Bản án 04/2021/DSST ngày 19/03/2021 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH-TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 04/2021/DSST NGÀY 19/03/2021 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, xét xử sơ thẩm công khai đối với vụ án thụ lý số 74/2020/TLST–DS ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2019/QĐXX–DSST ngày 01 tháng 3 năm 2021 giữa các bên đương sự:

-Nguyên đơn: Ông Huỳnh M, sinh năm 1971 (có mặt) Địa chỉ: Thôn BM, xã PH, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

-Bị đơn: Ông Khê Khắc Tr, sinh năm 1970(có mặt) Địa chỉ: Thôn BM, xã PH, huyện BB, tỉnh Bình Thuận.

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Trong đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, nguyên đơn ông Huỳnh M trình bày:

Vào khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2020, ông Huỳnh M có lấp đặt cống nước nhà ông sang ruộng ông Khê Khắc Tr để thoát nước mưa. Đến 9 giờ ông Khê Khắc Tr phát hiện không cho nên gọi thợ xây đến bịt ống nước của ông Huỳnh M đặt qua ruộng nhà ông Khê Khắc Tr nhưng ông M đến ngăn cản không cho nên ông Tr đi đến tự tay lấy xi măng bịt ống lại.Khi ông Tr đang bịt ống thoát nước thì ông Huỳnh M đến lấy đầu gối hất tay của ông Tr ra nên ông Tr đứng dạy dùng tay phải đấm vào mặt ông Huỳnh M trúng vào má và thái dương nên ông M chữi ông Tr, ông Tr tiếp tục dùng tay đấm vào miệng ông M 1 cái làm cho Huỳnh M chảy máu miệng và được gia đình đưa đi bệnh viện đa khoa khu vực BB Thuận khám điều trị.Đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, ông yêu cầu Bệnh viện đa khoa khu vực BB Thuận cấp giấy chứng nhận thương tích số 22/20/CN ngày 15 tháng 4 năm 2020.Sau khi xảy ra vụ việc, ông làm đơn gởi Công an xã PH giải quyết không thành nên ông làm đơn gởi Công an huyện BB và đi giám định tỷ lệ thương tích 1%. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Công an huyện BB đã ban hành Quyết định số 30 không khởi tố vụ án hình sự đối với Tr hợp ông Khê Khắc Tr gây thương tích cho ông nên ngày 04 tháng 8 năm 2020 ông làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện BB yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Khê Khắc Tr bồi thường thiệt hại sức khỏe cho ông với số tiền 14.028.400 đồng gồm các khoản như sau:

1. Chi phí điều trị thương tích:

+ Đơn thuốc ngày 10/4/2020: 88.000 đồng

+ Hóa đơn số 091005 ngày 10/4/2020: 33.000 đồng

+ Giấy BBT X quang ngày 13/4/2020: 69.200 đồng

+ Hóa đơn số 091442 ngày 14/4/2020: 552.000 đồng

+ Giấy BBT X quang ngày 14/4/2020: 69.200 đồng

+ Hóa đơn số 092030 ngày 17/4/2020: 49.000 đồng

+ Đơn thuốc ngày 17/4/2020: 107.000 đồng

+ Hóa đơn số 092676 ngày 15/4/2020: 145.000 đồng

+ Hóa đơn số 092013 ngày 17/4/2020: 33.000 đồng

+ Hóa đơn số 092072 ngày 17/4/2020: 33.000 đồng

+ Đơn thuốc (Lai An Đường) ngày 20/4/2020: 1.600.000 đồng

2. Tiền tàu xe đi điều trị khám: 05 lượt x 60.000 đồng/lượt: 300.000 đồng

3. Tiền công lao động bị mất: 10 ngày x 350.000 đồng/ngày: 3.500.000 đồng

4. Tiền tổn thất tinh thần: 1.490.000 đồng x 5 tháng: 7.450.000 đồng.

*Bị đơn ông Khê Khắc Tr trình bày tại biên bản lấy lời khai ngày 24/12/2020 như sau: Ông Khê Khắc Tr và ông Huỳnh M có mối quan hệ họ hàng nhưng có mâu thuẫn với nhau từ việc ông M cho thợ lắp ống thoát nước qua ruộng nhà ông Tr nhưng ông Tr không cho có ra cãi nhau. Ông Tr lấy xi măng bịt ống nước của ông M lại nhưng ông M dùng đầu gối hất tay ông Trường không cho ông làm nên có xảy ra xô xát nhau vào khoảng 8 giờ nhưng ngày không nhớ nhưng thừa nhận ông có dùng tay đấm đánh ông M như ông M trình bày nhưng 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, Công an xã PH có mời hai bên lên hòa giải không thành, đến tháng 7 năm 2020 ông được Công an huyện BB mời giải quyết cũng không thành.Tại Tòa án ông không đồng ý bồi thường theo số tiền do ông Huỳnh M yêu cầu vì cho rằng hóa đơn không hợp lệ.

