Bản án 02/2021/HNGĐ-ST ngày 29/01/2021 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 02/2021/HNGĐ-ST NGÀY 29/01/2021 VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Trong ngày 29/01/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số 230/2020/TLST-HNGĐ ngày 12 tháng 11 năm 2020, về việc: “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 25/12/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2021/QĐST- DS ngày 12/01/2021; giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Đình T, sinh năm 1995; địa chỉ: K101/4 đường L, tổ 34, phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng. Có mặt.

- Bị đơn: Đặng Thị K, sinh năm 1997; địa chỉ: Tổ 33, phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện ngày 11/11/2020 và quá trình tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn ông Hoàng Đình T trình bày:

Tại quyết định số 138/2019/QĐST-HNGĐ ngày 02 tháng 05 năm 2019 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng.

Về phần con chung: Ông Hoàng Đình T và bà Đặng Thị K xác định có 01 con chung là: Hoàng Nguyễn Diễm M, sinh ngày 10/8/2015. Ly hôn ông Hoàng Đình T và bà Đặng Thị K thỏa thuận thống nhất giao con chung Hoàng Nguyễn Diễm M cho bà Đặng Thị K trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con chung đủ 18 tuổi. Ông Hoàng Đình T cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 1.500.000 đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng vào ngày 15 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 4/2019.

Bên không trực tiếp nuôi con vẫn được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ với con chung, không ai được cản trở. Khi cần thiết vì lợi ích của con chung, các bên có quyền yêu cầu giải quyết về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con chung.

Thực hiện Quyết định, hàng tháng tôi vẫn cấp dưỡng nuôi con cho bà K đầy đủ. Tuy nhiên, từ tháng 01/2020 đến nay, bà K không trực tiếp nuoi con nữa mà giao lại con cho tôi nuôi, hiện nay con chung Nguyễn Hoàng Diễm M đang ở với tôi.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết cho tôi được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, cụ thể tôi sẽ là người trực tiếp nuôi con chung Hoàng Nguyễn Diễm M cho đến khi con đủ 18 tuổi, không yêu cầu bà K cấp dưỡng nuôi con chung.

* Bị đơn bà Đặng Thị K đã được Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng hợp lệ nhưng không đến nên không có lời khai của bà K trong hồ sơ vụ án và cũng không có ý kiến phản hồi gì liên quan đến chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

* Về tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Thư lý, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Theo đó việc thụ lý vụ án, tổ chức hòa giải, thu thập chứng cứ, tống đạt các văn bản tố tụng và việc chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu của Thẩm phán được phân công thụ lý, giải quyết vụ án đều thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. Nguyên đơn ông T chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật tố tụng. Riêng bị đơn bà K không tham gia tố tụng đầy đủ tại Tòa án là chưa chấp hành đầy đủ các quy định về pháp luật tố tụng.

* Về nội dung: Căn cứ Điều 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn nhân gia đình chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Đình T, giao cháu Hoàng Nguyễn Diễm M, sinh ngày 10/8/2015 lại cho ông T trực tiếp nuôi dưỡng, do ông T không yêu cầu cấp dưỡng nên không đề cập.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về thủ tục tố tụng:

[1.1]. Về thẩm quyền giải quyết: Yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn của ông Hoàng Đình T và bà Đặng Thị K là tranh chấp về Hôn nhân gia đình, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận S theo quy định tại khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự;

[1.2]. Bà Đặng Thị K đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai đến tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên căn cứ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt bà K.

[2]. Về nội dung vụ án:

Tại Quyết định số 138/2019/QĐST-HNGĐ ngày 02/5/2019 của Tòa án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng thì về phần con chung, ông T và bà K thống nhất thỏa thuận giao con chung Hoàng Nguyễn Diễm M, sinh ngày 10/5/2015 cho bà K trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Ông T cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.500.000 đồng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Thời gian cấp dưỡng nuôi con vào ngày 15 hàng tháng và bắt đầu từ tháng 4/2019. Thực hiện theo Quyết định, hàng tháng ông T vẫn cấp dưỡng đầy đủ cho bà K nuôi con, tuy nhiên từ tháng 01/2020 đến nay, bà K không trực tiếp nuôi con nữa mà giao con lại cho ông T trực tiếp nuôi dưỡng.

Xét yêu cầu xin thay đổi người trực tiếp nuôi con của ông T thì thấy: Theo lời trình bày của ông T và kết quả xác minh tại địa phương ngày 16/11/2020, thể hiện cháu Hoàng Nguyễn Diễm M hiện nay đang ở cùng ông T tại địa chỉ: K101/04 đường L, phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng. Do vậy, căn cứ Điều 81, 82, 83, 84 của Luật Hôn nhân và Gia đình chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T là có cơ sở.

Về cấp dưỡng nuôi con: Ông T không yêu cầu nên HĐXX không đề cập đến.

[3]. Về án phí: Ông T phải chịu 300.000 đồng án phí HNGĐ - ST theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ:

Khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các Điều 81, 82, 83, 84 của Luật Hôn nhân và gia đình;

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ban hành ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Đình T về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đối với bà Đặng Thị K.

Giao cháu Hoàng Nguyễn Diễm M, sinh ngày 10/8/2015 cho ông Hoàng Đình T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi cháu M đủ 18 tuổi. Ông T không yêu cầu bà K cấp dưỡng nuôi con chung.

Các bên đương sự có mọi quyền và nghĩa vụ đối với con chung theo quy định của pháp luật. Khi vì lợi ích con chung, các bên đương sự có quyền xin thay đổi người nuôi con hoặc yêu cầu mức cấp dưỡng nuôi con.

2. Về án phí:

- Án phí HNGĐ-ST: 300.000 đồng ông T phải chịu nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 6385 ngày 12/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận S, thành phố Đà Nẵng. Ông T đã nộp đủ án phí.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự. người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, người phải thi hành dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


54
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2021/HNGĐ-ST ngày 29/01/2021 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Số hiệu:02/2021/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:29/01/2021
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về