Bản án 04/2017/LĐ-ST ngày 19/06/2017 về tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 04/2017/LĐ-ST NGÀY 19/06/2017 VỀ TRANH CHẤP TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI,

TRẢ TIỀN QUẦN ÁO, TRẢ TIỀN LÀM THÊM TRONG NHỮNG NGÀY LỄ TẾT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

936
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2017/LĐ-ST ngày 19/06/2017 về tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết

Số hiệu:04/2017/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 19/06/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về