Bản án 02/2017/HC-PT ngày 05/07/2017 khiếu kiện quyết định cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

BẢN ÁN 02/2017/HC-PT NGÀY 05/07/2017 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

Trong ngày 05/7/2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 02/2017/TLPT – HC ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc: khiếu kiện quyết định cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện L bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 02/2017/HCPT – QĐ ngày 07 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

Người khởi kiện: ông Đinh Quang H – sinh năm 1956. Địa chỉ: phường B – Quận H – Hà Nội.

Đại diện hợp pháp của người khởi kiện:

Bà Đinh Thị Chân P – sinh năm 1960.

Địa chỉ: phường N - quận Đ – Hà Nội.

Là người đại diện theo ủy quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 10/6/2017.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư Đỗ Ngọc Quang – Văn phòng Luật sư Lô – Dơ – By, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L .

Địa chỉ: thị trấn L – huyện L – tỉnh Hòa Bình.

Đại diện hợp pháp của người bị kiện:

Ông Vũ Văn D  – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L . Là người đại diện theo ủy quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 14/6/2017.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty trách nhiệm hữu hạn X

Địa chỉ: phường O – quận Đ – thành phố Hà Nội.

Đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Lê Văn T – Phó phòng dự án. Là người đại diện theo ủy quyền, theo văn bản ủy quyền ngày 01/6/2017.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo hồ sơ vụ án và bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau:

Ngày 17/10/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2062/QĐ – UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dụng khu biệt thự nhà vườn và thể thao giải trí tại xã T – huyện L . Tới ngày 05/12/2005, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định số 2480/QĐ – UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn X  xây dựng khu biệt thự nhà vườn và thể thao giải trí.

Ngày 24/11/2006, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L ban hành quyết định số 1055/QĐ – UBND về thực hiện kiểm kê bắt buộc về đất và tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng đối với các hộ chưa tự giác kê khai, kiểm kê tại xóm M và xóm N  – xã T – huyện L. Ngày 14/12/2006, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L ra quyết định số 1123/QĐ – UBND về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc xã T để giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn X . Ngày 26/12/2006, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định số 3475/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng khu biệt thự, nhà vườn, thể thao và giải trí xã T .

Ngày 25/5/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  ban hành quyết định 432/QĐ – UBND thực hiện cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Chí Q  – khi đó là chủ sử dụng 14.633m2 đất tại xóm M – xã T .

Ông Đinh Quang H cho rằng: trong quá trình thực hiện quyết định số 432, UBND huyện L  và Hội đồng giải phóng mặt bằng đã có sự nhầm lẫn, sai sót khi thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi trái pháp luật toàn bộ diện tích 500m2  đất thuộc sở hữu của ông trong khi ông đang sử dụng hợp pháp. Vì vậy, ngày 15/6/2007, ông H đã có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  với nội dung: tố cáo hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện L và yêu cầu được bồi thường thiệt hại.

Ngày 05/6/2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  ra Quyết định số 706/QĐ – UBND trả lời khiếu nại của ông Đinh Quang H với nội dung: không thừa nhận khiếu nại của ông H .

Ngày 22/7/2008, ông Đinh Quang H có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện L .

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, các đương sự trình bày quan điểm như sau:

* Người khởi kiện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện  trình bày:

Quyết định số 432/QĐ – UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  có nội dung là việc cưỡng chế thu hồi đối với 10 thửa đất đứng tên ông Nguyễn Chí Q . Tuy nhiên, đoàn cưỡng chế lại có sự nhầm lẫn khi đã thu hồi trái pháp luật 500m2 đất của ông Đinh Quang H tại thửa số 127, diện tích 500m2, tờ bản đồ 24Đ tại xóm M – xã T . Mặt khác, quyết định số 2480/QĐ – UBND ngày 5/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất để giao cho công ty X không đề cập thu hồi đất của xóm M .

