Bản án 02/2017/HC-PT ngày 27/06/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

BẢN ÁN 02/2017/HC-PT NGÀY 27/06/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Ngày 27 tháng 6 năm 2017 Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang công khai xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số: 09/2016/TLPT-HC, ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

Do bản án số 06/2016/HC-ST ngày 19/09/2016 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị kháng cáo.

Theo  quyết  định  đưa  vụ  án  ra  xét  xử  số:  06/2017/QĐ-PT  ngày26 tháng 5 năm 2017 giữa:

1. Người khởi kiện: ông Dương Văn L

Trú tại: ấp T, xã T, huyện P, Hậu Giang.

Người  đại  diện  theo  ủy  quyền  của người  khởi  kiện:  Ông  Lê Hoài Đ

Trú tại: Số A, đường N, phường A, quận N, Cần Thơ; là người được ủy quyền tham gia tố tụng theo văn bản ngày 23/11/2015. Có mặt.

2. Người bị kiện: UBND h P, tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: ấp M, thị trấn C, huyện P, tỉnh Hậu Giang;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí H, chức vụ: Chủ tịch.

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Huỳnh Văn V, chức vụ: Phó chủ tịch; là người được ủy quyền tham gia tố tụng theo văn bản số 26/GUQ -UBND ngày 29/7/2016. (Có mặt)

Người kháng cáo: Ông Dương Văn L

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong  đơn  khởi  kiện  ngày  30/10/2015,  người  khởi  kiện  là  ông Dương Văn L trình bày: Vào ngày 12/12/2014, UBND h P đã ban hành Quyết  định  số  6938/QĐ-UBND,  về  việc  phê  duyệt  phương  án  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông không thỏa đáng theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Do đó người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải q uyết: Hủy Quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P, tại phiên tòa đại diện hợp pháp của người khởi kiện thay đổi yêu cầu khiếu kiện, chỉ yêu cầu hủy Quyết định này đối với phần áp giá bồi thường cho hộ ông Dương Văn L.

Tại  các  văn  bản  ngày  23/11/2015  và  ngày  12/9/2016,  đại  diện người bị kiện là ông Phạm Trường G và ông Huỳnh Văn V có yêu cầu, đề nghị Tòa án giải quyết: Không đồng ý theo yêu cầu của người khởi kiện vì cho rằng Quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P là đúng quy định của pháp luật.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 06/2016/HC-ST ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp tuyên xử:

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Dương Văn L, về việc đòi hủy Quyết định 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P, tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí hành chính sơ thẩm và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 29/9/2016 ông Dương Văn L có đơn kháng cáo. Nội dung: Yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa trình bày ý kiến về trình tự thủ tục tố tụng của Tòa án đã chấp hành đúng quy định của Luật tố tụng hành chính, về nội dung đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính sửa án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo của ông Dương Văn L, hủy một phần quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cứ đối với hộ ông Dương Văn L, lý do căn cứ khoản 4 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; sau khi thảo luận và nghị án. Hội đồng xét xử nhận thấy:

Ông Dương Văn L yêu cầu hủy một phần quyết định 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng công trình: Trường tiểu học Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về phần áp giá bồi thường cho ông . Cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết theo loại kiện “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” là có căn cứ và đúng thẩm quyền.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29/9/2016 ông Dương Văn L có đơn kháng cáo trong hạn luật định nên được xem là hợp lệ.

Xét kháng cáo của ông Dương Văn L, Hội đồng xét xử xét thấy: Xét quyết định 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P về việc phê duyệt  phương  án  bồi  thường,  hỗ  trợ,  tái  định  cư  xây  dựng  công  trình: Trường tiểu học Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Về thẩm quyền ban hành: Căn cứ Điều 66, điểm a khoản 3 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 thì UBND h P ban hành quyết định 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 là đúng thẩm quyền.

Về hình thức: Quyết định số   6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND huyện P ban hành là đúng mẫu quy định và đúng thẩm quyền.

