Bản án 02/2020/DS-ST ngày 05/08/2020 về tranh chấp hợp đồng giao nhận khoán trồng rừng nguyên liệu   

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L3, TỈNH HÒA BÌNH

BẢN ÁN 02/2020/DS-ST NGÀY 05/08/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN KHOÁN TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

32
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2020/DS-ST ngày 05/08/2020 về tranh chấp hợp đồng giao nhận khoán trồng rừng nguyên liệu   

    Số hiệu:02/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lương Sơn - Hoà Bình
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:05/08/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về