Bản án 01/2019/DS-ST ngày 19/09/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, yêu cầu tháo dỡ di chuyển tài sản trên đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 01/2019/DS-ST NGÀY 19/09/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, YÊU CẦU THÁO DỠ DI CHUYỂN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

87
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2019/DS-ST ngày 19/09/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, yêu cầu tháo dỡ di chuyển tài sản trên đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

    Số hiệu:01/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Văn Quan - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:19/09/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về