Bản án 03/HC-ST ngày 06/08/2012 về khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Yên Hưng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

BẢN ÁN 03/HC-ST NGÀY 06/08/2012 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN YÊN HƯNG 

Hồi 13 giờ 30 phút ngày 06/8/2012. Tại hội trường Tóa án nhân dân thị xã Quảng Yên xét xử sơ thẩm vụ án Hành chính thụ lý số 02/2011/TLST-HC ngày 09/12/2011 về việc "Khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Yên Hưng" (nay là thị xã Quảng Yên) - Theo quyết định đưa vụ án và xét xử số 03/HC-ST ngày 06/8/2012 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: Ông Vũ Văn Thường- Sinh năm 1964.

Trú tại: Khu Yên Lập Đông - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa.

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Trần Nho Kiên- sinh năm 1954.

Trú tại: Tổ 4, khu 9, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa.

Người bị kiện: UBND huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên)

Người đại diện theo ủy quyền của UBND thị xã Quảng Yên: Ông Phạm Văn Hùng- sinh năm 1960.

Chức vụ: Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên. Vắng mặt tại phiên tòa

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Hữu Nga- sinh năm 1949

Trú tại: Khu Yên Lập Tây - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Bà Nguyễn Thị Phương 

Trú tại: Khu Yên Lập Đông - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa.

3. Bà Phùng Thị Thoa- sinh năm 1973.

Trú tại: Khu Yên Lập Đông - Minh Thành - Quảng Yên - Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 24/10/2011 của ông Vũ Văn Thường trình bày: Ông được UBND huyện Yên Hưng cấp giấy chứng nhận QSD đất số 00804/QSDĐ ngày 02/12/1996, với diện tích 1150m2 đất, thuộc khu Yên Lập, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2000 - 2001, do điều kiện kinh tế của gia đình ông Thường gặp khó khăn. Ông phải đi làm ở trong rừng. Ở nhà vợ ông Thường là bà Phùng Thị Thoa đã tự ý giao dịch, chuyển nhượng hơn 700m2 đất canh tác nông nghiệp trong thửa đất số 75 và 76 tờ bản đồ số 30 cho bà Nguyễn Thị Phương người cùng xã, Giấy chuyển nhượng đất canh tác ngày 30/11/2001 (nội dung trong giấy chuyển nhượng trên là: cho bà Phương canh tác, nộp thuế đến khi Nhà nước thu hồi hoặc lấy lại). Năm 2003 do không có nhu cầu sử dụng nữa nên hộ gia đình bà Phương lại chuyển nhượng đất canh tác cho hộ gia đình ông Nga, bà Phú và hộ gia đình ông Nga đã sử dụng, canh tác từ đó đến nay.

Năm 2011 có dự án xây dựng tuyến đường công vụ, phục vụ thi công dự án trường chính trụ Nguyễn Văn Cừ và trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. Dự án đã lấy và thu hồi vĩnh viễn vào đất của gia đình ông là 716,5m2. Trong quá trình bồi thường GPMB thì UBND huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên) đã xác minh bồi thường đất và hoa màu cho hộ gia đình ông Nga, bà Phú. Nhưng ông Thường cho rằng Giấy chứng nhận QSDĐ vẫn mang tên ông nên diện tích đất này vẫn thuộc quyền sử dụng của ông. Nay ông yêu cầu UBND huyện Yên Hưng thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định phê duyệt phương án số 4739/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Yên Hưng và đề nghị lậo lại phương án bồi thường GPMB mới mang tên ông. Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện có quan điểm trong quá trình làm thủ tục để bồi thường đã xác minh thấy rằng hộ ông Nga, bà Phú mặc dù đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa hợp pháp về mặt thủ tục như hộ gia đình Nga - Phú đã sử dụng ổn định từ năm 2003 đến thời Nhà nước thu hồi đất (năm 2011) không có tranh chấp gì và đã được chuyển giao quyển sổ xanh để nộp thuế đất nông nghiệp Nhà nước nên căn cứ theo Khoản 3 Điều Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 thấy rằng hộ Nga - Phú đủ điều kiện để được bồi thường giá trị đất nên Trung tâm phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường đất cho hộ gia đình Nga - Phú là có căn cứ. Nhưng sau đó trong quá trình chuẩn bị xét xử UBDN thị xã Quảng Yên nhận thấy Quyết định số 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 là không đúng pháp luật đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Vũ Văn Thường nên ngày 27/7/2012 UBND thị xã Quảng Yên đã ra Quyết định số 3208/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án xây dựng tuyến đường công vụ phục vụ thi công trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên cho chủ hộ Vũ Văn Thường. Và ngày 02/8/2012 UBND thị xã Quảng Yên ra Quyết định 3381/QĐ-UBND v/v hủy bỏ phương án bồi thường về đất với hộ ông Nguyễn Hữu Nga trú tại Khu Yên Lập Tây để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường công vụ phục vụ thi công trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa.

