Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 18/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 01/2019/KDTM-ST NGÀY 18/06/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 02/2019/TLST-KDTM ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐXX-ST ngày 13 tháng 5 năm 2919, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; địa chỉ: Số 2, Láng H, phường Thành C, quận Ba Đ, thành phố Hà Nội; đại diện theo pháp luật ông Trịnh Ngọc Kh, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đại diện theo ủy quyền thường xuyên ông Dương Đình L, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh; đại diện theo ủy quyền: Có ông Lê Quốc Kh1, chức vụ: P. Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt).

2. Bị đơn:

- Ông Ngô Tiến Đ, sinh năm 1960; trú tại: Thôn Hà Â, xã Thạch M, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt).

- Bà Phan Thị M, sinh năm 1961; trú tại: Thôn Hà Â, xã Thạch M, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 03/01/2019 và cũng như tại phiên tòa hôm nay, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Lê Quốc Kh1 trình bày:

Ngày 26/9/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng tín dụng với hộ gia đình ông Ngô Tiến Đ, theo hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017 hạn mức tín dụng cho vay là 395.000.000đ, mục đích sử dụng vốn là kinh doanh, chăn nuôi bò vỗ béo, thời hạn cho vay 12 tháng. Kèm theo hợp đồng tín dụng là hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09261/HĐTC ngày 26/9/2017 giữa ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ngày 26/9/2017, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M đã nhận nợ số tiền 495.000.000 đồng., hạn trả nợ cuối cùng đối với khoản vay trên là ngày 29/6/2018.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng tín dụng, ông Ngô Tiến Đ và bà phan thị M không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng như hợp đồng đã ký kết. Sau khi hết hạn hợp đồng (Ngày 26/9/2018), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần làm việc với ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M đôn đốc, nhắc nhỡ để ông Đ, bà M tìm phương án trả nợ nhưng đến nay ông Đ bà M vẫn không trả nợ và cũng không hợp tác với ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tính đến ngày hôm nay (18/6/2019), ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M còn nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền gốc là 495.000.000 đồng, số tiền lãi theo hợp đồng là 55.741.000 đồng và số tiền lãi quá hạn là 11.724.000 đồng Hiện tại ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M không có mặt tại địa phương, ông Đ, bà M hiện ở đâu, làm gì không ai biết và khi bỏ đi ông Đ, bà M cũng không thông báo cho Ngân hàng về việc thay đổi nơi cư trú nên Ngân hàng không thể trực tiếp gặp ông Đ, bà M để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tại phien tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông Việt Nam ông Nguyễn Đình Kh1 yêu cầu tòa án giải quyết, buộc ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng hợp đồng đã ký và trả nợ cho Ngân hàng số tiền 562.465.000 đồng, trong đó tiền gốc là 495.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 55.741.000 đồng và tiền lãi quá hạn là 11.724.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc H, Hà Tĩnh tại phiên tòa phát biểu về việc tuân theo pháp luật: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán, Thư ký và tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Về nội dung, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Căn cứ Điều 317, Điều 318, Điều 319, Khoản 5 Điều 323; Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 167, Điều 168 Luật Đất đai; Điều 91, Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, buộc ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M phải trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền 562.465.000 đồng, trong đó tiền gốc là 495.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 55.741.000 đồng và tiền lãi quá hạn là 11.724.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] VÒ thủ tục tố tụng:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M thay đổi nơi cư trú mà không thông báo với Ngân hàng là vi phạm hợp đồng. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M vẫn không có mặt để giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử áp dụng Điểm b, Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M.

Hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017 giữa một bên là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một bên là vợ chồng ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M; mục đích vay vốn là để kinh doanh, chăn nuôi bò vỗ béo vì vậy Hội đồng xét xử xác định đây là tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản là án kinh doanh thương mại được quy định tại Khoản 1 Điều 30 BLTTDS và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lộc H.

