và Văn Phú S phạm tội: “Tổ chức đánh bạc” theo Khoản 1, Điều 249 BLHS năm 1999 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. HĐXX phân tích hành vi, tính chất tác hại và hậu quả vụ án: Văn Công V, Trương Đình Ch và Văn Phú S là những thanh niên có đầy đủ sức khỏe để lựa chọn cho bản thân một công việc lao động chân chính để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng không lo làm ăn lương thiện, chỉ vì động cơ tư lợi và mục đích nhằm tước đoạt tiền bạc của nhau, nên các bị cáo đã rủ rê, lôi kéo, tụ tập tổ chức cho những người khác đánh bạc dưới hình thức sóc dĩa để thu tiền “xâu”. Trong thời gian ngắn, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án này, bị cáo Văn Công V là bị cáo giữ vai trò chính, y là kẻ chủ mưu đã rủ rê, lôi kéo và phân công các bị cáo Trương Đình Ch và Văn Phú S tham gia tổ chức đánh bạc. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Đối với Trương Đình Ch và Văn Phú S là những đồng phạm nên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, các bị cáo Văn Công V và Văn Phú S sau khi bị khởi tố và cho tại ngoại, các bị cáo tiếp tục phạm tội và hiện nay đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên cần phải xử phạt V và S nghiêm khắc để răn đe.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo cần phải xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng nhằm đấu tranh phòng và chống tệ nạn cờ bạc trong xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân. Nhưng xét các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả vụ án bằng việc tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính, các bị cáo đã tự thú những lần phạm tội trước đó. Bị cáo S phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo khi quyết định hình phạt là thỏa đáng.

Bị cáo Trương Đình Ch là đồng phạm, có tham gia tổ chức đánh bạc cùng với Văn Công V với vai trò giúp sức nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, việc không xử phạt tù đối với bị cáo không gây nguy hại cho xã hội. Do đó, chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo cũng đảm bảo tính răn đe và giáo dục.

Đối với Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X và Phạm Thị H chiều ngày 21/5/2017, tham gia đánh xóc dĩa ăn thua bằng tiền. Trong các ván đánh trước khi bị bắt không xác định cụ thể số tiền mỗi ván trên chiếu bạc, đến khoảng 16 giờ 30 phút, ván cuối cùng, Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X và Phạm Thị H tham gia đặt cược và đợi nhà cái mở chén để biết kết quả thắng thua thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang. Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 13.835.000 đồng nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 BLHS. Tuy nhiên, xét các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo khi quyết định hình phạt là thỏa đáng.

Các bị cáo đều thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tự nhận thức hành vi của mình là sai trái nên thành khẩn khai báo đúng với hành vi của mình và không bị sự tác động của người nào khác của điều tra viên, kiểm sát viên.
Đối với các đối tượng Huỳnh Thị Thanh Ng, Nguyễn Thị Tuyết M, Nguyễn Văn A, Tạ Thị H, Nguyễn Thị Bé L, Trần Thị B, Bùi Khắc Ph, Lưu Thị Thùy D khai nhận có tham gia đánh bạc trước lúc ván đánh cuối cùng bị bắt. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự nên chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Điện Bàn xử lý hành chính là phù hợp.

Đối với các đối tượng Đỗ Thị Bích V, Nguyễn V, Phan Thị Đ, Dương Thị M, quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án nên HĐXX không xem xét.

Xét về vật chứng: Trong quá trình điều tra đã thu giữ: Số tiền 13.835.000 đồng thu giữ tại chiếu bạc vào ngày 21/5/2017; số tiền 2.700.000 đồng thu lợi bất chính mà Văn Công V, Trương Đình Ch, Văn Phú S tự nguyện giao nộp. Đây là số tiền dùng để đánh bạc và thu lợi từ việc đánh bạc nghĩ nên tịch thu sung công quỹ là thỏa đáng.

- 04 (bốn) con vị được cắt ra từ bộ bài tây 52 lá; 01 bộ chén đĩa; 01 (một) cái kéo cắt giấy; 04 (bốn) đèn thắp sáng màu xanh hiệu Rạng Đông; 01 (một) đèn pin màu trắng xanh; 01 (một) tấm bạc có dán hai chữ “Chẵn – Lẻ”; 20 (hai mươi) cái ghế nhựa thu giữ tại chiếu bạc vào ngày 21/5/2017. HĐXX nghĩ đây là phuowg tiện, công cụ sử dụng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng nghĩ nên tịch thu tiêu hủy là thỏa đáng.

Ngoài ra, CQCSĐT thu giữ mô tô hiệu Yamaha biển số 92F1-089.84 được bị cáo Văn Phú S sử dụng phục vụ việc tổ chức đánh bạc. Qua điều tra chiếc xe do ông Văn Phú Ng làm chủ sở hữu, việc bị cáo sử dụng xe vào việc phạm tội, ông Ng không biết nên cơ quan CSĐT đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp nên HĐXX không đề cập.
Thu giữ 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobistar màu đỏ của Lê Quang L; thu giữ 01 điện thoai di động hiệu Samsung GTS 5360, số tiền 4.000.000 đồng của Trần Văn D; Thu giữ số tiền 965.000 đồng của bà Phan Thị Đ. Toàn bộ số tài sản này các bị cáo không sử dụng vào việc đánh bạc nên cơ quan CSĐT đã trả lại cho các bị cáo Lê Quang L, Trần Văn D và bà Nguyễn Thị Đ nên HĐXX không xem xé

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí HSST theo luật định.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch và Văn Phú S phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X và Phạm Thị H phạm tội: “Đánh bạc”.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1, Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Văn Công V 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1, 2 Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 48; Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Trương Đình Ch số tiền từ 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Áp dụng Khoản 1, Điều 249, Điểm b, o, p Khoản 1 Điều 46; Điểm g Khoản 1 Điều 48; Điều 33 và Điều 47 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Văn Phú S 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt đi thi hành án.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Lê Quang L số tiền 10.000.000 đồng.

- Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b Khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Trần Văn D số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Nguyễn Văn X số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Áp dụng Khoản 1, Điều 248, Điểm h, p Khoản 1 Điều 46, Điểm b khoản 1 Điều 28; Điều 30 BLHS năm 1999.

+ Xử phạt Phạm Thị H số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS

+ Tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước: Số tiền 16.535.000 đồng.(Theo các biên lai thu số 0012466 và 0012467 ngày 10/11/2017 và biên lai thu số 0012565 ngày 31/01/2017 của Chi cục THADS thị xã Điện Bàn.

+ Tuyên tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) con vị được cắt ra từ bộ bài tây 52 lá; 01 bộ chén đĩa; 01 (một) cái kéo cắt giấy; 04 (bốn) đèn thắp sáng màu xanh hiệu Rạng Đông; 01 (một) đèn pin màu trắng xanh; 01 (một) tấm bạc có dán hai chữ “Chẵn – Lẻ”; 20 (hai mươi) cái ghế nhựa.

- Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Văn Công V, Trương Đình Ch, Văn Phú S, Lê Quang L, Trần Văn D, Nguyễn Văn X và Phạm Thị H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác có quyền làm đơn kháng cáo gửi lên TAND tỉnh Quảng Nam để xin xét xử phúc thẩm. Những người vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án của Tòa gửi đến./

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

505
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2018/HSST ngày 02/02/2018 về tội tổ chức đánh bạc

Số hiệu:05/2018/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 02/02/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về