Bản án 02/2018/HSST ngày 23/01/2018 về tội hủy hoại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 02/2018/HSST NGÀY 23/01/2018 VỀ TỘI HỦY HOẠI TÀI SẢN

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 65/2017/HSST ngày 12 tháng 12 năm 2017, đối với bị cáo:

NGUYỄN VIẾT C, giới tính: Nam, sinh ngày 09-3-1994, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn A, xã BT, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Nguyễn văn L và bà Trương Thị L; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo được tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

* Người bị hại:

1. Anh Nguyễn Hữu C1, sinh năm 1990, có mặt.

2. Anh Nguyễn Hữu C2, sinh năm 1994, có mặt.

Cùng trú tại: Thôn A, xã BT, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk

3. Ông Trần Văn T, sinh năm 1971, có mặt. Trú tại: Thôn C, xã BT, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk

4. Ông Hồ Văn X, sinh năm 1963, có mặt.

5. Ông Hồ Văn B, sinh năm 1975, có mặt.

Cùng trú tại: Thôn D, xã BT, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài tiệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Gia đình Nguyễn Viết C có một đám rẫy tại Buôn E, xã BT, thị xã B, tỉnh Đăk Lăk và giáp với rẫy của một số hộ gia đình gồm: anh Nguyễn Hữu C1, Nguyễn Hữu C2, ông Trần Văn T, ông Hồ Văn B và ông Hồ Văn X. Do ghen ghét, đố kỵ với các gia đình trên vì có điều kiện kinh tế hơn gia đình mình nên C nảy sinh ý định hủy hoại cây trồng tại rẫy của họ. Tối ngày 25/8/2017 sau khi C uống rượu với một số người làm thuê tại chòi rẫy của gia đình mình. Đến khoảng 00 giờ cùng ngày, C lấy 01 chiếc đèn pin rọi đường đi đến khu vực rẫy (đám thứ nhất) của anh C2, rồi dùng tay nhổ 35 cây Sầu Riêng Dona mới trồng, 14 cây Bơ Booth 7 mới trồng, 50 cây Cà phê mới trồng, 05 cây Bơ Booth 7 loại trồng được một năm và dùng tay bẻ gãy ngang thân sát gốc 22 cây Bơ Booth 7 loại trồng được 01 năm. Sau đó C đi sang rẫy anh C1 dùng tay nhổ 25 cây Sầu Riêng Dona mới trồng, 21 cây Bơ Booth 7 mới trồng. C tiếp tục đi sang rẫy anh T nhổ 10 cây Sầu Riêng Dona mới trồng và đi sang (đám rẫy thứ hai) của anh C2 dùng tay nhổ 15 cây Sầu Riêng Dona và 8 cây Bơ Booth 7 mới trồng. Tất cả số cây đã nhổ và bẻ gãy, C đều để lại trên miệng hố trồng. Sau đó C đi sang rẫy của anh B, dùng tay nhổ 30 cây Sầu Riêng Dona và 30 cây Mãng Cầu được trồng năm 2017 rồi gom lại đem bó thành đống ở bờ ranh giữa rẫy nhà anh B và rẫy nhà C. Tại rẫy của anh X, C dùng tay nhổ khoảng 16 cây Sầu Riêng Dona loại mới trồng và nhặt 01 vỏ bao để đựng số cây đã gom tại bờ ranh rẫy nhà anh B rồi đem bỏ xuống giếng ở rẫy anh Nguyễn Viết L ở gần đó.

Vật chứng vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, thu giữ được: 01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu YaNi (YN 9811) màu xám tro có kết cấu bằng 03 dây thun giãn đội đầu. (BL 18)

Bản kết luận định giá tài sản số 307/HĐĐG ngày 14/9/2017, của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk kết luận:

1. Đám rẫy của anh Nguyễn Hữu C2

a. Đám thứ nhất tài sản bị hủy hoại bao gồm:

- 35 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 5/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây. 35 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 35 cây x 170.200 đồng/cây = 5.957.000 đồng.

- 27 cây Bơ Booth 7, mua và trồng vào tháng 5/2016, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ chăm sóc năm thứ nhất, loại A có giá 229.500 đồng/cây. 27 cây Bơ Booth 7 có giá, 27 cây x 229.500 đồng/cây = 6.196.500 đồng.

