Bản án 04/2018/HCST ngày 20/03/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đất đai

A ÁN NHÂN DÂN TỈNH N

BẢN ÁN 04/2018/HCST NGÀY 20/03/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN L ĐẤT ĐAI THUỘC TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

13
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2018/HCST ngày 20/03/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đất đai

    Số hiệu:04/2018/HCST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:20/03/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về