Bản án 02/2017/KDTM-ST ngày 15/06/2017 về tranh chấp yêu cầu chấm dứt hợp đồng khai thác đá, hợp đồng thuê thiết bị, hợp đồng hợp tác sản xuất đá ốp lát

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 02/2017/KDTM-ST NGÀY 15/06/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHAI THÁC ĐÁ, HỢP ĐỒNG THUÊ THIẾT BỊ, HỢP ĐỒNG HỢP TÁC SẢN XUẤT ĐÁ ỐP LÁT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

183
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2017/KDTM-ST ngày 15/06/2017 về tranh chấp yêu cầu chấm dứt hợp đồng khai thác đá, hợp đồng thuê thiết bị, hợp đồng hợp tác sản xuất đá ốp lát

    Số hiệu:02/2017/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:15/06/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về