- 14 cây Bơ Booth 7, mua và trồng vào tháng 5/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và mới chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 132.200 đồng/cây. 14 cây Bơ Booth 7 có giá, 14 cây x 132.200 đồng/cây = 1.850.800 đồng.

- 50 cây cà phê loại TR4, cao trung bình 15 cm đến 18cm, mua và trồng vào tháng 8/2017, cây tươi tốt, không sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và mới chăm sóc dưới 12 tháng, loại C có giá 38.900 đồng/cây. 50 cây cà phê loại TR4 có giá: 50 cây x 38.900 đồng/cây = 1.945.000 đồng.

Thời điểm định giá ngày 25/8/2017 tổng giá trị của các cây trồng bị hủy hoại tại đám rẫy thứ nhất của anh Nguyễn Hữu C2 là 15.949.300 đồng.

b. Đám thứ hai tài sản bị hủy hoại bao gồm:

- 15 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 5/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây. 15 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 15 cây x 170.200 đồng/cây = 2.553.000 đồng.

- 08 cây Bơ Booth 7, mua và trồng vào tháng 5/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ chăm sóc năm thứ nhất, loại A có giá 132.200 đồng/cây. 8 cây Bơ Booth 7 có giá, 8 cây x 132.200 đồng/cây = 1.057.600 đồng.

Thời điểm định giá ngày 25/8/2017 tổng giá trị của các cây trồng bị hủy hoại tại đám rẫy thứ hai của anh Nguyễn Hữu C2 là 3.610.600 đồng.

2. Đám rẫy của anh Nguyễn Hữu C1

- 25 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 4/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây.  25 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 25 cây x 170.200 đồng/cây = 4.255.000 đồng.

- 21 cây Bơ Booth 7, mua và trồng vào tháng 4/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ chăm sóc năm thứ nhất, loại A có giá 132.200 đồng/cây. 21 cây Bơ Booth 7 có giá, 21 cây x 132.200 đồng/cây = 2.776.200 đồng.

Thời điểm định giá ngày 25/8/2017 tổng giá trị của các cây trồng bị hủy hoại tại đám rẫy của anh Nguyễn Hữu C1 là 7.031.200 đồng.

3. Đám rẫy của anh Trần Văn T

- 10 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 3/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây. 10 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 10 cây x 170.200 đồng/cây = 1.702.000 đồng.

4. Đám rẫy của anh Hồ Văn X

- 16 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 4/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây. 16 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 16 cây x 170.200 đồng/cây = 2.723.200 đồng.

5. Đám rẫy của anh Hồ Văn B

- 30 cây Sầu Riêng thái, loại Dona, mua và trồng vào tháng 7/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng, loại A có giá 170.200 đồng/cây. 30 cây Sầu Riêng thái, loại Dona có giá 30 cây x 170.200 đồng/cây = 5.106.000 đồng.

- 30 cây Mãng Cầu, mua và trồng vào tháng 7/2017, cây hình thái tươi tốt, không bị sâu bệnh. Tại thời điểm định giá ngày 25/8/2017 cây trong thời kỳ trồng mới và chăm sóc dưới 12 tháng có giá 103.000 đồng/cây. 30 cây Mãng Cầu có giá, 30 cây x 103.000 đồng/cây = 3.090.000 đồng.

Thời điểm định giá ngày 25/8/2017 tổng giá trị của các cây trồng bị hủy hoại tại đám rẫy của anh Hồ Văn B là 8.196.000 đồng.

Tổng giá trị của các cây trồng bị hủy hoại nêu trên là: 39.212.300 đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Viết C cùng gia đình tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Hữu C2 số tiền 97.000.000 đồng; anh Nguyễn Hữu C1 số tiề 13.800.000 đồng; ông Trần Văn T số tiền 3.000.000 đồng; ông Hồ Văn X số tiền 4.800.000 đồng và ông Hồ Văn B số tiền 18.000.000 đồng và được các bị hại làm đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bị cáo Nguyễn Viết C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 01/KSĐT – HS, ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ đã truy tố bị cáo về tội: “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ phân tích, chứng minh hành vi phạm tội, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoả 1, khoản 2 Điều 65; khoản 3 Điều 7 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.