Về trình tự thủ tục ban hành quyết định: UBND huyện P ban hành quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tại phiên tòa phúc thẩm UBND h P cung cấp phương án tổng thể bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư, công trình trường tiểu học Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là công văn số 644/HĐTĐ ngày 10/7/2013 của Hội đồng thẩm định giá. Tuy nhiên, theo quy định thì sau khi Hội đồng thẩm định giá tỉnh thống n hất với phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập thì sẽ trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể, nhưng UBND h P cho rằng công văn số 644/HĐTĐ là phê duyệt phương án tổng thể để áp dụng khoản 3 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 là chưa có căn cứ. Bởi lẽ căn cứ quy định của Luật đất đai thì công văn 644/HĐTĐ là của Hội đồng thẩm định của cơ quan chuyên môn là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở công văn này Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tổng thể, sau đó UBND huyện P mới phê duyệt phương án bồi thường chi tiết , do vậy việc UBND h P dựa vào công văn 644/HĐTĐ để áp dụng Luật đất đai 2003 và khoản 3  Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP để xem xét chính  sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ ông Lực là không đúng, mà phải áp dụng điểm a khoản 4 Điều 34 Nghị định 47 và khoản 3 Điều 114 Luật đất đai 2013 để giải quyết bồi thường khi thu hồi đất mới đúng.

Về nội dung: Ông L cho rằng quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P áp giá bồi thường phần đất của ông bị thu hồi không căn cứ vào luật đất đai 2013 là không đúng. Từ phân tích trên, xét quyết định thu hồi đất số 1958/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 thu hồi trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực, nhưng căn cứ điểm a khoản 4 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì đối với những dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ  và  tái  định  cư  được  phê  duyệt  trước  ngày  01/7/2014    nhưng  thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 91, Điều 62 và chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Như vậy, đối với trường hợp thu hồi đất của Ông L là trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 01/7/2014 thì phải lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật đất đai 2013. Theo quy định tại khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013 thì giá đất để áp giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải là giá đất cụ thể. Tuy nhiên, tại quyết định số  6938/QĐ -UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P lại không áp giá đất cụ thể mà áp giá theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để áp giá bồi thường cho Ông L là chưa đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của Ông L. Nên việc Ông L khởi kiện yêu cầu hủy một phần quyết định số  6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P là có cơ sở.

Từ những nhận định trên, xét thấy quyết định số   6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P ban hành là chưa đúng về trình tự thủ tục và nội dung, làm ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của  Ông L, nên kháng cáo của Ông L yêu cầu hủy một phần quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P là có căn cứ.

Tại tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính, sửa bản án sơ thẩm theo hướng, hủy một phần quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P phần liên quan đến hộ ông Dương Văn L, Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 114 Luật đất đai 2013. Khoản 4 Điều 34 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Điều 34 Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án.

Chấp nhận đơn kháng cáo ngày 29/9/2016 của ông Dương Văn L Sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dương Văn L. Hủy một phần Quyết định số 6938/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND h P về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng công trình: Trường tiểu học Tân Long 1, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phần liên quan đến hộ ông Dương Văn L.

2/ Về án phí hành chính sơ thẩm: UBND h P phải chịu 200.000 đồng. Ông L được nhận lại 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0006155 ngày 05/11/2015 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp.

3/ Án phí hành chính phúc thẩm: Không ai phải chịu, Ông L được nhận lại 200.000đồng tiền tạm ứng án phí kháng cáo đã nộp theo biên lai thu số 0009076 ngày 29/9/2016 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp.

Chi phí trích lục hồ sơ là 600.000 đồng ông Dương Văn L tự nguyện chịu, Ông L đã nộp xong.

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án ngày 27/6/2017.


380
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2017/HC-PT ngày 27/06/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số hiệu:02/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hậu Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:27/06/2017
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về