Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 26/06/2019 về tranh chấp hợp đồng kinh tế

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O - TP HÀ NỘI

BẢN ÁN 02/2019/KDTM-ST NGÀY 26/06/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TH O xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2019/TLST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02 ngày13 tháng 5 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số:30 ngày 30 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH Lưới Công Trình

Địa chỉ: 286 B L, phường 13, quận B TH, TP Hồ Chí Minh

Đại diện theo pháp luật: Bà Hà Lê Thùy Q - Giám đốc

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hà Văn Kh

Địa chỉ: xóm 1, xã Vĩnh H, huyện N G, tỉnh Hải Dương

Theo giấy ủy quyền ngày 22 tháng 08 năm 2018

2. Bị đơn: Công ty cổ phần golf Thanh Hà Địa chỉ: Tầng *, tòa nhà Ban quản lý dự án, lô CT*, khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5, xã Cự Khê, huyện TH O, TP Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng S - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Thị Hồng M

Địa chỉ: Tầng *, tòa nhà Ban quản lý dự án, Lô CT*, khu đô thị Thanh Hà B- Cienco 5, xã Cự Khê, huyện TH O, TP Hà Nội.

(Tại phiên tòa Nguyên đơn có mặt; Bị đơn, người đại diện theo ủy quyền vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn Kh kiện cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

-Ngày 22/06/2017, Công ty TNHH Lưới Công Trình có ký kết hợp đồng số 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017 với Công ty Cổ phần Golf Thanh Hà về việc cung cấp thiết bị và thi công lưới sân tập golf tại sân tập golf Thanh Hà - Hà Đông - Hà Nội với tổng Giá trị quyết toán là 1.429.197.440 đ đã bao gồm thuế VAT.

Ngày 04/11/2017, đại diện Công ty Cổ phần Golf Thanh Hà là anh Trần Đăng S đã nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình bàn giao đưa vào sử dụng tất cả các công việc, hạng mục của Hợp đồng số 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017.

Sau đó, ngày 11/11/2017, Tổng giám đốc của Công ty Cổ Phần Golf Thanh Hà là ông Đinh Quốc Thắng đã ký Hồ sơ quyết toán của Hợp đồng số 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017.

Theo Điều II của Hợp đồng số 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017, Công ty CP Golf Thanh Hà phải thanh toán cho chúng tôi 35% trên tổng giá trị hợp đồng (tương đương 500.219.104 đ) ngay khi chúng tôi hoàn thành công trình (đã ký nghiệm thu ngày 04/11/2017) và thanh toán nốt 5% (tương đương 71.459.872 đ) còn lại trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chúng tôi cấp đủ hóa đơn tài chính, giấy bảo lãnh bảo hành 5% và toàn bộ hồ sơ thanh toán (đã cấp đủ ngày 02/02/2018).

Tổng số tiền mà Công ty CP Golf Thanh Hà đã thanh toán cho chúng tôi theo Hợp đồng 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017 trong 05 lần tổng cộng được 1.177.208.000 đ, còn lại 251.989.440 đ vẫn chưa thanh toán.

- Ngày 12/03/2018, Công ty TNHH Lưới Công Trình tiếp tục ký đơn hàng Thi công lưới golf với Công ty CP Golf Thanh Hà về việc Thi công sửa chữa lưới sân tập golf với tổng giá trị 47.787.520 đồng.

Theo thỏa thuận trong đơn hàng, Công ty CP Golf Thanh Hà phải thanh toán nốt số tiền 27.787.520 đ trong vòng 01 ngày kể từ ngày chúng tôi thi công xong (nghiệm thu ngày 01/04/2018).

Tuy nhiên đến hiện tại, Công ty CP Golf Thanh Hà mới thanh toán 29.000.000đồng cho đơn hàng này, còn 18.787.520 đ vẫn chưa thanh toán.

Công ty TNHH Lưới Công Trình đã rất nhiều lần gửi công văn nhắc Công ty CP Golf Thanh Hà về việc thanh toán dứt điểm các khoản công nợ này, cũng như nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn gặp đại diện của Công ty CP Golf Thanh Hà để trao đổi, tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết công việc.

Nhưng ngược lại, Công ty TNHH Lưới Công Trình không hề nhận được bất kỳ một phản hồi, thiện chí hợp tác nào từ phía Công ty CP Golf Thanh Hà, cũng như không được thanh toán các khoản công nợ nêu trên.

