Bản án 05/2018/DSST ngày 25/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 05/2018/DSST NGÀY 25/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 11/2018/TLST-DS ngày 15 tháng 6 năm 2018 về “tranh chấp Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2018/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 9 năm 2018 và quyết định hoãn phiên tòa số 02/2018/QĐST-DS ngày 09/10/2018 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ngân hàng VN (sau đây gọi tắt là NHVN).

Địa chỉ: số ..., HV, quận HK, thành phố Hà Nội

Đại diện theo ủy quyền: ông Lê Chí H – sinh năm: 1984; Là chuyên viên phụ trách xử lý nợ của NHVN - Chi nhánh Ninh Thuận;

Địa chỉ: số ...., đường 21 tháng 8, phường P, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận;

Theo Quyết định ủy quyền tham gia tố tụng số 1876/QĐ-BIDV.NT ngày 19/10/2017 của Giám đốc NHVN - Chi nhánh Ninh Thuận.

Có mặt tại phiên tòa.

* Bị đơn: ông Đặng Ngọc Anh T- sinh năm: 1977

Địa chỉ: thôn HK, xã C, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;

Vắng mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hồng H - sinh năm: 1979 – Là vợ ông T. Vắng mặt tại phiên tòa.

Địa chỉ: thôn HK, xã C, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận;

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 14 tháng 6 năm 2018, bản tự khai ngày 15/6/2018 và trong quá trình xét xử đại diện của nguyên đơn dân sự: ông Lê Chí H trình bày:

Ông Đặng Ngọc Anh T đã vay vốn tại Ngân hàng VN – Chi nhánh Ninh Thuận theo Hợp đồng tín dụng số Z324/HĐ ngày 27/01/2011, cụ thể: số tiền vay là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng), thời hạn 60 tháng, mục đích vay: tiêu dùng, kỳ hạn trả nợ hàng tháng, lãi suất vay ban đầu : 21% /năm, số tiền trả nợ hàng tháng là 825.000đ, lãi suất vay hiện nay: 11,3%/ năm. Bà Nguyễn Thị Hồng H - vợ ông T là người có nghĩa vụ trả nợ chung. Ông T và bà H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ vay. Tính đến ngày 24/9/2018 toàn bộ dư nợ của ông T và bà H theo hợp đồng tín dụng đã chuyển nợ quá hạn, trong đó nợ gốc là 28.481.600đ, nợ lãi là 23.944.923đ.

Do vậy, Ngân hàng VN khởi kiện, yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T và bà Nguyễn Thị Hồng H phải trả nợ gốc và lãi như trên cho Ngân hàng VN – Chi nhánh Ninh Thuận. Ông T và bà H phải tiếp tục trả tiền lãi vay phát sinh đối với số nợ trên tính từ ngày 25/9/2018 và lãi phạt chậm thi hành án với lãi suất theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi trả hết nợ vay.

* Bị đơn dân sự: ông Đặng Ngọc Anh T, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hồng H dù đã được Tòa án thông báo, triệu tập hợp lệ, nhiều lần nhưng vắng mặt không có lý do nên không ghi nhận được ý kiến.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc có ý kiến: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 357, 463, 465, 466 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng 2010; Luật phí và lệ phí; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Tuyên xử: chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn buộc ông (hoặc vợ chồng nếu chứng minh được chữ ký của bà Hạnh) Đặng Ngọc Anh T có nghĩa vụ trả toàn bộ sốtiền nợ Ngân hàng VN – Chi nhánh Ninh Thuận tính đến ngày 24/9/2018 là 52.426.523đ, đồng thời tiếp tục trả tiền lãi vay phát sinh đối với số nợ trên tính từ ngày 25/9/2018 và lãi phạt chậm thi hành án với lãi suất theo Hợp đồng tín dụng đã được ký kết cho đến khi trả hết nợ vay.

Về án phí: bị đơn chịu án phí theo quy định của pháp luật (số tiền 2.543.994đ)

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: quá trình thụ lý vụ án, Tòa án đã có thông báo thụ lý vụ án và triệu tập bị đơn dân sự (anh Đặng Ngọc Anh T) và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (chị Nguyễn Thị Hồng H – vợ anh T) hợp lệ, nhiều lần nhưng anh T, chị H không đến Tòa án theo giấy triệu tập và cũng không có văn bản trình bày ý kiến của mình. Tại phiên tòa hôm nay, anh T, chị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: NHVN khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T và bà Nguyễn Thị Hồng H phải trả nợ vay tại NHVN – Chi nhánh Ninh Thuận. Quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS)và Điều 463 Bộ luật Dân sự (BLDS).

