Bản án 02/2019/DS-ST ngày 15/05/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sức khỏe

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG - TP. ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 02/2019/DS-ST NGÀY 15/05/2019 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG SỨC KHỎE

Ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 105/2017/TLST-DS ngày 01/12/2017 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 4 năm 2019, giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Bà Ngô Thị Thu V, sinh năm: 1969. Địa chỉ: Tổ 4 thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

* Bị đơn:

Bà Lê Thị Mỹ L (Đ), sinh năm 1991. Trú tại: Tổ 3 thôn Đ, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

Bà Trần Thị T1, sinh năm 1982. Trú tại: Tổ 1 thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

Bà Đoàn Thị Kim T2, sinh năm 1987. Trú tại: Tổ 1 thôn B, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

Bà Nguyễn Đặng Thùy T3, sinh năm 1976. Trú tại: Tổ 5 thôn Đ, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

*Theo đơn khởi kiện, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn là bà Ngô Thị Thu V trình bày: Vào khoảng 11 giờ ngày 26.7.2017, tôi đang ở nhà thì có một nhóm người đó là: Lê Thị Mỹ L, Đoàn Thị Kim T2, Nguyễn Đặng Thùy T3 và bà B (là mẹ của L) kéo ào vào nhà chửi bới và xông vào đánh tôi, tôi bỡ ngỡ không biết việc gì, mọi người nói là tôi nhiều chuyện, bà L dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tôi, bà T3 và bà T2 chửi bới có những lời lẽ xúc phạm tôi, bà B là mẹ bà L can ngăn, rị ra và sau đó mọi người kéo nhau ra về. Đến chiều cùng ngày, nhóm người đó kéo lên lại đánh tôi tiếp (lúc đó không có bà B), có thêm bà Trần Thị T1 đi cùng, bà L lấy gạch đôi vào người tôi trúng vào bụng, còn bà T2, T3 và T1 thì chửi bới xúc phạm tôi, vào lúc đó bà Trần Thị Diệu H chạy vào đóng cửa cổng lại can ngăn mọi người về đi, rồi họ hăm dọa ra đường gặp tôi là đánh tiếp. Đến sáng hôm sau tôi đi khám ở bệnh viện đa khoa, và đến báo công an xã nhưng công an xã không giải quyết được rồi đưa qua công an huyện để giải quyết. Kết quả khám ở bệnh viện đa khoa là tôi bị chấn động não, tôi đi qua giám định pháp y tỷ lệ thương tích 0%, công an huyện giải quyết thì tôi đề nghị bồi thường tiền thuốc và tiền ngày công thì bà L, T2, T3 và T1 đã đồng ý bồi thường, nhưng sau đó thì lại không thống nhất. Nay tôi yêu cầu Tòa án buộc bốn người là bà Lê Thị Mỹ L, Đoàn Thị Kim T2, Trần Thị T1 và Nguyễn Đặng Thùy T3 bồi thường cho tôi 10.200.000 đồng, trong đó: Tiền thuốc : 1.200.000 đồng, tiền mất ngày công lao động và tổn thất về tinh thần là: 9.000.000 đồng.

* Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, bị đơn là bà Lê Thị Mỹ L trình bày: Nguyên nhân là do bà Ngô Thị Thu V nói tôi nợ bà V 01 tỷ là không đúng nên vào sáng ngày 26/7/2017, tôi , bà Đoàn Thị Kim T2 và Nguyễn Đặng Thùy T3 cùng mẹ tôi có đến nhà bà Ngô Thị Thu V cãi nhau và xảy ra xô xát với nhau, tôi có dùng mũ bảo hiểm đánh bà V, bà V có bị thương tích hay không thì tôi không rõ, còn bà T2, bà T3 thì cùng xông vào đánh bà V cùng với tôi nhưng không rõ có đánh trúng bà V hay không, lúc đó được mẹ tôi vào can ngăn nên chúng tôi bỏ về. Vào chiều cùng ngày, tôi cùng với bà T2, bà T3 và bà Trần Thị T1 tiếp tục đến nhà bà Ngô Thị Thu V cãi nhau, bà V cầm dao cả 02 tay vì tức giận nên tôi có cầm cục gạch 06 lỗ ném vào nhà bà V yêu cầu bà V ra nói chuyện thì bà V không ra mà còn to tiếng với nhóm chúng tôi nên tôi có lượm 01 cục gạch bị bể ném vào phía bà V nhưng không rõ có thương tích không. Sau đó được mọi người can ngăn thì nhóm chúng tôi đi về. Sau khi sự việc xảy ra, bà V yêu cầu tôi, bà T2, bà T3 và bà T1 bồi thường số tiền 10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn đồng), trong đó: Tiền thuốc: 1.200.000 đồng, tiền ngày công nghỉ làm và tổn thất về tinh thần là: 9.000.000 đồng. Tôi thấy yêu cầu của bà V là không chính đáng, sau khi sự việc đó xảy ra, tôi thấy bà V vẫn làm việc bình thường, không có nghỉ làm. Hành vi sai trái thì tôi đã xin lỗi, tôi thống nhất bồi thường cho bà V số tiền thuốc là 1.200.000 đồng, đối với số tiền 9.000.000 đồng thì tôi không đồng ý bồi thường.

* Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, bị đơn là bà Đoàn Thị Kim T2 trình bày: Nguyên nhân là do bà Ngô Thị Thu V có những lời lẽ không đúng với bà L nên vào sáng ngày 26/7/2017, tôi, bà L và bà Nguyễn Đặng Thùy T3 có đến nhà bà Ngô Thị Thu V cãi nhau và xảy ra xô xát với nhau, bà L có dùng mũ bảo hiểm đánh bà V nhưng có thương tích hay không thì không rõ, sau đó được bà B là mẹ L can ngăn thì chúng tôi bỏ về. Vào chiều cùng ngày, tôi cùng với bà L, bà T3 và bà Trần Thị T1 tiếp tục đến nhà bà Ngô Thị Thu V cãi nhau, bà V cầm dao cả 02 tay vì tức giận nên L có cầm cục gạch 06 lỗ ném vào nhà bà V yêu cầu bà V ra nói chuyện thì bà V không ra mà còn to tiếng với nhóm chúng tôi nên L có lượm cục gạch bị bể ném vào phía bà V nhưng không rõ có thương tích không. Sau đó được mọi người can ngăn thì nhóm chúng tôi đi về. Sau khi sự việc xảy ra, bà V yêu cầu tôi, bà L, bà T2 và bà T1 bồi thường số tiền 10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn đồng), trong đó: Tiền thuốc: 1.200.000 đồng, tiền ngày công nghỉ làm và tổn thất tinh thần là: 9.000.000 đồng. Tôi thấy yêu cầu của bà V là không chính đáng, sau khi sự việc đó xảy ra, tôi thấy bà V vẫn làm việc bình thường, không có nghỉ làm. Hành vi sai trái thì tôi đã xin lỗi, tôi thống nhất bồi thường cho bà V số tiền thuốc là 1.200.000 đồng, đối với số tiền 9.000.000 đồng thì tôi không đồng ý bồi thường.

* Trong quá trình tố tụng bị đơn là bà Trần Thị T1 trình bày: Nguyên nhân là do tôi nghe được bà Ngô Thị Thu V nói bà L nợ bà V 01 tỷ nên tôi có kể lại sự việc cho bà L nghe. Vào chiều ngày 26/7/2017, tôi, bà L, bà Đoàn Thị Kim T2 và Nguyễn Đặng Thùy T3 có đến nhà bà Ngô Thị Thu V cãi nhau và xảy ra xô xát với nhau, bà L có dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu bà V, bà V cầm dao cả 02 tay, tôi xô bà L ra thì L cầm cục gạch 06 lỗ đập xuống nền rồi ném vào hướng bà V, tôi đứng sau quay lưng ra bà V để xô L ra thì L tiếp tục lượm cục gạch nhỏ hơn ném vào bà V không rõ có thương tích không. Sau đó được mọi người can ngăn thì nhóm chúng tôi đi về. Sau khi sự việc xảy ra, bà V yêu cầu tôi, bà L, bà T2 và bà T3 bồi thường số tiền 10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn đồng), trong đó: Tiền thuốc: 1.200.000 đồng, tiền ngày công nghỉ làm: 9.000.000 đồng. Hành vi sai trái thì tôi đã xin lỗi, tôi không thống nhất bồi thường cho bà V số tiền trên vì tôi không đánh và gây thương tích cho bà V.

* Bị đơn bà Nguyễn Đặng Thùy T3 đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa nhưng bà T3 vắng mặt không có lý do và không có bản khai.

Tài liệu chứng cứ của vụ án gồm: Thông báo không khởi tố vụ án hình sự, biên bản giải quyết việc dân sự, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, phiếu khám bệnh, đơn thuốc, bản sao CMND và sổ hộ khẩu của bà V, các biên bản ghi lời khai của Công an, Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện VKSND huyện Hòa Vang, tham gia phiên toà thể hiện quan điểm:

Đối với thủ tục tố tụng: Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán và Hội đồng xét xử, Thư ký đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự trong vụ án bà Ngô Thị Thu V, bà Lê Thị Mỹ L, và bà Đoàn Thị Kim T2 chấp hành đúng những quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3 chưa chấp hành đúng quy định về quyền, nghĩa vụ của bị đơn.

