Bản án 04/2021/DS-ST ngày 22/04/2021 về yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán nhà vô hiệu; yêu cầu được quản lý, sử dụng nhà; buộc chấm dứt hành vi tranh chấp

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 04/2021/DS-ST NGÀY 22/04/2021 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ VÔ HIỆU; YÊU CẦU ĐƯỢC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ; BUỘC CHẤM DỨT HÀNH VI TRANH CHẤP

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

315
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2021/DS-ST ngày 22/04/2021 về yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán nhà vô hiệu; yêu cầu được quản lý, sử dụng nhà; buộc chấm dứt hành vi tranh chấp

Số hiệu:04/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 22/04/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về