Bản án 01/2021/KDTM-ST ngày 19/02/2021 về tranh chấp kinh doanh thương mại hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp và yêu cầu hủy giấy chứng tử

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 01/2021/KDTM-ST NGÀY 19/02/2021 VỀ TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG TỬ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

508
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2021/KDTM-ST ngày 19/02/2021 về tranh chấp kinh doanh thương mại hợp đồng tín dụng, yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp và yêu cầu hủy giấy chứng tử

Số hiệu:01/2021/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 19/02/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về