Đối với nội dung vụ án: Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phần trình bày của đương sự tại phiên tòa hôm nay và các các quy định của pháp luật, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 584, Điều 585, Điều 587, Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Ngô Thị Thu V, xác định tương ứng mức độ lỗi của mỗi người mà buộc bà Lê Thị Mỹ L, bà Trần Thị T1, Đoàn Thị Kim T2 và Nguyễn Đặng Thùy T3 phải liên đới bồi thường số tiền điều trị viện phí theo hóa đơn bà V cung cấp là 722.155 đồng, tiền giảm sút thu nhập thực tế là 07 ngày công lao động, mỗi ngày 300.000 đồng bằng 2.100.000 đồng và những tổn thất về tinh thần mà do lỗi của các bị đơn gây ra cho bà Ngô Thị Thu V. Trong vụ án này bà L có mức độ lỗi nhiều hơn những người còn lại nên bà L phải chịu bồi thường thiệt hại mức cao hơn đối với những người còn lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở để nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe bị xâm phạm của bà Ngô Thị Thu V đối với bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Trần Thị T1 và Đoàn Thị Kim T2 là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại các Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã triệu tập hợp lệ bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3 để tham gia tố tụng, tuy nhiên bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3 vắng mặt và không có lý do, xét thấy đây là lần vắng mặt thứ hai của bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3, do đó Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3.

[2] Về nội dung: Việc cãi nhau và xảy ra xô xát nhau giữa 2 bên là bà Ngô Thị Thu V với nhóm của bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1 là có thật, việc bà L có cầm mũ bảo hiểm tác động lên đầu bà V và ném gạch vào phía bà V là đúng. Cơ quan điều tra Công an huyện Hòa Vang đã có Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1. Quá trình giải quyết bà V trình bày sự việc bà L, T3, T2 và T1 xâm phạm sức khỏe đối với bà V là nghiêm trọng. Sau khi xảy ra sự việc bà V đã báo công an xã, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận thông tin và đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan và có Thông báo số 339/TB-CSĐT ngày 05/10/2017 về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do “Hành vi không cấu thành tội phạm”. Tuy nhiên bà L, Trang, Thành và Thị thừa nhận có xảy ra xô xát với bà V và tự nguyện bồi thường cho bà V số tiền 10.200.000 đồng theo biên bản giải quyết dân sự ngày 27/8/2017 nhưng chưa bồi thường.

Nay bà V yêu cầu bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1 phải bồi thường số tiền 10.200.000 đồng (Mười triệu hai trăm ngàn đồng), trong đó: Tiền thuốc: 1.200.000 đồng, tiền ngày công nghỉ làm: 07 ngày ở nhà nghỉ ngơi mỗi ngày 300.000 đồng và tổn thất về tinh thần là 9.000.000 đồng.

Tại biên bản giải quyết dân sự ngày 27/8/2017 của Công an huyện Hòa Vang, các bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1 thừa nhận có xảy ra xô xát tại nhà bà V và đồng ý bồi thường cho bà V số tiền 10.200.000 đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà L và bà T2 thống nhất bồi thường cho bà V chi phí điều trị là 1.200.000 đồng, đối với số tiền 9.000.000 đồng không thống nhất bồi thường, bà Trần Thị T1 không đồng ý bồi thường, bà T3 không cung cấp lời khai của mình cho Tòa án. Mặc dù các bà Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1 không trực tiếp đánh bà V nhưng những bà này là người đi cùng bà L đến nhà bà V chửi bới, xúc phạm bà V và cổ động tinh thần cho bà L đánh bà V. Do đó, bà T3, bà T2 và bà T1 phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bà V.

Xét thấy, tại các giấy tờ nằm viện điều trị của bà V thì bà V nằm viện điều trị ngày 02/8/2017 sau đó về nhà điều trị. Qua xem xét các chứng từ thanh toán do bà V xuất trình thì các khoản tiền thuốc, viện phí là 722.155 đồng (hóa đơn giá trị gia tăng ngày 31/7/2017: 302.295đ, hóa đơn giá trị gia tăng ngày 07/8/2017: 263.760đ, hóa đơn bán hàng siêu âm bụng ngày 02/8/2017: 49.000đ, hóa đơn bán hàng xét nghiệm nước tiểu ngày 02/8/2017: 37.100đ, hóa đơn bán hàng khám bệnh ngày 02/8/2017: 35.000đ và hóa đơn bán hàng khám bệnh ngày 18/8/2017: 35.000đ). Ngoài ra bà V không cung cấp các chứng cứ điều trị, hóa đơn thuốc khác cho Tòa án nên HĐXX chỉ có cơ sở buộc các bà L, T3, T2 và T1 phải bồi thường cho bà V số tiền thuốc, viện phí là 722.155 đồng.

