Bản án 05/2017/HC-ST ngày 21/08/2017 về khiếu kiện hành vi hành chính trong giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

BẢN ÁN 05/2017/HC-ST NGÀY 21/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong các ngày 10 tháng 7 năm 2017 và ngày 21 tháng 8 năm 2017 , tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 06/2017/TLST-HC ngày 20 tháng 4 năm 2017 về khiếu kiện “Hành vi hành chính trong giải quyết khiếu nại” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:172/2017/QĐXXST-HC ngày 22 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Đinh Xuân H

Trú tại: Tổ dân phố x, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum (có mặt)

- Người bị kiện: Ông Trần Văn C - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vương Văn T – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N (Văn bản ủy quyền số 938/GUQ-UBND ngày 29/6/2017)

Địa chỉ trụ sở: Thôn y, thị trấn P, huyện N, tỉnh Kon Tum (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 08/02/2017, đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện ngày 15/4/2017, các lời khai trong quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Đinh Xuân H trình bày:

Ngày 06/12/2016, ông có đơn yêu cầu thi hành Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định giải quyết việc dân sự số 01/2016/QĐPT-DS ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh KonTum gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N.

Ngày 26/12/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N ban hành Công văn số 47/CV-TNMT trả lời đơn yêu cầu của ông Đinh Xuân H do Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường ông Nguyễn Đức X ký với nội dung không chấp nhận đơn yêu cầu của ông H; cùng ngày, ông H đến bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân huyện N nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, công chức bộ phận một cửa là bà Nguyễn Thị L trả lại toàn bộ hồ sơ xin cấp đất kèm theo Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đất đai đề ngày 26/12/2016 do bà L ký.

Ngày 04/01/2017, ông Đinh Xuân H có đơn khiếu nại hành vi hành chính của ông Nguyễn Đức X - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và bà Nguyễn Thị L - cán bộ một cửa thuộc Ủy ban nhân dân huyện N gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N với 03 nội dung: Một là, đối với ông Nguyễn Đức X, cần xem xét rõ, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi, hủy bỏ công văn số 47/CV- TNMT ngày 26/12/2016 do ông X ký về việc trả lời đơn của công dân; Hai là, hành vi bà Nguyễn Thị L không tiếp nhận hồ sơ xin cấp đất của ông H có đúng thẩm quyền hay không? ông H đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đất đai đề ngày 26/12/2016 do bà L đã ký trái quy định; Ba là, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N tiếp nhận hồ sơ và cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông H theo quy định.

Ngày 16/01/2017, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện N ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện N ban hành Công văn số 04/UBND-TD chuyển đơn khiếu nại đề ngày 04/01/2017 của ông H đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi. Đây là hành vi đùn đẩy, né tránh của ông Trần Văn C để không giải quyết đơn khiếu nại. Như vậy, tại thời điểm tôi khởi kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N đã hai lần không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của tôi.

Ngày 08/02/2017, tôi có đơn khởi kiện hành vi hành chính buộc Chủ tịch UBND huyện N thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Hiện nay, tôi đã nhận được Quyết định số 53/QĐ-CTUBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện N về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Đinh Xuân H. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên nên tôi có đơn khởi kiện quyết định hành chính và đã được Tòa án thụ lý giải quyết.

Tại phiên tòa, ông Đinh Xuân H vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản số 54/UBND-NC ngày 08/5/2017 của Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện huyện N về việc ý kiến đối với nội dung đơn khởi kiện của ông Đinh Xuân H và các lời khai trong quá trình tố tụng người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện ông Vương Văn T trình bày:

Ngày 04/01/2017, Ủy ban nhân dân huyện huyện N nhận được đơn khiếu nại của ông Đinh Xuân H khiếu nại hành vi hành chính của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Đức X, cán bộ một cửa thuộc Ủy ban nhân dân huyện huyện N bà Nguyễn Thị L và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông H theo quy định.

Ngày 06/01/2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chuyển đơn khiếu nại của ông Đinh Xuân H đến phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tham mưu giải quyết theo quy định pháp luật.

Nhận thấy quá trình tham mưu giải quyết khiếu nại của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N giải quyết không đúng theo quy định nên ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân huyện N ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về việc Thụ lý khiếu nại của ông Đinh Xuân H và ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 27/2/2017 về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Ngày 03/5/2017, Ủy ban nhân dân huyện N ban hành Quyết định số 53/QĐ- CTUBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân H với nội dung: Công nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Đinh Xuân H là có cơ sở, cụ thể:

+ Công nhận nội dung yêu cầu thu hồi và hủy bỏ Công văn số 47/CV-TNMT ngày 26/12/2016 của phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình xác minh vụ việc, ông Nguyễn Đức X – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã tự kiểm tra lại Quyết định hành chính của mình và ban hành Văn bản số 01/TB-TNMT ngày 16/3/2017 về việc thu hồi và hủy bỏ Công văn số 47/CV-TNMT ngày26/12/2016.

+ Công nhận yêu cầu thu hồi, hủy bỏ Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đất đai do bà Nguyễn Thị L ký ngày 26/12/2016. Bộ phận một cửa đã ban hành văn bản số 01/TB-MC ngày 15/3/2017 thu hồi và hủy giấy tiếp nhận, hẹn trả kết quả đất đai ngày 26/12/1016 nói trên.