Tại phiên tòa: Nguyên đơn ông Huỳnh M thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe do ông Khê Khắc Tr gây ra đối với các khoản chi phí đơn thuốc ngày 17/4/2020 số tiền 107.000đ, Giấy BBT X quang ngày 13/4/2020 số tiền 69.200 đồng và tiền thuốc tại Lai An Đường 1.600.000đ. Đối với các khoản khác ông yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Bị đơn ông Khê Khắc Tr đề nghị Hội đồng xét xử xem xét những yêu cầu của ông Huỳnh M theo quy định pháp luật hợp lý hợp lệ.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa có ý kiến về quan điểm giải vụ án như sau:

+ Về tuân theo pháp luật của Thẩm phán đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự quy định về thụ lý đúng thẩm quyền, xác định quan hệ tranh chấp, tư cách tham gia tố tụng, thời hạn giải quyết, trình tự thủ tục hòa giải và thời hạn chuyển giao hồ sơ sang VKS

+Về tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

+ Về chấp hành pháp luật của đương sự: Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng theo quy định của pháp luật tại Điều 70 và Điều 71 Bộ luật tố tụng dân sự.

+ Về nội dung vụ án: Áp dụng khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 357; Điều 468; Điều 584; Điều 585 và Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; Tiểu mục 2.2 mực 1 phần II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/206 đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.Buộc bị đơn ông Khê Khắc Tr phải bồi thường khoản chi phí hợp lý, hợp lệ 3.667.200 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà, xét ý kiến của các đương sự và ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]- Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn ông Huỳnh M có đơn khởi kiện yêu cầu ông Khê Khắc Tr, sinh năm 1970, có địa chỉ: Thôn BM, xã PH, huyện BB, tỉnh Bình Thuận bồi thường thiệt hại sức khỏe và đã cung cấp đủ thủ tục về điều kiện thụ lý nên Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình thụ lý là đúng thẩm quyền được quy định tại khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2]- Xét về nội dung:

[2.1]Về yêu cầu của nguyên đơn: Tại phiên tòa các đương sự đều thừa nhận khoảng 8 giờ ngày 10/4/2020 giữa ông Huỳnh M và ông Khê Khắc Tr có xảy ra mâu thuẫn trong việc ông Huỳnh M cho đặt ống nước thải sang đất nhà ông Tr.Ông M dùng chân hất tay ông Tr không cho ông Tr lấp ống thoát nước của ông M đặt sang đất ông Tr nên ông Tr dùng tay đấm vào mặt ông Huỳnh M gây thương tích 1%.Ông M đã tố cáo hành vi của ông Khê Khắc Tr tại Công an xã PH và Công an huyện BB. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Công an huyện BB đã ban hành Quyết định số 30 không khởi tố vụ án hình sự đối với Tr hợp ông Khê Khắc Tr gây thương tích cho ông Huỳnh M do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng Hội đồng xét xử xét thấy ông Khê Khắc Tr đã xâm phạm đến sức khỏe của ông Huỳnh M vào ngày 10/4/2020 tại khu vực nhà ông M với ông Trường mà tại phiên tòa các bên đều thừa nhận. Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 584; Điều 585 và Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015, ông Huỳnh M yêu cầu ông Khê Khắc Tr là người gây thiệt hại sức khỏe cho ông phải bồi thường thiệt hại sức khỏe là có căn cứ.Tuy nhiên, xét từng khoản ông Huỳnh M đưa ra tại phiên tòa.

- Đối với các khoản chi phí viện phí và tiền tàu xe gồm:

+ Đơn thuốc ngày 10/4/2020: 88.000 đồng + Hóa đơn số 091005 ngày 10/4/2020: 33.000 đồng + Hóa đơn số 091442 ngày 14/4/2020: 552.000 đồng + Giấy BBT X quang ngày 14/4/2020: 69.200 đồng + Hóa đơn số 092030 ngày 10/4/2020: 49.000 đồng + Hóa đơn số 092676 ngày 15/4/2020: 145.000 đồng + Hóa đơn số 092013 ngày 17/4/2020: 33.000 đồng + Hóa đơn số 092072 ngày 17/4/2020: 33.000 đồng Tổng đơn thuốc là 1.002.200 đồng và tiền tàu xe đi điều trị khám: 05 lượt x 60.000 đồng/lượt: 300.000 đồng là khoản chi phí hợp lý hợp lệ có căn cứ nên ông Huỳnh M yêu cầu ông Trường bồi thường Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Đối với các khoản đơn thuốc Lai An Đường ngày 20/4/2020:1.600.000;

Giấy BBT X quang ngày 13/4/2020 chi 69.200 đồng và đơn thuốc ngày 17/4/2020 chi 107.000 đồng.Tổng cộng 1.776.200 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy ông Huỳnh M tự mua thuốc uống tại nhà thuốc tư nhân sau khi đã kết thúc điều trị và không theo chỉ định của bác sĩ 1.600.000 đồng và X quang ngày 13/4/2020 chi phí là 69.200 đồng chi cho khám tay và đơn thuốc ngày 17/4/2020 ông tự kê 107.000 đồng nhưng thực tế ông Huỳnh M không chi trả khoản chi đơn thuốc ngày 17/4/2020 mà do Bảo hiểm y tế đã thanh toán nên tại phiên tòa ông Huỳnh M thay đổi không yêu cầu ông Khê Khắc Tr bồi thường 03 khoản chi phí trên tổng cộng 1.776.200 đồng Hội đồng xét xử thấy có căn cứ nên chấp nhận.