[2] Về hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản:

Hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017 và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09261/HĐTC ngày 26/9/2017 được ký kết trên tinh thần tự nguyện; chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; hợp đồng được ký kết trên cơ sở quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội vì vậy đây là hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

[3] Về nghĩa vụ của các bên:

Theo hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017 thì ngày 26/9/2017, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M có vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số tiền 495.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng, với mức lãi suất trong hạn là 6,5% năm trên nợ gốc, lãi suất quá hạn là 3,25% năm. Thời hạn trả lãi tiền vay là 06 tháng một lần, bắt đầu từ ngày 27/9/2017.

Theo trình bày của đại diện Ngân hàng Nông nghiệp thì trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M không thực hiện nghĩa vụ của mình như hợp đồng đã ký. Đến ngày hết hạn hợp đồng (Ngày 26/9/2018), ông Đ, bà M không thanh toán được đồng nào tiền gốc cũng như tiền lãi cho Ngân hàng. Tính đến ngày hôm nay (18/6/2019), ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M còn nợ Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tổng số tiền là 562.465.000 đồng, trong đó tiền gốc là 495.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 55.741.000 đồng và tiền lãi quá hạn là 11.724.000 đồng, số tiền này là nghĩa vụ của ông Đ và bà M theo hợp đồng nên cần buộc ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn.

[4] Về việc xử lý tài sản thế chấp: Theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09261/HĐTC ngày 26/9/2017 giữa ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M đã đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất, đối với thửa đất số 138, tờ bản đồ 27, diện tích 220,4m2 ở thôn Hà Â, xã Thạch M, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh. Thửa đất đã được UBND huyện Lộc H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR412034 ngày 17/11/2013 cho vợ chồng ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M. Ngoài ra ông Đ bà M còn thế chấp toàn bộ tài sản gắn liền trên đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay, tiền lãi phát sinh (Kể cả lãi quá hạn) cho Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn theo hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M đã không thực hiện được việc trả nợ tiền vay và tiền lãi trong hạn cho Ngân hàng. Căn cứ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 09261/HĐTC ngày 26/9/2017, với các điều khoản đã được ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M thỏa thuận trong hợp đồng về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Ngân hàng, vì vậy Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tài sản thế chấp của ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M không đủ thanh toán tiền gốc và tiền lãi trong hạn và lãi quá hạn cho Ngân hàng thì Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn có quyền khởi kiện đối với ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M để bảo đảm cho khoản tiền vay và tiền lãi phát sinh (Kể cả lãi quá hạn) bằng một vụ kiện dân sự khác.

[5] Về án phí: Ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Trả lại cho Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn số tiền 12.375.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 317, Điều 318, Điều 319, Khoản 5 Điều 323; Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật Dân sự; Điều 167, Điều 168 Luật Đất đai; Điều 91, Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng; Khoản 1 Điều 147; Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228 BLTTDS; Khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, xử:

1. Chấp nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn,

2. Buộc ông Ngô Tiến Đ bà bà Phan Thị M phải trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn số tiền 562.465.000 đồng (Năm trăm sáu hai triệu bốn trăm sáu lăm ngàn đồng), trong đó tiền gốc là 495.000.000 đồng, tiền lãi trong hạn là 55.741.000 đồng và tiền lãi quá hạn là 11.724.000 đồng.

3. Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp là thửa đất số 138, tờ bản đồ 27, diện tích 220,4m2 ở thôn Hà Â, xã Thạch M, huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh, thửa đất đã được UBND huyện Lộc H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 412034 ngày 17 tháng 11 năm 2013 cho vợ chồng ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất để thu hồi nợ.

4. Kể từ ngày 19/6/2019 cho đến khi ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M còn phải chịu lãi suất theo hợp đồng tín dụng số 3013/HĐTD ngày 26/9/2017 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Ngô Tiến Đ, bà Phan Thị M.

5. Về án phí: Buộc ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M phải chịu 26.498.600 đồng (Hai sáu triệu bốn trăm chín tám ngàn sáu trăm đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

Trả lại cho Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn số tiền 12.375.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm bảy lăm ngàn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0001750 ngày 13/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc H, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn có quyền kháng cáo Bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Ngô Tiến Đ và bà Phan Thị M có quyền kháng cáo Bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết Bản án.

7. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


103
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 18/06/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản

Số hiệu:01/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:18/06/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về