Bản án 02/2021/HS-ST ngày 28/01/2021 về tội không chấp hành án

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 02/2021/HS-ST NGÀY 28/01/2021 VỀ TỘI KHÔNG CHẤP HÀNH ÁN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

27
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2021/HS-ST ngày 28/01/2021 về tội không chấp hành án

    Số hiệu:02/2021/HS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lạng Giang - Bắc Giang
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:28/01/2021
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về