XÉT THẤY

Tại phiên tòa chủ tọa công bố 02 Quyết định của UBND thị xã Quảng Yên là Quyết định số 3208/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án xây dựng đường công vụ phục vụ thi công trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, cho chủ hộ Vũ Văn Thường. Và Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 v/v hủy bỏ phương án bồi thường về đất đối với hộ ông Nguyễn Hữu Nga cư trú tại Khu Yên Lập Tây để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường công phục vụ thi công trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thành niên tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Nhưng ông Vũ Văn Thường và người đựơc ông Thường ủy quyền vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định phê duyệt phương án số 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Yên Hưng và đề nghị lập lại phương án bồi thường GPMB mới mang tên ông Vũ Văn Thường.

Đại diện VKS tham gia phiên tòa có quan điểm: Trong quá trình giả quyết vụ án những người tiến hành tố tụng đã đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Xét yêu cầu khởi kiện của ông Thường thấy rằng: ông Thường khởi kiện Quyết định Hành chính số 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Yên Hưng và đề nghị lập lại phương án bồi thường GPMB mới mang tên ông Vũ Văn Thường. Ngày 02/8/2012 UBND thị xã Quảng Yên ra Quyết định số 3381/QĐ-UBND v/v Hủy bỏ phương án bồi thường về đất đối với hộ ông Nguyễn Hữu Nga cư trú tại Khu Yên Lập Tây. Đã được phê duyệt tại Quyết định 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011. UBND thị xã Quảng Yên đã hủy bỏ Quyết định hành chính đang bị khởi kiện. Và lập phương án bồi thường mới mang tên chủ hộ Vũ Văn Thường.

Xét Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 và Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND thị xã Quảng Yên thấy rằng 02 quyết định này đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Như vậy thấy rằng đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính nay là Quyết định Hành chính số 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Yên ưng đã bị hủy bỏ không còn hiệu lực nên đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính này không còn nữa.

Từ những nhận định và đánh giá trên thấy rằng yêu cầu khởi kiện của ông Thường không có cơ sở để chấp nhận. 

Về án phí: ông Thường phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng: điểm a khoản 2 điều 163 - Luật Tố tụng hành chính.

Xử: Bác yêu cầu khởi kiện ông Vũ Văn Thường v/v yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB số 4736/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND huyện Yên Hưng và đề nghị lập lại phương án bồi thường GPMB mới mang tên Vũ Văn Thường. Căn cứ điều 27 Luật TTHC và Pháp lệnh số 10/2009 ngày 27/2/2009 của UBTVQH quy định về án phí. Buộc ông Vũ Văn Thường phải chịu 200.000đ tiền án phí hành chính sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền 200.000đ tạm ứng án phí mà ông Thường đã nộp theo biên lai số 0006757 ngày 09/12/2011 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Hưng. Án xử công khai sơ thẩm. Báo cho các đương sự có mặt biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.


359
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 03/HC-ST ngày 06/08/2012 về khởi kiện quyết định hành chính của UBND huyện Yên Hưng

   Số hiệu:03/HC-ST
   Cấp xét xử:Sơ thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
   Lĩnh vực:Hành chính
   Ngày ban hành:06/08/2012
   Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về