Bản án 03/2018/HNGĐ-PT ngày 08/02/2018 về tranh chấp thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 03/2018/HNGĐ-PT NGÀY 08/02/2018 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI MỨC CẤP DƯỠNG NUÔI CON

Ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ hôn nhân và gia đình thụ lý số: 36/2017/TLPT-HNGĐ ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc “tranh chấp thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 57/2017/HNGĐ-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2018/QĐ-PT ngày 22 tháng 01 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Minh L, sinh năm 1986

Địa chỉ: Khu tập thể công an huyện H, ấp thị trấn A, thị trấn B, huyện H, tỉnh Bạc Liêu.

- Bị đơn: Chị Trần Kiều L1, sinh năm 1983

Địa chỉ: số Z, đường H2, khóm C, phường D, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Chỗ ở hiện nay: đường Nguyễn Trung T, khóm E, phường F, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

- Người kháng cáo: Nguyên đơn anh Nguyễn Minh L.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn anh Nguyễn Minh L trình bày: Ngày 29/7/2016 Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 165/2016/QĐST-HNGĐ về việc công nhận thuận tình ly hôn và sử thỏa thuận của các đương sự. Trong đó ghi nhận nội dung giao con chung của anh và chị Trần Kiều L1 cho chị L1 trực tiếp nuôi dưỡng, anh L có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 2.000.000đồng cho đến khi cháu M tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay anh khó khăn về kinh tế do có nhiều khoản nợ nên anh yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định hiện nay là 650.000đ, ngoài ra anh không yêu cầu gì khác.

Bị đơn chị Trần Kiều L1 trình bày: Chị và anh L đã ly hôn, khi ly hôn hai bên có thỏa thuận giao con chung cho chị nuôi dưỡng và anh L có trách nhiệm cấp dưỡng muôn con mỗi thánh 2.000.000đ. Nay anh L yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con còn 650.000đ chị không đồng ý vì chi phí nuôi con hiện nay mỗi tháng khoảng 3.843.000đ.

Từ nội dung trên tại bản án số: 57/2017/HNGĐ-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu quyết định:

Áp dụng Điều 82, Điều 83, Điều 107, Điều 110 và Điều 116 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 5 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 và Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự ; điểm đ khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

- Không chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Minh L về việc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con. Buộc anh Nguyễn Minh L có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Trần Ngọc M, sinh ngày 11/05/2011 mỗi tháng 2.000.000đ tính từ tháng 07/2017 cho đến khi cháu M tròn 18 tuổi.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn về án phí, quyền kháng cáo của các bên đương sự.

Ngày 03/10/2017 anh Nguyễn Minh L kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con từ 2.000.000 đồng/tháng xuống còn 650.000đ/tháng.

Tại phiên tòa phúc thẩm anh L thay đổi một phần kháng cáo đồng ý cấp dưỡng nuôi con 1.300.000 đồng/tháng.

Quan điểm của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án:

- Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử phúc thẩm, Tòa án đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; giải quyết đúng thẩm quyền, tống đạt các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và người tham gia tố tụng đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của đương sự đã thực hiện đầy đủ.

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sửa một phần bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Minh L buộc anh Nguyễn Minh L cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Trần Ngọc M 1.300.000 đồng/tháng cho đến khi cháu M tròn 18 tuổi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến tranh luận của các đương sự, sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Hội đồng xét xử nhận định:

 [1]. Xét nội dung kháng cáo của anh L yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con từ 2.000.000đ/tháng xuống còn 650.000đ/tháng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm anh L thay đổi kháng cáo đồng ý cấp dưỡng nuôi con 1.300.000 đồng/tháng. Hội đồng xét xử xét thấy, việc cấp dưỡng nuôi con chung sau khi ly hôn là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của cha mẹ đối với con, được pháp luật quy định tại Điều 110 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Xét thấy, hiện tại cháu M do chị L1 trực tiếp nuôi dưỡng nên anh L phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

 [2]. Khi ly hôn giữa anh L và chị L1 có thỏa thuận anh L có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu M 2.000.000đ/tháng đã cấp dưỡng được một thời gian. Tuy nhiên, anh L cho rằng hiện nay anh gặp khó khăn về kinh tế có nhiều khoản nợ phải trả do đó anh yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng từ 2.000.000đ/tháng xuống còn 1.300.000đ/tháng. Hội đồng xét xử xét thấy, yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng của anh L là có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, tại khoản 1 Điều 116 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về mức cấp dưỡng “Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.” Do đó, anh L và chị L1 không tự thỏa thuận được mức cấp dưỡng nuôi con nên mức cấp dưỡng nuôi con theo quy định pháp luật không dưới ½ của mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, ngày 24 tháng 04 năm 2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng”, nhưng tại phiên tòa anh L đồng ý cấp dưỡng 1.300.000 đồng/ tháng, xét thấy đây là sự tự nguyện của anh L và không trái quy định pháp luật. Nên cấp phúc thẩm có căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh L về việc thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con từ 2.000.000đồng/tháng xuống còn 1.300.000đồng/tháng.

 [3] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Minh L, có căn cứ chấp nhận lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sửa một phần bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu.

 [4] Do cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Minh L nên án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm và phúc thẩm anh L không phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Minh L, sửa một phần bản án sơ thẩm số: 57/2017/HNGĐ-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu về mức cấp dưỡng nuôi con.

Áp dụng Điều 82, Điều 83, Điều 107, Điều 110 và Điều 116 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 5 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 và Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm đ khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Minh L về việc yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con.

Buộc anh Nguyễn Minh L có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Trần Ngọc M, sinh ngày 11/5/2011 mỗi tháng 1.300.000 đồng, thời hạn cấp dưỡng tính từ ngày 20/9/2017 cho đến khi cháu M tròn 18 tuổi.

Chị Trần Kiều L1 là người đại diện nhận số tiền cấp dưỡng của cháu M.

2/. Về án phí.

Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Anh Nguyễn Minh L không phải chịu 300.000 đồng. Anh Nguyễn Minh L đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0007494 ngày 23/6/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được hoàn lại 300.000 đồng.

Án phí hôn nhân và gia đình phúc thẩm: Anh Nguyễn Minh L không phải chịu 300.000 đồng. Anh Nguyễn Minh L đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0007683 ngày 03/10/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Bạc Liêu được hoàn lại 300.000 đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 của Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Án xử công khai phúc thẩm dân sự có hiệu lực pháp luật từ ngày tuyên án.


1241
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về