Thống kế đến thời điểm xét xử (ngày 26/6/2019), bên công ty CP golf Thanh Hà đã thanh toán hết số tiền còn lại của đơn hàng 12/03 nên công ty TNHH Lưới Công Trình rút nội dung Kh kiện với đơn hàng 12/03 do đã nhận đủ tiền của đơn hàng. Còn với Hợp đồng số 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017 bên công ty CP golf Thanh Hà vẫn chưa thanh toán hết.

Nay công ty TNHH Lưới Công Trình đề nghị Tòa án nhân dân huyện TH O giải quyết, buộc công ty CP golf Thanh Hà phải thanh toán cho Công ty TNHH Lưới Công Trình với số tiền gốc là 251.989.440 đ, phạt hợp đồng là 20.159.155 đ, tiền lãi chậm thanh toán là 54.051.735 đ. Tổng số nợ phải trả là 326.200.330 đ, tuy nhiên bên công ty CP golf Thanh Hà đã thanh toán thêm cho công ty TNHH Lưới Công Trình số tiền là 51.212.480đồng nên tổng số nợ còn lại phải trả là 274.987.850 đ (hai trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi đồng).

-Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TH O phát biểu ý kiến:

Về việc tuân thủ theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên thời gian giải quyết vụ án kéo dài do bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vẫn vắng mặt không có lý do vẫn gây khó khăn cho Tòa án, đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

-Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng x t xử căn cứ các quy định của pháp luật xử: chấp nhận các yêu cầu Kh kiện của Nguyên Đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụ ng: Hợp đồng kinh tế số: 1506/HĐKT/LCT-GTH/2017 giữa công ty TNHH Lưới Công Trình với công ty CP golf Thanh Hà được ký kết giữa hai công ty đều có mục đích lợi nhuận, quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh tranh chấp, các bên không tự giải quyết được, công ty TNHH Lưới Công Trình đã Kh kiện ra Tòa án. Tòa án nhân dân huyện TH O căn cứ Điều 30 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để thụ lý và giải quyết là đúng và phù hợp quy định của pháp luật.

Đối với bị đơn đã được triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng bị đơn vẫn vắng mặt. Tòa án đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án là đúng quy định pháp luật tại điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xem xét các hợp đồng kinh tế giữa hai Công ty cũng như quá trình thực hiện: Việc ký kết hợp đồng giữa các bên là tự nguyện, về điều khoản của hợp đồng đã quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như các chế tài nếu vi phạm hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật nói chung và Luật thương mại nói riêng, tuy nhiên trong thời gian đầu thì các bên đã thực hiện nghiêm túc hợp đồng, ngày 04/11/2017 hai bên đã ký biên bản nghiệm thu tổng hạng mục công trình để đưa vào sử dụng nhưng bên Công ty CP golf Thanh Hà đã không thanh toán công nợ cho Công ty TNHH Lưới Công Trình.

Xét yêu cầu Kh kiện: Công ty TNHH Lưới Công Trình Kh kiện yêu cầu buộc thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng 1506/HĐKT/LCT/GTH/2017, trong quá trình thực hiện hợp đồng đã tất toán được đơn hàng 12/3/2018 và đã rút yêu cầu Kh kiện nên không xem xét.

Phía bị đơn có yêu cầu phản tố đòi bồi thường số tiền hơn 101.000.000 đ do bên nguyên đơn bị chậm tiến độ của Hợp đồng kinh tế số 1506/HĐKT/LCT/GTH/2017, trong quá trình giải quyết vụ án đã rút yêu cầu phản tố nên không xem xét.

Xét yêu cầu buộc thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng số: 1506/HĐKT/LCT/GTH/201của nguyên đơn: căn cứ vào tài liệu là hợp đồng có trong hồ sơ, lời trình bày của các đương sự khẳng định: Công ty CP golf Thanh Hà có ký hợp đồng này với công ty TNHH Lưới Công Trình với số tiền là 1.177.208.000 đ, còn lại 251.989.440 đ vẫn chưa thanh toán. Ngày đến hạn thanh toán trong hợp đồng là trong vòng 07 ngày kể từ ngày 13/11/2017 đến ngày 20/11/2017 nhưng nhiều lần nguyên đơn có yêu cầu đòi nợ nhưng bên golf Thanh Hà lấy lý do bảo hành không đảm bảo nên không trả nợ nốt số tiền trên là không có căn cứ vì các bên thỏa thuận trong hợp đồng về Bảo hành 12 tháng nhưng không có chế tài về điều kiện thanh toán. Do vậy cần buộc bên công ty cổ phần golf Thanh Hà trả nốt khoản nợ gốc này cho bên nguyên đơn là đúng pháp luật.

