Bản án 01/DSST ngày 05/01/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và yêu cầu chia di sản thừa kế

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

BẢN ÁN 01/DSST NGÀY 05/01/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

127
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 01/DSST ngày 05/01/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà và yêu cầu chia di sản thừa kế

   Số hiệu:01/DSST
   Cấp xét xử:Sơ thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nam Định
   Lĩnh vực:Dân sự
   Ngày ban hành:05/01/2004
   Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
     Án lệ được căn cứ
       
      Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về