* Về các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy: 01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu YaNi màu xám tro.

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 589 Bộ luật dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Viết C cùng gia đình tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Hữu C2 số tiền 97.000.000 đồng; anh Nguyễn Hữu C1 số tiền 13.800.000 đồng; ông Trần Văn T số tiền 3.000.000 đồng; ông Hồ Văn X số tiền 4.800.000 đồng và ông Hồ Văn B số tiền 18.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo không có tranh luận, bào chữa gì nhất trí với nội dung của bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ truy tố bị cáo về tội Hủy hoại tài sản.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tất cả người bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện, chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như hành vi mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Vào khoảng 00 giờ ngày 25/8/2017, tại Buôn E, xã BT, thị xã B, tỉnh Đăk Lăk, Nguyễn Viết C có hành vi hủy hoại cây trồng của anh Nguyễn Hữu C2, trị giá 19.559.900 đồng; cây trồng của anh Nguyễn Hữu C1 trị giá 7.031.200 đồng; cây trồng của ông Trần Văn T, trị giá 1.702.000 đồng; cây trồng của ông Hồ Văn X, trị giá 2.723.200 đồng và cây trồng của ông Hồ Văn B, trị giá 8.196.000 đồng. Tổng trị giá tài sản hủy hoại là 39.212.300 đồng.

[3] Xét quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tội danh và hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận rằng hành vi của bị cáo đã phạm vào tội: “Hủy hoại tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Khoản 1 Điều 143 BLHS năm 1999 quy định:

1. Người nào huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khoá 14 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, về áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015 thì tội phạm và hình phạt còn được quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…”

[4] Bị cáo Nguyễn Viết C là người có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi, có khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bản thân trong cuộc sống. Bị cáo biết được rằng tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác đều bị pháp luật hình sự trừng trị, nhưng do bản tính nhỏ nhen, ganh ghét, đố kỵ với người khác có điều kiện kinh tế hơn gia đình mình nên bị cáo thực hiện hành vi phạm tội hủy hoại cây trồng của họ. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của công dân, xâm hại đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra.

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; phạm tội gây thiệt hại không lớn; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đã cùng gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình người bị hại, những người bị hại không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự, có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[7] Từ những sự phân tích, đánh giá và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo tự cải tạo tại cộng đồng, cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe đối với bị cáo.

[8] Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Cần tịch thu tiêu hủy: 01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu YaNi màu xám tro, là phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Cần chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Viết C cùng gia đình tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Hữu C2 số tiền 97.000.000 đồng; anh Nguyễn Hữu C1 số tiền 13.800.000 đồng; ông Trần Văn T số tiền 3.000.000 đồng; ông Hồ Văn X số tiền 4.800.000 đồng và ông Hồ Văn B số tiền 18.000.000 đồng, là phù hợp khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 589 Bộ luật dân sự.

[9] Về án phí: Bị cáo C phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Nguyễn Viết C phạm tội: “Hủy hoại tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; khoản 3 Điều 7 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Viết C 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 (ba) năm, kể từ ngày tuyên án.

Trong thời gian thử thách, giao bị cáo Nguyễn Viết C cho UBND xã BT, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk giám sát và giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã BT trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Viết C thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

* Về các biện pháp tư pháp:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên tịch thu, tiêu hủy: 01 đèn pin đội đầu nhãn hiệu YaNi màu xám tro.

Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 589 Bộ luật dân sự. Chấp nhận việc bị cáo Nguyễn Viết C cùng gia đình tự nguyện bồi thường cho anh Nguyễn Hữu C2 số tiền 97.000.000 đồng; anh Nguyễn Hữu C1 số tiền 13.800.000 đồng; ông Trần Văn T số tiền 3.000.000 đồng; ông Hồ Văn X số tiền 4.800.000 đồng và ông Hồ Văn B số tiền 18.000.000 đồng (đã bồi thường xong cho những người bị hại).

* Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Viết C phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người bị hại được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

412
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2018/HSST ngày 23/01/2018 về tội hủy hoại tài sản

Số hiệu:02/2018/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Buôn Hồ - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:23/01/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về