Bản án 01/2021/LĐ-ST ngày 23/03/2021 về tranh chấp bồi thường do nghỉ việc, tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền không báo trước, tiền tổn thất tinh thần, danh dự và các chi phí khác

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BUÔN ĐÔN, TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 01/2021/LĐ-ST NGÀY 23/03/2021 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG DO NGHỈ VIỆC, TIỀN LƯƠNG, TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TIỀN KHÔNG BÁO TRƯỚC, TIỀN TỔN THẤT TINH THẦN, DANH DỰ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

63
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2021/LĐ-ST ngày 23/03/2021 về tranh chấp bồi thường do nghỉ việc, tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền không báo trước, tiền tổn thất tinh thần, danh dự và các chi phí khác

    Số hiệu:01/2021/LĐ-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Buôn Đôn - Đăk Lăk
    Lĩnh vực:Lao động
    Ngày ban hành:23/03/2021
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về