Đối với yêu cầu về khoản tiền lãi: Công ty TNHH Lưới Công Trình yêu cầu Công ty CP golf Thanh Hà phải thanh toán khoản tiền lãi kể từ ngày 25/11/2017 đến ngày xét xử 26/6/2019.

Hội đồng xét xử nhận định theo quy định tại Điều 306 của Luật Thương Mại thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu bên vi phạm phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Theo như phân tích đánh giá nêu trên, do công ty CP golf Thanh Hà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng cam kết trong hợp đồng, do đó ngoài việc phải thanh toán toàn bộ số nợ gốc Công ty còn phải chịu khoản lãi suất là phù hợp quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc tính lãi theo nợ quá hạn trung bình (lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn) trên thị trường, căn cứ theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2010, mức lãi suất cơ bản là 9%/năm.HĐXX xét thấy nguyên đơn đưa ra cách tính là có căn cứ cần chấp nhận.

Cụ thể: số tiền lãi được chấp nhận là:

Lãi chậm thanh toán: 251.989.440 x (9% x 150%/12 tháng) x 19 tháng 2 ngày (từ ngày 25/11/2017 đến ngày 26/06/2019) = 54.051.735 đ Đối với yêu cầu về khoản tiền phạt: công ty TNHH Lưới Công Trình yêu cầu Công ty CP golf Thanh Hà phải chịu khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng, với mức phạt 8%.

Như vậy đối chiếu với Điều 301 Luật Thương Mại, mức phạt 8% là phù hợp nên được chấp nhận.

Cụ thế: Phạt hợp đồng: 8% x 251.989.440 = 20.159.155 đ

Về án phí: Công ty CP golf Thanh Hà phải chịu án phí dân sự có giá ngạch đối với yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận.

- Bị đơn được nhận lại số tiền tạm ứng án phí về yêu cầu phản tố với số tiền là 2.500.000đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) tại biên lại thu số: 01659 ngày 17/4/2019 tại chi cục thi hành án dân sự huyện TH O- Tp Hà Nội.

- Công ty TNHH Lưới Công Trình không phải chịu án phí mà được nhận lại số tiền tạm ứng án phí là 7.950.000đ (bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002359 ngày 16/10/2018 tại chi cục thi hành án dân sự huyện TH O- Tp Hà Nội.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các Điều 292; Điều 301; Điều 306 của Luật thương mại; Điều 29; Khoản 1 Điều 245 BLTTDS; Khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án.

Xử:

1. Chấp nhận Công ty TNHH Lưới Công Trình rút một phần yêu cầu Kh kiện đối với đơn hàng ngày 12/03/2018.

2. Buộc Công ty CP golf Thanh Hà phải thanh toán cho Công ty TNHH Lưới Công Trình số tiền gốc là: 251.989.440 đ; Lãi chậm thanh toán: 54.051.735 đ; Phạt hợp đồng: 20.159.155 đ. Tổng cả gốc, lãi và phạt hợp đồng là: 326.200.330 đ, trừ đi 51.212.480đồng đã trả thêm nên tổng cộng số tiền còn phải trả là 274.987.850 đ (hai trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi đồng).

3.Về án phí: Công ty CP golf Thanh Hà phải chịu án phí dân sự có giá ngạch đối với yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận số tiền là 274.987.850 đ (hai trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn, tám trăm năm mươi đồng) x 5% = 13.700.000đồng (mười ba triệu bảy trăm nghìn đồng).

4. Bị đơn được nhận lại số tiền tạm ứng án phí về yêu cầu phản tố với số tiền là 2.500.000đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) tại biên lại thu số:01659 ngày 17/4/2019 tại chi cục thi hành án dân sự huyện TH O- Tp Hà Nội.

5.Trả lại Công ty TNHH Lưới Công Trình số tiền tạm ứng án phí là 7.950.000đ (Bảy triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số: 0002359 ngày 16/10/2018 tại chi cục thi hành án dân sự huyện TH O, Tp Hà Nội.

6.Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án là ngày 26/6/2019.

Bị đơn, người đại diện theo ủy quyền vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

-Quyền yêu cầu thi hành án dân sự :

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án.


641
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 26/06/2019 về tranh chấp hợp đồng kinh tế

Số hiệu:02/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thanh Oai - Hà Nội
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:26/06/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về