Bản án 02/2019/DS-ST ngày 17/01/2019 về đòi lại tài sản là QSDĐ, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; yêu cầu hủy văn bản phân chia di sản thừa kế và yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐD, TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 02/2019/DS-ST NGÀY 17/01/2019 VỀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN LÀ QSDĐ, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ; YÊU CẦU HỦY VĂN BẢN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ VÀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

107
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2019/DS-ST ngày 17/01/2019 về đòi lại tài sản là QSDĐ, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; yêu cầu hủy văn bản phân chia di sản thừa kế và yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức

    Số hiệu:02/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:17/01/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về