Bản án 04/2020/DS-ST ngày 28/02/2020 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 04/2020/DS-ST NGÀY 28/02/2020 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

9
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2020/DS-ST ngày 28/02/2020 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại

    Số hiệu:04/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tịnh Biên - An Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:28/02/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về