Bản án 01/2021/DS-ST ngày 27/01/2021 về kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và yêu cầu phản tố kiện đòi tiền công lái xe và bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NH, TỈNH TUYÊN QUANG

BẢN ÁN 01/2021/DS-ST NGÀY 27/01/2021 VỀ KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM VÀ YÊU CẦU PHẢN TỐ KIỆN ĐÒI TIỀN CÔNG LÁI XE VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

434
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2021/DS-ST ngày 27/01/2021 về kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và yêu cầu phản tố kiện đòi tiền công lái xe và bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng

Số hiệu:01/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nà Hang - Tuyên Quang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 27/01/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về