* Đại diện hợp pháp của người bị kiện trình bày:

- Đối với yêu cầu hủy quyết định số 432/QĐ – UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  và yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Đinh Quang H :

Quyết định 432/QĐ – UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L   cưỡng chế 10 thửa đất của hộ gia đình ông Q bà P chứ không cưỡng chế đất của ông Đinh Quang H . Thửa đất số 127 tờ bản đồ 24Đ diện tích 500m2  như ông H cung cấp không nằm trong dự án xây dựng khu biệt thự thể thao giải trí xã T . Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện L  không đồng ý với việc ông H yêu cầu hủy quyết định số 432 và bồi thường số tiền 246.230.000 đồng.

- Đối với yêu cầu xác định mốc giới và chủ quyền của ông H trên diện tích đất 500m2 tại xóm M – xã T :

Yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện L   vì địa giới hành chính của xã T hiện đã thuộc địa giới hành chính huyện K – thành phố Hà Nội.

* Đại diện hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày:

Công ty trách nhiệm hữu hạn X  thực hiện việc xây dựng dự án khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí theo đúng quy định và ranh giới được nhà nước giao. Đề nghị Tòa án xét xử  vụ án theo quy định của pháp luật.

Với nội dung trên, tại bản án Hành chính sơ thẩm số 01/2017/ HC- ST ngày 28/2/2017, Tòa án nhân dân huyện L đã quyết định:

“Căn cứ vào khoản 2 Điều 3, Điều 30, 31, điểm a khoản 2 điều 193, Điều 204 và khoản 1 Điều 206, Điều 348 Luật tố tụng hành chính năm 2015

Áp dụng : Điều 27 Khoản 2 điều 34 Pháp lệnh về án phí lệ phí Tòa án; khoản 1,2 mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án; Điều 32, 48 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện: của ông Đinh Quang H về quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L  về việc cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Chí Q .

- Bác yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Đinh Quang H , số tiền là 246.230.000 đồng ( Hai trăm bốn sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn)”…

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí hành chính sơ thẩm và quyền kháng cáo của các đương sự.

*Ngày 08/3/2017, ông Đinh Quang H có đơn kháng cáo với nội dung: Tòa án nhân dân huyện L đã không khách quan trong việc xem xét sự thật của vụ án. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Ngày 19/5/2017, ông Đinh Quang H có đơn kháng cáo bổ sung với nội dung: đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, xem xét lại các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền – lợi ích hợp pháp cho ông vì Tòa án nhân dân huyện L đã không đưa Ủy ban nhân dân huyện  K  và Ủy ban nhân dân xã T tham gia tố tụng với tư cách là Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; khi Ủy ban nhân dân huyện L  thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã không kiểm đếm, bồi thường về tài sản trên đất.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

*Đại diện hợp pháp của người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, cụ thể: đề nghị hủy bản án sơ thẩm do vi phạm thủ tục tố tụng, đề nghị được bồi thường 246.230.000 đồng và xác định mốc giới đối với diện tích đất 500m2 của ông Đinh Quang H tại xóm M - xã T - Huyện L - Hòa Bình

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày: quá trình thực hiện quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L là trái pháp luật, việc Tòa án nhân dân huyện L không đưa Ủy ban nhân dân huyện K  tham gia tố tụng với tư cách Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm thủ tục tố tụng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện L và bồi thường cho ông Đinh Quang H .

* Đại diện hợp pháp của người bị kiện giữ nguyên các quan điểm đã trình bày tại cấp sơ thẩm.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm:

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử  đã tuân theo đúng các quy định pháp luật tố tụng hành chính; những người tham gia tố tụng ở giai đoạn phúc thẩm đã chấp hành đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Về đề xuất giải quyết vụ án:

+ Kháng cáo của ông Đinh Quang H phù hợp theo quy định nên được chấp nhận.

