Bản án 05/2017/DSST ngày 12/09/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 05/2017/DSST NGÀY 12/09/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Lão tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 11/2017/TLST-DS, ngày 24/5/2017 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt ngoài hợp đồng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 979/2017/QĐST-DS ngày 21/8/2017 giữa:

- Nguyên đơn: Ông Đỗ Văn T, sinh năm 1964;

Trú tại: Thôn T, xã B, huyện A, thành phố Hải Phòng, có mặt tại phiên tòa.

- Bị đơn: Phạm Văn Đ, sinh năm 1992;

ĐKNKTT: Thôn A, xã A, huyện A, thành phố Hải Phòng;

Tạm trú tại: Thôn T, xã B, huyện A, thành phố Hải Phòng:

Hiện đang chấp hành án tại trại tạm giam Trần Phú – Công an thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại phiên tòa (có đơn xin đề nghị xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án nhân dân huyện An Lãonguyên đơn ông Đỗ Văn T trình bày:

Tối ngày 15/02/2016 ông Đỗ Văn T và Phạm Văn Đ có lời qua tiếng lại, Phạm Văn Đ đã dùng dao chém vào đầu ông Đỗ Văn T làm ông bị thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ ngày 15/02/2016 đến ngày01/3/2016. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 37/HSST, ngày 29/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và bản án hình sự phúc thẩm số 26/HSPT ngày 10/4/2017 đã tuyên phạt Phạm Văn Đ 06 tháng tù về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Việc gây thương tích của Phạm Văn Đ đối với Đỗ Văn T về phần trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại do ông T đề nghị tách ra giải quyết sau, nên Tòa án chưa xem xét giải quyết. Nay ông Đỗ Văn T khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết buộc Phạm Văn Đ phải bồi thường cho ông T các khoản thiệt hại sau: Tiền mất thu nhập trong thời gian năm viện là 14 ngày, 250.000đ/ngày bằng 3.500.000đ; tiền công người chăm sóc trong thời gian nằm viện là 14 ngày,200.000đ/ngày bằng 2.800.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe trong thời gian điều trị phục hồi là 5.000.000đ; tiền viện phí, hóa đơn thuốc có chỉ định của bác sỹ, tiền giám định là 12.275.875đ. Tổng số tiền yêu cầu là 23.575.875đ (hai mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn tám trăm bảy mươi lăm đồng).

Lời khai của bị đơn anh Phạm Văn Đ có nôi dung: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đề nghị Tòa án bác yêu cầu cua nguyên đơn ông Đỗ Văn T.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn là ông Đỗ Văn T có đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, anh Phạm Văn Đ là bị đơn trong vụ án đã được Tòa án thông báo về việc thụ lý vụ án. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa các đương sự đã cơ bản thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa đề nghị Tòa án buộc anh Phạm Văn Đ phải bồi thường cho ông Đỗ Văn T khoản tiền thiệt hại do sức khỏe bị anh Phạm Văn Đ xâm hại cụ thể là 23.575.875đ (hai mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Qua các tài liệu của vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

1- Về tố tụng:

Về thẩm quyền: Đây là vụ án về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm, theo quy định tại khoản 6 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Về việc vắng mặt của bị đơn anh Phạm Văn Đ: Anh Phạm Văn Đ vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, căn cứ vào khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn anh Đ theo thủ tục chung.

2- Về yêu cầu của nguyên đơn ông Đỗ Văn T:

Trên cơ sở lời khai của các đương sự và chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy rằng:

Trên cơ sở nội dung bản án hình sự số 37/HSST, ngày 29/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và bản án hình sự phúc thẩm số 26/HSPT ngày 10/4/2017 thấy rằng: Việc tối ngày 15/02/2016 ông Đỗ Văn T và Phạm Văn Đ có lời qua tiếng lại, Phạm Văn Đ đã dùng dao chém vào đầu ông Đỗ Văn T làm ông bị thương tích và phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Lão và Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ ngày 15/02/2016 đến ngày 01/3/2016. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự đây được xác định là những tình tiết không phải chứng minh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 584 của Bộ luật dân sự thì: Người nào có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác thì phải bồi thường. Nên anh Phạm Văn Đ gây thương tích (xâm phạm sức khỏe) đối với ông Đỗ Văn T, Phạm Văn Đ phải bồi thường thiệt hại cho ông T.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 590 của Bộ luật dân sự thì thiệt hại về sức khỏe bao gồm: 

a, Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b, Thu nhập thực tế bị mất hoặc hoạc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c, Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d, Thiệt hại khác do luật quy định.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện tại (bút lục 38, 39, 40, 49, 50, 51, 74) thể hiện ông Đỗ Văn T bị thương tích phải chi phí các khoản sau: Chi phí tiền thuốc, điều trị có hóa đơn viện phí, bảng kê chi tiết của bệnh viện là 10.280.875đồng; Chi phí giám định thương tích là 1.995.000đồng.

Ngoài ra ông T phải năm viện điều trị tại bệnh viện 14 ngày, không lao động được, ông T có thu nhập bình quân là 250.000đ/ ngày, nên khoản tiền mất thu nhập của ông T trong thời gian điều trị tại bệnh viện bằng 3.500.000đ; ông T điều trị tại bệnh viện phải có người chăm sóc, tiền công người chăm sóc trong thời gian ông T điều trị tại bệnh viện bằng 2.800.000đ;

Trong thời gian ông T điều trị tại bệnh viện cần bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, với thương tích ông T bị thiệt hại 6% sức khỏe, khoản tiền này ông T yêu cầu 5.000.000đ là hợp lý và có căn cứ.

Từ những phân tích và nhận định trên thấy: Tổng số tiền ông Đỗ Văn T yêu cầu Phạm Văn Đ phải bồi thường cho mình 23.575.875đ (hai mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng) là có căn cứ, phù hợp với các khoản tiền đã nêu ở trên cần chấp nhận.

Về án phí:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị đơn anh Phạm Văn Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn ông T được Tòa án chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào quy định tại các khoản 1 Điều 584, Điều 585, 586 và Điều 590 của Bộ luật dân sự;

Căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đỗ Văn T: Buộc anh Phạm Văn Đ phải bồi thường cho ông Đỗ Văn T số tiền thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là 23.575.875đ (hai mươi ba triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng).

2- Về án phí:

Anh Phạm Văn Đ phải nộp 1.179.000đ (một triệu một trăm bảy mươi chín nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo bản án: Đương sự

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy địn tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Về quyền yêu cầu thi hành: Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


243
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2017/DSST ngày 12/09/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Số hiệu:05/2017/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Lão - Hải Phòng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:12/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về