Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 16/01/2019 về tranh chấp hợp đồng đại lý bao tiêu xăng dầu

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ M, TỈNH HẬU GIANG

BẢN ÁN 02/2019/KDTM-ST NGÀY 16/01/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ BAO TIÊU XĂNG DẦU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

348
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/KDTM-ST ngày 16/01/2019 về tranh chấp hợp đồng đại lý bao tiêu xăng dầu

Số hiệu:02/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 16/01/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về