Bản án 01/2018/HCST ngày 05/06/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH QUẢNG NINH

BẢN ÁN 01/2018/HCST NGÀY 05/06/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

143
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2018/HCST ngày 05/06/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại

    Số hiệu:01/2018/HCST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:05/06/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về