Bản án 04/2017/LĐ-ST ngày 19/06/2017 về tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 04/2017/LĐ-ST NGÀY 19/06/2017 VỀ TRANH CHẤP TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI,

TRẢ TIỀN QUẦN ÁO, TRẢ TIỀN LÀM THÊM TRONG NHỮNG NGÀY LỄ TẾT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

285
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2017/LĐ-ST ngày 19/06/2017 về tranh chấp tiền lương, bảo hiểm xã hội, trả tiền quần áo, trả tiền làm thêm trong những ngày lễ, tết

    Số hiệu:04/2017/LĐ-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
    Lĩnh vực:Lao động
    Ngày ban hành:19/06/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về