Bản án 02/2017/LĐ-ST ngày 14/07/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐNH, TỈNH NAM ĐỊNH

BẢN ÁN 02/2017/LĐ-ST NGÀY 14/07/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 25-4-2017 về tranh chấp “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2017/QĐXXST-LĐ ngày 04-7-2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Bùi Viết Đ, sinh năm 1968.

Địa chỉ cư trú: Số 49, tổ 10, LH I, phường LH, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định.

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Dược phẩm NH. 

Địa chỉ: Số 415 đường HT, phường VX, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Dương - Chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Hữu V – Chức vụ: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH.

Theo văn bản ủy quyền số: 172/UQ-DNH ngày 11 tháng 7 năm 2017. Tại phiên tòa hôm nay ông Bùi Viết Đ và ông Bùi Hữu V có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện nộp ngày 25-4-2017 và quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn là ông Bùi Viết Đ trình bày:

Ông Bùi Viết Đ được Công ty Cổ phần Dược phẩm NH tuyển dụng làm việc tại Phân xưởng điện hơi từ ngày 02-5-2001 theo Quyết định số 57/CTDP-QĐ ngày 28-4-2001. Trong tám năm đầu tiên, ông Đ làm việc tại tổ cơ điện, sau đó được điều chuyển về làm việc tại tổ lò hơi. Quá trình công tác, ông Đ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho Công ty.

Ngày 01-12-2016, ông Bùi Viết Đ và ông Trần Văn T (công nhân tổ lò hơi) có tranh luận với nhau về công việc. Ngày 03-12-2016, tổ lò hơi triệu tập cuộc họp về sự việc trên dưới sự chủ trì của quản đốc phân xưởng là ông Phùng Đức H, thư ký ghi biên bản cuộc họp là ông Trần Văn H. Biên bản cuộc họp không được thông qua, không có chữ ký của các công nhân trong tổ. Sau đó, ông Hạnh, ông Hân và một số công nhân trong tổ lò hơi đã làm đơn vu khống cho rằng ông Đ có lời lẽ xúc phạm, coi thường lãnh đạo, gây gổ đánh nhau, làm sai quy trình và gửi lên Ban lãnh đạo Công ty. Lý do mà công nhân trong tổ lò hơi vu khống là vì trong quá trình làm việc, ông Đ đã tố cáo việc làm sai trái của tổ trưởng tổ lò hơi, dẫn đến anh em công nhân trong tổ lò hơi có định kiến và tìm cách gây mâu thuẫn, gây mất đoàn kết với ông Đ để Công ty lấy đó làm căn cứ sa thải ông.

Ban lãnh đạo Công ty không xác minh lại sự việc mà chỉ căn cứ vào biên bản họp tổ lò hơi ngày 03-12-2016 để ép ông Đ viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động. Sau khi ông Đ được Công ty cho nghỉ việc, khoảng ba tháng sau ông Đ mới được Công ty trả sổ bảo hiểm để thanh toán bảo hiểm thất nghiệp nhưng do quá hạn nên không được bảo hiểm chi trả.

Nay ông Đ yêu cầu:

- Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH nhận ông trở lại làm việc.

- Xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông Đ trong những ngày mất việc.

- Xử lý những người đã làm đơn vu khống ông để Công ty làm căn cứ buộc thôi việc.

Tại bản tự khai ngày 04-5-2016 và quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Dược phẩm NH là ông Bùi Hữu V trình bày:

Tháng 5-2001, Công ty Cổ phần Dược phẩm NH ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với ông Bùi Viết Đ. Vị trí làm việc của ông Đ là công nhân hàn điện tại Phân xưởng Cơ điện hơi. Công việc phải làm là sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các công việc khác do Quản đốc phân công. Sau một thời gian công tác tại tổ cơ điện, do một số lần không hoàn thành công việc được giao, Quản đốc phân xưởng đã phân công ông Đ xuống làm việc tại tổ lò hơi. Trong quá trình làm việc, ông Đ có nhiều sai phạm, không chấp hành nội quy, quy định vận hành, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ. Điển hình trong ca làm việc của ông Đ ngày 18-10-2015, ông Đ đề lò hơi cạn nước nghiêm trọng và không xử lý sự cố theo quy trình. Do sự cẩu thả của ông Đ đã gây nổ khí đường ống khói.

