Bản án 02/2018/DS-ST ngày 30/03/2018 về tranh chấp vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 02/2018/DS-ST NGÀY 30/03/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bến Cầu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 171/2017/TLST-DS ngày 08 tháng 12 năm 2017, về việc “Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2018/QĐXX-ST ngày 26 tháng 02 năm 2018 và Quyết định hõa phiên tòa số: 02/2018/QĐST-DS ngày 13 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Hồ Thị Thanh L, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Ấp X, xã Y, huyện Z, tỉnh Tây Ninh. Có mặt

2. Bị đơn: Chị Lê Cẩm H, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Ấp X1, xã Y1, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 08-12-2017, ngày 11-12-2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn chị Hồ Thị Thanh L trình bày:

Chị và chị Lê Cẩm H là đồng nghiệp nên chị H có nhờ chị tham gia giúp ba phần hụi. Sau khi tham gia chị lĩnh tất cả ba phần hụi và giao cho chị H số tiền 12.000.000 đồng, chị H có góp lại được một số lần. Đến ngày 10-9-2016, chị H mượn chị số tiền 9.800.000 đồng để góp hết số tiền hụi còn nợ thì chị cũng chấp nhận, khi mượn hai bên không lập giấy tờ. Từ khi mượn, chị H trả cho chị được 820.000 đồng, còn nợ lại 8.980.000 đồng thì không trả nên chị yêu cầu xã Y1 giải quyết thì chị H thừa nhận còn nợ 8.980.000 đồng và xin trả góp mỗi tháng 200.000 đồng. Sau đó, chị H trả được một lần với số tiền 200.000 đồng thì không trả nữa. Do đó, chị yêu cầu chị Lê Cẩm H trả cho chị số tiền còn nợ 8.780.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Ngoài ra, không yêu cầu chồng chị H cùng có nghĩa vụ trả nợ.

Bị đơn chị Lê Cẩm H đã được tòa án niêm yết triệu tập và tống đạt hợp lệ theo qui định của pháp luật nhưng chị H vắng mặt không có lý do, do đó Tòa án không ghi lời khai, không tiến hành hòa giải được và Tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ chị H đến lần thứ 2 để tham gia phiên tòa, nhưng chị H vắng mặt không có lý do. Do đó, Tòa án đưa vụ án ra xét xử công khai.

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa:

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án:

Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử, nguyên đơn đã chấp hành tốt những qui định pháp luật. Bị đơn đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do là chưa chấp hành và chưa thực hiện đúng về quyền và nghĩa vụ tố tụng. Kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu chưa thấy vấn đề vi phạm tố tụng.

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 463, Điều 466, và Điều 470 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Chấp nhận yêu cầu của chị Hồ Thị Thanh L đối với chị Lê Cẩm H. Buộc chị H có nghĩa vụ trả cho chị L số tiền 8.780.000 đồng. Ghi nhận chị L không yêu cầu chị H trả tiền lãi.

Về án phí: Buộc chị Lê Cẩm H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qui định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào ý kiến trình bày của đương sự tại phiên tòa, phát biểu của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng: Theo đơn khởi kiện ngày 08-12-2017 và đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 11-12-2017, chị Hồ Thị Thanh L khởi kiện chị Lê Cẩm H về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản, chị H có địa chỉ cư trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh nên Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu thụ lý giải quyết là đúng pháp luật theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 và Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong quá trình giải quyết, bị đơn chị Lê Cẩm H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, áp dụng Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị H.

[2]. Xét yêu cầu khởi kiện của chị Hồ Thị Thanh L đối với chị Lê Cẩm H, thấy rằng: Vào ngày 13-8-2017, tại ấp X1, xã Y1, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh do ban hòa giải ấp X1 tiến hành hòa giải tranh chấp, chị H thừa nhận có nợ chị L số tiền 8.980.000 đồng, trả được 200.000 đồng, còn nợ lại 8.780.000 đồng và hứa mỗi tháng trả 200.000 đồng cho chị L và được chị L đồng ý, các đương sự thống nhất và ký tên vào biên bản hòa giải ngày 13-8-2017. Tuy nhiên, chị H không thực hiện đúng theo thỏa thuận ngày 13-8-2017. Qua quá trình xác minh thành phần hòa giải của ấp Xóm Lò, xã Y1, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xác định có hòa giải tranh chấp giữa chị Hồ Thị Thanh L và chị Nguyễn Thị H ngày 13-8-2017, chị H thừa nhận còn nợ chị L 8.780.000 đồng và hứa mỗi tháng trả 200.000 đồng thì chị L đồng ý; các đương sự có ký tên vào biên bản hòa giải ngày 13-8-2017. Tuy nhiên, ban hòa giải có ghi nhầm họ, chữ đệm của chị Lê Cẩm H thành Nguyễn Thị H và khẳng định chị Nguyễn Thị H tham gia hòa giải ngày 13-8-2017 tên chính xác là Lê Cẩm H, sinh năm 1980 (địa chỉ: ấp X1, xã Y1, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Do đó có đủ cơ sở xác định chị Lê Cẩm H còn nợ chị Hồ Thị Thanh L số tiền 8.780.000 đồng.

[3]. Bị đơn - chị Lê Cẩm H đã được Tòa án tống đạt, thông báo văn bản tố tụng hợp lệ nhưng chị H vắng mặt không có lý do nên phải chịu hậu quả của việc không cung cấp chứng cứ và không thực hiện nghĩa vụ chứng minh cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo qui định tại các Điều 6, Điều 72 và Điều 91 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

[4]. Về án phí: Chị Lê Cẩm H phải chịu án phí theo qui định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Chị L không phải chịu án phí.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 463, Điều 466 và Điều 470 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 147, Điều 161 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Hồ Thị Thanh L đối với chị Lê Cẩm H. Buộc chị Lê Cẩm H có nghĩa vụ trả cho chị Hồ Thị Thanh L số tiền 8.780.000 (tám triệu bảy trăm tám mươi nghìn) đồng. Ghi nhận chị L không yêu cầu chị H trả tiền lãi, không yêu cầu chồng chị H cùng có nghĩa vụ trả nợ.

Kể từ ngày chị Hồ Thị Thanh L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị Lê Cẩm H chưa thi hành án xong tất cả các khoản tiền nêu trên cho chị L thì hàng tháng chị H còn phải trả cho chị L số tiền lãi trên số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí: Chị Lê Cẩm H phải chịu 439.000 (bốn triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng. Hoàn trả cho chị Hồ Thị Thanh L số tiền 219.500 (hai trăm mười chín nghìn năm trăm) đồng theo biên lai số: 0021168 ngày 08-12-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

3. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Chị Hồ Thị Thanh L sự được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Chị Lê Cẩm H có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết tại UBND cấp xã chị H cư trú.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người  được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.


331
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2018/DS-ST ngày 30/03/2018 về tranh chấp vay tài sản

Số hiệu:02/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bến Cầu - Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/03/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về