Như vậy, đơn khiếu nại của ông Đinh Xuân H đã được Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện N tiếp nhận và giải quyết bằng văn bản số 53/QĐ-CTUBND ngày 03/5/2017. Do đó, tôi không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đinh Xuân H.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến cho rằng: Hội đồng xét xử, thư ký và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của luật tố tụng hành chính trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay. Xét yêu cầu khởi kiện về hành vi hành chính trong giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân H đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N thụ lý giải quyết bằng Quyết định số 53/QĐ-CTUBND ngày 03/5/2017 nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Đinh Xuân H, đồng thời kiến nghị UBND huyện N xử lý đối với các cán bộ có sai phạm trong vụ việc hành chính đối với ông Đinh Xuân H. 

Tòa án đã tiến hành tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tiến hành đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án, mặc dù người bị kiện đã thực hiện hành vi hành chính mà người khởi kiện có đơn khiếu kiện tại Tòa án nhưng người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hành chính để Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, xem xét tại phiên tòa, kết quả việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử thấy:

Xét yêu cầu khởi kiện:

Ngày 06/12/2016, ông Đinh Xuân H có Đơn yêu cầu thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật với nội dung đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông H theo Quyết định dân sự phúc thẩm số 01/QĐPT-DS ngày 10/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã có hiệu lực pháp luật. Ngày 26/12/2016, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N - ông Nguyễn Đức X ban hành văn bản số 47/CV-TNMT ngày 26/12/2016 về việc trả lời đơn yêu cầu của ông H. Ngày 04/01/2017, ông H khiếu nại đối với văn bản số 47/CV- TNMT ngày 26/12/2016 của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/12/2016, ông Đinh Xuân H nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện N. Sau khi kiểm tra hồ sơ, do không có bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà L không tiếp nhận hồ sơ và trả lại toàn bộ hồ sơ cùng với Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đất đai đề ngày 26/12/2016 do bà L ký. Thấy rằng, theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương”; Điểm b, khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum “về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum” quy định: “Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ” theo mẫu số 01 kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015”. Đối chiếu quy định trên thì việc bà Nguyễn Thị L ký ban hành Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đất đai là không đúng quy định.

Ngày 04/01/2017, ông Đinh Xuân H có đơn khiếu nại hành vi hành chính của ông Nguyễn Đức X và bà Nguyễn Thị L gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N. Vì cho rằng Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện N không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của mình, ngày 08/02/2017, ông Đinh Xuân H có đơn khởi kiện hành vi hành chính trong giải quyết khiếu nại đối với Chủ tịch UBND huyện N.

Tuy nhiên, trong quá trình ông Đinh Xuân H khởi kiện tại Tòa án, thì Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện N ban hành Văn bản số 01/TB-TNMT ngày 16/3/2017 về việc thu hồi và hủy bỏ Công văn số 47/CV-TNMT ngày 26/12/2016; Bộ phận một cửa đã ban hành văn bản số 01/TB-MC ngày 15/3/2017 thu hồi và hủy giấy tiếp nhận, hẹn trả kết quả đất đai ngày 26/12/1016; đồng thời Chủ tịch UBND huyện N đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-CTUBND ngày 03/5/2017 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn khiếu nại của ông Đinh Xuân H. Do đó, đối tượng khởi kiện không còn, ông Đinh Xuân H khởi kiện hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N về việc không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại là không có căn cứ để chấp nhận.

Mặt khác, ông Đinh Xuân H đã có đơn khởi kiện đối với quyết định hành chính số 53/QĐ-CTUBND ngày 03/5/2017 và đã được Tòa án thụ lý giải quyết, nên việc xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính nói trên sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác.

Qua việc giải quyết vụ án này, Hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện N cần xem xét xử lý đối với các cán bộ công chức có sai phạm trong việc giải quyết vụ việc hành chính đối với ông Đinh Xuân H.

Về án phí hành chính sơ thẩm: Vì đơn khởi kiện không được chấp nhận nên ông Đinh Xuân H phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

Các Điều 30, Điều 33 và Điều 193 của Luật tố tụng hành chính năm 2015

Xử: Không chấp nhận đơn khởi kiện đề ngày 08/02/2017 và đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện ngày 15/4/2017 của ông Đinh Xuân H.

Về án phí:

Căn cứ các Điều 344, Điều 345, Điều 348 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Điều 30, khoản 1 Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc ông Đinh Xuân H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính sơ thẩm. Ông Đinh Xuân H đã nộp tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai số AA/2014/0000463 ngày 20/4/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum nên được khấu trừ vào số tiền án phí hành chính sơ thẩm, ông Đinh Xuân H không phải nộp thêm.

Căn cứ các Điều 204, Điều 205, Điều 206 của Luật tố tụng hành chính năm  2015.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (21/8/2017), các đương sự có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Đối với người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


321
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2017/HC-ST ngày 21/08/2017 về khiếu kiện hành vi hành chính trong giải quyết khiếu nại

Số hiệu:05/2017/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Kon Tum
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:21/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về