Bản án 02/2019/DS-ST ngày 31/10/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản (chia di sản thừa kế)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 02/2019/DS-ST NGÀY 31/10/2019 VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN (CHIA DI SẢN THỪA KẾ)

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

198
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2019/DS-ST ngày 31/10/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản (chia di sản thừa kế)

    Số hiệu:02/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đình Lập - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:31/10/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về