Bản án 01/2020/LĐ-ST ngày 24/07/2020 về yêu cầu bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi do kỷ luật viên chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN ÁN 01/2020/LĐ-ST NGÀY 24/07/2020 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, CÔNG KHAI XIN LỖI DO KỶ LUẬT VIÊN CHỨC

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

570
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2020/LĐ-ST ngày 24/07/2020 về yêu cầu bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi do kỷ luật viên chức

Số hiệu:01/2020/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nam Sách - Hải Dương
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 24/07/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về