Ngày 01-12-2016, giữa ông Đ và ông T làm việc cùng tổ có sảy ra xô xát, cãi chửi nhau. Ngày 07-12-2016, Công ty Cổ phần Dược phẩm NH đã ra Quyết định tạm đình chỉ công việc số 379/QĐ-DNH đối với ông Bùi Viết Đ kể từ ngày 07-12-2016 đến ngày 11-12-2016. Sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, ông Bùi Viết Đ vẫn tiếp tục nghỉ và không đến Công ty làm việc. Đến ngày 15-12-2016, ông Đ tự làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 20-12-2016 vì lý do công việc gia đình. Công ty đã chấp nhận theo yêu cầu của ông Đ và ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 396/QĐ-DNH ngày 17-12-2016 đối với ông Đ. Sau đó Công ty đã làm thủ tục chi trả cho ông Đ khoản tiền lương, thưởng, các phụ cấp và trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật và ông Đ đã lĩnh tiền.

Đến nay ông Đ cho rằng bị Công ty ép viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng Lao động và yêu cầu Tòa án giải quyết về việc Công ty xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải đối với ông, yêu cầu Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH nhận ông trở lại làm việc là không có căn cứ. Công ty không sa thải mà Công ty chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đ là căn cứ vào đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Đ tự nguyện viết vào ngày 15-12-2016. Ngoài ra các khoản tiền lương, thưởng, phụ cấp và tiền trợ cấp thôi việc Công ty đã thanh toán và ông Đ cũng đã nhận đủ theo quy định, ông Đ không có ý kiến gì về các khoản tiền đã được thanh toán với Công ty. Do vậy Công ty Cổ phần Dược phẩm NH không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Qúa trình tố tụng tại Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay. Việc ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án của đương sự đảm bảo đúng trình tự theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về quan hệ tranh chấp: Ông Bùi Viết Đ được Công ty cổ phần Dược phẩm NH tuyển dụng hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Quyết định số 57/CTDP-QĐ ngày 28-4-2001. Ngày 17-12-2016, Công ty ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng Lao động với ông Bùi Viết Đ và có hiệu lực kể từ ngày 20-12-2016. Nay ông Đ không đồng ý với Quyết định trên của Công ty nên đã khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu Công ty cổ phần Dược NH nhận ông Đ trở lại làm việc và Công ty phải xin lỗi cũng như bồi thường thiệt hại trong những ngày mất việc. Khi thụ lý vụ án, căn cứ vào đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ do nguyên đơn cung cấp, Tòa án đã xác định về quan hệ tranh chấp trong vụ án này là “Xử lý kỷ luật Lao động theo hình thức sa thải”. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty Cổ phần Dược phẩm NH đã cung cấp tài liệu, chứng cứ thể hiện việc chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đ là căn cứ vào đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động ngày 15-12-2016 của ông Đ, vì lý do công việc gia đình mà ông Đ không thể tiếp tục tham gia làm việc tại Công ty và được Công ty chấp nhận. Ngoài ra cũng không có tài liệu nào thể hiện giữa ông Đ và Công ty có sự thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng lao động. Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố NĐ xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án này là tranh chấp về “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động. Đây là tranh chấp về lao động thuộc thẩm giải quyết của Tòa án. Trong vụ án này các đương sự đều có địa chỉ tại địa bàn của thành phố NĐ nên Tòa án nhân dân thành phố NĐ thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[3] Về nội dung vụ việc: Sau khi được tuyển dụng, ông Bùi Viết Đ được giao sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các công việc khác do Quản đốc phân công tại Phân xưởng điện hơi từ ngày 02-5-2001. Sau một thời gian làm việc tại tổ cơ điện, ông Đ được phân công xuống làm việc tại tổ lò hơi. Quá trình làm việc tại tổ lò hơi, ông Đ cho rằng vì ông đã tố cáo việc làm sai trái của tổ trưởng tổ lò hơi, dẫn đến anh em công nhân trong tổ lò hơi có định kiến và tìm cách gây mâu thuẫn, gây mất đoàn kết với ông Đ để Công ty lấy đó làm căn cứ sa thải ông. Sau khi có mâu thuẫn xảy ra, ông Đ không bị sa thải trực tiếp mà bị Công ty ép viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động.

Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay ông Đ vẫn cho là bị Công ty ép viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động. Tuy nhiên tại biên bản hòa giải ngày 24-5-2017 ông Đ trình bày: Sau khi bị Công ty ép viết đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động, ông Đ có đề nghị Công ty cho xin mẫu đơn về việc xin chấm dứt Hợp đồng lao động, sau khi có mẫu đơn trong tay ông Đ đã mang ra ngoài công ty thuê đánh bằng máy tính và mang đơn nộp lại cho phòng Tổ chức hành chính. Căn cứ vào đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động, Công ty Cổ phần Dược phẩm NH đã đồng ý cho ông Đ nghỉ việc và thanh toán toàn bộ lương, trợ cấp thôi việc cũng như các chế độ khác theo quy định của pháp luật và ông Đ đã nhận đủ các khoản tiền nói trên, ông Đ không có ý kiến gì về các khoản tiền này. Bản thân ông Đ còn có thời gian nhất định mang mẫu đơn ra khỏi Công ty đánh máy, ký tên và mới nộp lại cho Công ty, việc làm này với một người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự như ông Đ thì đấy không thể nói là bị ép viết đơn nên ông Đ phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Ngoài ra, ngày 07-12-2016 mặc dù Công ty có ra Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Bùi Viết Đ kể từ ngày 07-12-2016 đến 11-12-2016. Sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ, ông Đ vẫn tiếp tục nghỉ và không đến Công ty làm việc. Ngày 15-12-2016, ông Đ đã tự làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 20-12-2016 vì lý do công việc gia đình. Mặc dù có vi phạm về thời hạn báo trước của người lao động về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động nhưng Công ty xét thấy việc ông Đ xin chấm dứt Hợp đồng lao động không làm ảnh hưởng tới quy trình hoạt động của Công ty nên Công ty cũng chấp nhận theo yêu cầu của ông Đ. Ngày 17-12-2016 Công ty đã ra Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đ và quyết định có hiệu lực từ ngày 20-12-2016. Sau khi nhận Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động ông Đ cũng không có khiếu nại tố cáo gì đối với Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động của Công ty mà ông Đ chỉ tố cáo một số việc làm sai trái của một số công nhân trong tổ lò hơi để Công ty xem xét kỷ luật đối với những công nhân này. Khi Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động có hiệu lực, ông Đ cũng nhận thức được là sau khi nghỉ việc tại Công ty thì ông Đ được hưởng các khoản tiền gì và các khoản tiền này ông Đ cũng đã được Công ty thanh toán đầy đủ, ông Đ cũng không có thắc mắc gì.

Do vậy yêu cầu của ông Đ buộc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH nhận ông trở lại làm việc là không đủ căn cứ nên không được chấp nhận. Việc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đ dựa trên đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động ngày 15-12-2016, nguyên nhân xin chấm dứt Hợp đồng lao động vì lý do công việc gia đình của ông Đ là có cơ sở. Công ty cũng đã có trách nhiệm thanh toán đầy đủ về lương, trợ cấp thôi việc cho ông Đ là đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật được quy định tại khoản 9 Điều 36; điểm d khoản 1Điều 37; Điều 47; Điều 48; Điều 49 Bộ luật Lao động.

Do không được chấp nhận trở lại làm việc tại Công ty nên những yêu cầu của ông Đ về việc buộc Công ty xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho ông Đ trong những ngày mất việc cũng sẽ không được chấp nhận theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động.

Đối với yêu cầu của ông Đ đề nghị xử lý những người đã làm đơn vu khống để Công ty làm căn cứ buộc thôi việc với ông, vấn đề này là trách nhiệm của Công ty nhìn nhận, đánh giá, nhận thức về người lao động do Công ty đang quản lý. Do vậy không thuộc phạm vi giải quyết của Tòa án nên Hội đồng xét xử không xem xét đến yêu cầu này.

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm2015; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 12 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, ông Bùi Viết Đ được miễn án phí.

các ltrên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Áp dụng khoản 9 Điều 36; điểm d khoản 1 Điều 37; Điều 42; Điều 47; Điều 48; Điều 49 Bộ luật Lao động.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Viết Đ về việc buộc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH nhận ông Đ trở lại làm việc và buộc Công ty Cổ phần Dược phẩm NH xin lỗi cũng như bồi thường thiệt hại cho ông Đ trong những ngày mất việc.

2. Về án phí: Miễn án phí Lao động sơ thẩm cho ông Bùi Viết Đ.

3. Quyền kháng cáo: Ông Bùi Viết Đ và Công ty Cổ phần Dược phẩm NH có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1782
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2017/LĐ-ST ngày 14/07/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Số hiệu:02/2017/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nam Định - Nam Định
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 14/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về