- Đối với tiền công lao động bị mất: 10 ngày x 350.000 đồng/ngày:

3.500.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần: 1.490.000 đồng x 5 tháng: 7.450.000 đồng.Hội đồng xét xử thấy ngày 10/4/2020 ông Huỳnh M và ông Khê Khắc Tr có xích mích xảy ra xô xát ông Tr có dùng tay đánh ông M gây thương tích 1% là sự thật nên ông M đi khám điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực BB Thuận ngày 10/4/2020 và điều trị ngoại trú đến ngày 17/4/2020 nên ông M yêu cầu bồi thường thiệt hại về ngày công là có căn cứ nhưng xét thấy thương tích ông M chỉ 1% không nằm viện, điều trị 07 ngày nên chỉ giảm sút khả năng lao động chứ không mất ngày công lao động.Vì vậy, ông M yêu cầu bồi thường mất 10 ngày công lao động là chưa hợp lý. Mặc khác, tại thời điểm xảy ra vụ việc ngày công lao động tại địa phương đối với lao động nam ông yêu cầu 350.000đ/ngày là cao so với thực tế tại địa phương nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét khoản yêu cầu bồi thường mất ngày công lao động mà chỉ tính giảm sút ngày công lao động bằng 50% của ngày công với mức 250.000 đồng/ngày x 50%, thành tiền: 125.000 đ x 7 ngày = 875.000 đồng là phù hợp; Đối với khoản yêu cầu tiền tổn thất tinh thần 1.490.000 đồng x 5 tháng: 7.450.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy ông Huỳnh M bị ông Khê Khắc Tr đánh vào mặt ông M giữa ban ngày gây thương tích cho ông M là 1%.Vì vậy, theo khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 ngoài bồi thường thiệt hại vật chất thực tế cho ông M là người bị thiệt hại, người gây thiệt hại là ông Khê Khắc Tr còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ông Huỳnh M.Tuy nhiên, trong vụ kiện này không chỉ có ông Khê Khắc Tr có lỗi gây thiệt hại sức khỏe cho ông M mà có phần lỗi từ ông Huỳnh M dùng chân hất tay ông Khê Khắc Tr trong lúc ông Tr đang lấp ống nước thải do ông M đặt sang đất nhà ông Tr nên mới xảy ra xô xát ông Tr dùng tay đánh vào mặt ông M gây thương tích 1% nên Hội đồng xét thấy thương tích ông Khê Khắc Tr gây ra cho ông Huỳnh M không đáng kể, không ảnh hưởng nhiều về mặt tinh thần cho ông Huỳnh M nên ông Huỳnh M yêu cầu Khuê Khắc Tr phải bồi thường tổn thất tinh thần cho 05 tháng lương cơ sở là cao nghĩ nên buộc ông Khê Khắc Tr bồi thường 01 tháng lương cơ sở là 1.490.000đ là phù hợp.

[2.2] Đối với ý kiến của bị đơn không đồng ý bồi thường theo yêu cầu của nguyên đơn cho rằng các đơn thuốc không có căn cứ đề nghị Hội đồng xét xử xét lại nhưng tại Quyết định không khởi tố vụ án số 30 ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Công an huyện Bắc bình, giấy chứng nhận thương tích của ông Huỳnh M do Bệnh viện đa khoa khu vực BB Thuận cấp giấy chứng nhận thương tích số 22/20/CN ngày 15 tháng 4 năm 2020 và các đơn thuốc điều trị ông Huỳnh M cung cấp tại hồ sơ vụ kiện nên ý kiến của ông Khê Khắc Tr Hội đồng xét xử đã xem xét đúng theo quy định pháp luật.

[2.3] Đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3]Về án phí: Do yêu cầu của ông Huỳnh M có căn cứ chấp nhận nên ông Khê Khắc Tr phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

n cứ vào:

- Khoản 6 Điều 26; điểm a, khoản 1 Điều 35; điểm a, khoản 1 Điều 39; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

- Điều 584; Điều 585 và Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Điều 12 và Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Xử: - Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh M.

- Buộc ông Khê Khắc Tr phải bồi thường cho ông Huỳnh M 3.667.200đ(Ba triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm) đồng) Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải thi hành cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ Tr hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

-Về án phí: Ông Khê Khắc Tr phải nộp 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.Ông Huỳnh M không phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án(19/3/2021.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

124
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2021/DSST ngày 19/03/2021 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

Số hiệu:04/2021/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:19/03/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về