Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 24/12/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thuê tàu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TNH THANH HÓA

BẢN ÁN 02/2019/KDTM-ST NGÀY 24/12/2019 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

37
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 24/12/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thuê tàu

    Số hiệu:02/2019/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hoá
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:24/12/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về