+ Việc Tòa án nhân dân huyện L không đưa Ủy ban nhân dân huyện K  – thành phố Hà Nội tham gia tố tụng với tư cách là Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm khoản 5 điều 59 Luật tố tụng hành chính. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 điều 241 Luật tố tụng hành chính: hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử lại. Các yêu cầu kháng cáo khác của ông Đinh Quang H sẽ xem xét sau khi vụ án được xét xử lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa của người bị kiện, trên cơ sở xem xét đầy đủ ý kiến của các bên đương sự, ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:

1. Về tố tụng:

- Về thẩm quyền:

Tòa án nhân dân huyện L xác định yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là khiếu kiện quyết định hành chính trong cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Người khởi kiện đã thực hiện việc khởi kiện trong thời gian quy định và  xác định vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện L là đúng theo quy định tại Điều 28; Điều 29 của Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

- Về thời hạn chuẩn bị xét xử:

Vụ án thụ lý vào ngày 01/3/2010, nhưng tới ngày 22/12/2015, Tòa án nhân dân huyện huyện L  mới ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án là vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử theo điểm a khoản 1 điều 117 Luật TTHC năm 2010.

- Về xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định tư cách người khởi kiện, người bị kiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 15/2008/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 29/5/2008 đã quyết nghị chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện tại của xã T – huyện L  về thành phố Hà Nội. Tới ngày 08/5/2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 19/NĐ – CP, quyết nghị chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã T vào huyện K – thành phố Hà Nội quản lý. Trong quá trình Tòa án nhân dân huyện L giải quyết vụ án đã không đưa Ủy ban nhân dân huyện K tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm khoản 5 điều 59 Luật Tố tụng Hành chính.

2. Về nội dung:

Xét kháng cáo của ông Đinh Quang H đề nghị: hủy bản án sơ thẩm do vi phạm thủ tục tố tụng, đề nghị được bồi thường 246.230.000 đồng và xác định mốc giới đối với diện tích đất 500m2 của ông tại xóm M - xa T - Huyện L - Hòa Bình 

- Hội đồng xét xử xét thấy: Nghị quyết số 19/NĐ–CP ngày 08/5/2009 của Chính phủ chuyển giao toàn bộ xã T – huyện L về huyện K  – thành phố Hà Nội. Ngày 01/3/2010, Tòa án nhân dân huyện L thụ lý vụ án; ngày  06/3/2017 đưa vụ án ra xét xử. Nhưng trong quá trình giải quyết vụ án  đã không đưa Ủy ban nhân dân huyện K  tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự, sai sót này không thể khắc phục ở được ở cấp phúc thẩm. Do đó, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đinh Quang H , hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

- Các yêu cầu kháng cáo khác của ông Đinh Quang H sẽ được xem xét khi Tòa án giải quyết lại vụ án.

Từ những căn cứ, nhận định nêu trên, Áp dụng khoản 3 điều 241 Luật Tố tụng Hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy bản án Hành chính sơ thẩm số: 01/2017/HC- ST ngày 28/2/2017 của Tòa án nhân dân huyện L về việc khiếu kiện quyết định cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng giữa người khởi kiện là ông Đinh Quang H và người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L . Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử lại.

2. Về án phí: Tiền tạm ứng án phí Hành chính sơ thẩm mà ông Đinh Quang H đã nộp tại Biên lai số 01412 ngày 01/3/2010 ở Chi cục Thi hành án dân sự huyện L sẽ được xử lý khi Tòa tiếp tục giải quyết vụ án.

Ông Đinh Quang H không phải chịu án phí Hành chính phúc thẩm, được hoàn lại 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai số 0002194 ngày 24/3/2017 ở Chi cục thi hành án dân sự huyện L .

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án: 05/7/2017.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

757
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2017/HC-PT ngày 05/07/2017 khiếu kiện quyết định cưỡng chế hành chính giải phóng mặt bằng

Số hiệu:02/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hoà Bình
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 05/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về