[3] Về thẩm quyền giải quyết: vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T và bà Nguyễn Thị Hồng H có hộ khẩu thường trú tại thôn HK, xã C, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (BL 8 -10) nên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

[4] Xét: Hợp đồng tín dụng số Z324/HĐ ngày 27/4/2011 (BL 15,16) giữa NHVN – Chi nhánh Ninh Thuận và ông Đặng Ngọc Anh Tđược xác lập trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật, có sự thừa nhận của bà Nguyễn Thị Hồng H và có xác nhận và cam kết của đơn vị nơi ông T công tác là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận (BL13). Trong đó xác định số tiền vay là 30 triệu đồng, thời hạn vay 60 tháng, với mục đích vay: tiêu dùng, trả nợ hàng tháng. Ông Tuyên đã rút vốn vay vào ngày 27/4/2011 (BL 14)

[5] Quá trình thưc hiện hợp đồng, ông T không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn theo Điều 4 của Hợp đồng tín dụng nên NHVN khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T và bà Nguyễn Thị Hồng H phải có nghĩa vụ trả nợ.

[6] Hội đồng xét xử thấy rằng đây là khoản vay của ông Đặng Ngọc Anh T thông qua hình thức “cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với CBCNV và thu nợ từ tiền lương ……..”, với mục đích vay tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Hồng H biết khoản vay này nên phải có nghĩa vụ cùng ông T trả nợ cho NHVN.

[7] Yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn dân sự buộc vợ chồng ông T bà H trả nợ gốc còn lại và tiền lãi phát sinh là phù hợp với quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự và Hợp đồng tín dụng đã ký kết nên được chấp nhận, cụ thể:

[8] Đối chiếu số dư của nợ gốc tại Bản kê giao dịch kế ước lập ngày 18/9/2018 (BL 28) xác định: ông Tuyên còn nợ gốc của NHVN là: = 28.481.600đ (30.000.000đ - 1.518.400đ);

[9] Tiền lãi phát sinh trên nợ gốc tính đến ngày 24/9/2018 gồm lãi trong hạn: + lãi quá hạn (tại BL 28a) là 30.441.523đ (28.530.778đ + 1.910.745đ), trừ cho số tiền lãi ông Tuyên đã trả là (tại BL 28), số tiền lãi vợ chồng ông Tuyên, bà Hạnh còn nợ là 23.944.923đ (30.441.523đ - 6.496.600đ).

[10] Kể từ ngày 25/9/2018 vợ chồng ông T, bà H còn phải chịu khoản tiền lãi phát sinh trên nợ gốc cho đến khi thanh toán xong khoản nợ vay, mức lãi suất được tính theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

[11] Ý kiến đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[12] Về án phí: do yêu cầu của Nguyên đơn dân sự được chấp nhận nên nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được trả lại tiền tạm ứng án phí. Buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T bà Nguyễn Thị Hồng H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật là (28.481.600đ + 23.944.923đ) x 5% = 2.621.300đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 147, Điều 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 463, 466 Bộ luật Dân sự;

* Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng VN.

1. Buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T- bà Nguyễn Thị Hồng H phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng VN – Chi nhánh Ninh Thuận số tiền nợ gốc là 28.481.600đ và tiền lãi phát sinh đến ngày 24/9/2018 là 23.944.923đ

2. Kể từ ngày 25/9/2018, vợ chồng ông T, bà H còn phải chịu khoản tiền lãi phát sinh trên nợ gốc cho đến khi thanh toán xong khoản nợ vay, mức lãi suất được tính theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số Z324/HĐ ngày 27/4/2011.

Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Về án phí:

- Ngân hàng VN không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại 1.272.000đ tiền tạm ứng án phí cho Ngân hàng VN theo biên lai thu số 0014854 ngày 15/6/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Bắc.

- Buộc vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh T bà Nguyễn Thị Hồng H phải nộp 2.621.300đ án phí dân sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Nguyên đơn dân sự có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được niêm yết công khai hoặc được tống đạt hợp lệ.


122
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2018/DSST ngày 25/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:05/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:25/10/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về