Bản án 01/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp thực hiện nghĩa vụ trả tiền

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 01/2019/DS-ST NGÀY 08/11/2019 VỀ TRANH CHẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 03/2019/TLST-DS ngày 30-7-2019 về việc "Tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ trả tiền” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐST-DS ngày 08/10/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2019/QĐST-DS, ngày 21/10/2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Võ Thị Đ; Sinh năm: 1949; địa chỉ: Xóm L, xã T, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; có mặt.

2. Bị đơn: Anh Trần Thanh H; Sinh năm: 1973; địa chỉ: Xóm L, xã T, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn bà Võ Thị Đ trình bày: Bà tham gia nhóm hội 55 thành viên, trong đó anh Trần Thanh H làm trưởng nhóm của hội chịu trách nhiệm thu và trả tiền của nhóm hội. Cứ 01 tháng mỗi thành viên của nhóm nộp 02 triệu được tổng số tiền 110 triệu đồng, theo quy định của nhóm vào hàng tháng sẽ tiến hành đấu nhóm và ai là người đấu số tiền cao nhất sẽ được nhận số tiền của tháng đó. Vào ngày 09/6/2017 bà đấu số tiền 47.300.000 đồng và là người đấu cao nhất của tháng nên được nhận số tiền của tháng trừ đi số tiền đấu nhóm còn lại thực nhận là 62.700.000 đồng. Tuy nhiên anh H trưởng nhóm mới đưa cho bà 40 triệu đồng, đến tháng 5 và tháng 6 năm 2018 anh H đưa cho bà thêm 2.000.000 đồng nữa. Tổng cộng anh H mới đưa cho bà 42.000.000 đồng, hiện anh H còn nợ 20.700.000 đồng. Nay bà yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh buộc anh Trần Thanh H phải trả cho bà số tiền 20.700.000 đồng (Hai mươi triệu bảy trăm ngàn đồng).

Bị đơn anh Trần Thanh H: Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tiến hành triệu tập anh Trần Thanh H đến làm việc vào các ngày 02/8/2019 và 22/8/2019, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào ngày 19/9/2019, lần 2 vào ngày 04/10/2019. Tuy nhiên anh H không chấp hành các lần triệu tập của Tòa án, thường xuyên trốn tránh khi có cán bộ địa phương hoặc Tòa án đến làm việc (Biên bản xác minh ngày 08/10/2019), nên Tòa án không tiến hành lấy lời khai để làm rõ các nội dung trong vụ án cũng như hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau nhằm giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa nguyên đơn vẫn giữa nguyên yêu cầu khởi kiện.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến phiên tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 70, 71 và Điều 234 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn không chấp hành đúng các quy định tại Điều 70, 72 và Điều 234 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn bà Võ Thị Đ buộc anh Trần Thanh H phải trả số tiền 20.700.000 đồng (Hai mươi triệu bảy trăm ngàn đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nội dung vụ án, Tòa án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “Tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ trả tiền” theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng Dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Can Lộc theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự.

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn không hợp tác, luôn trốn tránh nhằm gây khó khăn cho nguyên đơn và Tòa án. Tòa án đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xã T, huyện Can Lộc là nơi bị đơn cư trú và Ban giám hiệu trường Tiểu học Hồng Lộc, huyện Lộc Hà là nơi bị đơn đang công tác để giao nhận các văn bản tố tụng, tuy nhiên bị đơn không nhận. Tòa án đã tiến hành niêm yết công khai các văn bản tố tụng theo đúng quy định tại Điều 179 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa lần hai, căn cứ vào Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu của Nguyên đơn bà Võ Thị Đ về buộc anh Trần Thanh H phải trả số tiền 20.700.000 đồng:

Số tiền nợ giữa bà Võ Thị Đ và anh Trần Thanh H xuất phát từ việc bà Đ tham gia nhóm hụi gồm 55 thành viên, trong đó anh H là nhóm trưởng chịu trách nhiệm thu và trả tiền của nhóm. Quy định của nhóm hụi như sau: Cứ 01 tháng mỗi thành viên của nhóm nộp 02 triệu đồng x 55 thành viên được tổng số tiền 110 triệu đồng, hàng tháng sẽ tiến hành đấu nhóm và ai là người đấu số tiền cao nhất sẽ được nhận số tiền của tháng đó. Ngày 09/6/2017 nguyên đơn đấu số tiền 47.300.000 đồng và là người đấu cao nhất của tháng nên được nhận số tiền của tháng là 110.000.000 đồng trừ đi số tiền đấu còn lại thực nhận là 62.700.000 đồng. Tuy nhiên anh H mới trả cho bà Đ 40 triệu đồng còn thiếu 22.700.000 đồng. Ngày 28/4/2019 anh H đã viết giấy nhận nợ bà Đ số tiền 22.700.000 đồng. Như vậy cần khẳng định mặc dù đây là hình thức chơi hụi của 55 thành viên, tuy nhiên anh H là trưởng nhóm chịu trách nhiệm thu và trả tiền và anh H cũng đã có giấy nhận nợ bà Đ vì vậy anh H là người có nghĩa vụ trả tiền cho bà Đ không liên quan đến các thành viên khác.

Tại “Giấy nợ” ngày 28/4/2018 bị đơn anh Trần Thanh H đã viết tay thừa nhận việc nợ bà Võ Thị Đ số tiền 22.700.000 đồng, hàng tháng đến ngày 19 trả cho bà 1.000.000 đồng. Tuy nhiên bị đơn chỉ thực hiện việc trả nợ hai lần vào ngày 20/5/2018 và 19/6/2018 mỗi lần 1 triệu đồng tổng cộng 02 triệu đồng (Có giấy viết tay của anh Hải). Như vậy anh H còn nợ bà Đ số tiền 20.700.000 đồng.

Căn cứ Giấy nhận nợ, giấy trả tiền của bị đơn anh Trần Thanh H và nhận định ở trên có đủ cơ sở để khẳng định anh Trần Thanh H phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Võ Thị Đ số tiền 20.700.000 đồng. Yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận nên bị đơn anh Trần Thanh H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về Điều luật áp dụng: Căn cứ Khoản 3 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 163, Điều 164, Điều 274; Điều 275; Điều 280, Điều 351; Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

2. Về nội dung: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn bà Võ Thị Đ: Buộc bị đơn anh Trần Thanh H trả cho bà Võ Thị Đ số tiền 20.700.000 đồng (Hai mươi triệu bảy trăm ngàn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015.

3. Về án phí: Buộc bị đơn anh Trần Thanh H phải nộp số tiền 1.035.000 đồng (Một triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Trả lại tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm cho nguyên đơn bà Võ Thị Đ số tiền 500.000 đồng tại biên lai thu tiền số 0004481 ngày 29/7/2019 đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Can Lộc.

4. Về quyền kháng cáo:

Nguyên đơn bà Võ Thị Đ có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn anh Trần Thanh H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


72
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp thực hiện nghĩa vụ trả tiền

Số hiệu:01/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về