Về yêu cầu mất thu nhập trong thời gian nghỉ ngơi, bà V khai sau khi sự việc xảy ra bà không có khả năng đi làm được là 07 ngày 300.000 đồng/ngày x 07 ngày = 2.100.000 đồng, về khoản này HĐXX xét thấy theo kết luận của bác sĩ thì bà V bị chấn động não nên thời gian bà V nghỉ ngơi 07 ngày là phù hợp, bà V làm nghề bán than, thu nhập mỗi ngày 300.000 đồng là có cơ sở. Vì vậy HĐXX chấp nhận yêu cầu của bà V về việc bồi thường chi phí thu nhập thực tế bị mất là 2.100.000 đồng.

Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần, HĐXX xét thấy thực tế việc các bà Lê Thị Mỹ L, Nguyễn Đặng Thùy T3, Đoàn Thị Kim T2 và Trần Thị T1 đến nhà bà V đánh, chửi bới đe dọa, gây mất trật tự là ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của bà V. Do đó, HĐXX xử buộc các bà phải bồi thường cho bà V 04 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xét xử là 1.390.000 đồng, cụ thể: 1.390.000 đồng x 4 = 5.560.000 đồng. Tổng số tiền các bà Lê Thị Mỹ L, Đoàn Thị Kim T2, Trần Thị T1 và Nguyễn Đặng Thùy T3 phải bồi thường cho bà Ngô Thị Thu V là 8.382.155đ (Tám triệu ba trăm tám mươi hai ngàn một trăm năm mươi lăm đồng).

Các bà L, T3, T2 và T1 là những người gây thiệt hại cho bà V nên những người này có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bà V. Tuy nhiên, mức độ lỗi của mỗi người khác nhau, bà L là người đánh gây thương tích cho bà V nên phải bàu mức độ lỗi nhiều hơn nên phải bồi thường thiệt hại mức cao hơn là 40% tổng số tiền phải bồi thường, cụ thể: 8.382.155 đồng x 40% = 3.352.862 đồng. Các bà Đoàn Thị Kim T2, Trần Thị T1 và Nguyễn Đặng Thùy T3 có mức độ lỗi ít hơn bà L nên mỗi người phải bồi thường cho bà V 20% tổng số tiền phải bồi thường, cụ thể 8.382.155 đồng x 20% = 1.676.431 đồng.

Về án phí : Các bà Lê Thị Mỹ L, Đoàn Thị Kim T2, Trần Thị T1 và Nguyễn Đặng Thùy T3 phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Xét những đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang tại phiên tòa hôm nay là có cơ sở, Hội đồng xét xử nghĩ cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều: 584, 585, 587, 590 Bộ luật dân sự. Điều 147 Bộ luật tụng dân sự; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Toà án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Ngô Thị Thu V về việc yêu cầu các bà Lê Thị Mỹ L, Đoàn Thị Kim T1, Nguyễn Đặng Thùy T3 và Trần Thị T1 liên đới bồi thường thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm.

2. Xử: Buộc bà Lê Thị Mỹ L, bà Đoàn Thị Kim T2, bà Nguyễn Đặng Thùy T3 và bàTrần Thị T1 liên đới bồi thường cho bà Ngô Thị Thu V số tiền 8.382.155đ (Tám triệu ba trăm tám mươi hai ngàn một trăm năm mươi lăm đồng), trong đó chi phí điều trị và viện phí 722.155 đồng, tiền giảm sút thu nhập 2.100.000 đồng và tổn thất về tinh thần là 5.560.000 đồng. Chia theo phần bà Lê Thị Mỹ L phải bồi thường cho bà V số tiền 3.352.862 đồng (Ba triệu ba trăm năm mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi hai đồng); bà Đoàn Thị Kim T2, bà Nguyễn Đặng Thùy T3 và bàTrần Thị T1 mỗi người phải bồi thường cho bà V số tiền 1.676.431 đồng (Một triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm ba mươi mốt đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì còn phải bàu khoản tiền lãi theo mức lãi suất thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức lãi suất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền chậm thi hành án tại thời điểm thanh toán.

3. Về án phí : Án phí dân sự sơ thẩm bà Lê Thị Mỹ L, bà Đoàn Thị Kim T2, bà Nguyễn Đặng Thùy T3 và bà Trần Thị T1 mỗi người phải chịu 300.000 đồng.

4. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có mặt tại phiên tòa hôm nay, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng bị đơn bà Trần Thị T1 và bà Nguyễn Đặng Thùy T3 vắng mặt tại phiên tòa hôm nay có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án tại địa phương.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


88
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/DS-ST ngày 15/05/2019 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sức khỏe

Số hiệu:02/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:15/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về