Bản án 01/2018/DS-PT ngày 03/01/2018 về tranh chấp hụi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 01/2018/DS-PT NGÀY 03/01/2018 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 03 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 282/2017/TLPT-DS ngày 17 tháng 11 năm 2017 về việc “Tranh chấp hụi”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 73/2017/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện N bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 360/2017/QĐ-PT ngày 05 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn:

1. Bà Thái Thị Liêm Ph , sinh năm 1966 (có mặt).

2. Ông Hình Văn L , sinh năm 1967 (có mặt). Cùng địa chỉ: Ấp K, xã V, huyện N , tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn:

1. Ông Hứa Nhựt L , sinh năm 1957 (vắng mặt).

2. Bà Trần Thị Ánh Nh , sinh năm 1962 (có mặt).

Cùng địa chỉ: Ấp Đ xã V, huyện N , tỉnh Cà Mau.

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị Ánh Nh – Bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn là ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph trình trình bày: Vào ngày 15/02/2014 âm lịch, ông L và bà P có mở hụi và ông Hứa Nhựt L cùng vợ là bà Trần Thị Ánh Nh tham gia 05 chân hụi 3.000.000 đồng, hụi gồm 42 chân, mỗi tháng mở (khui) 01 lần. Ông L và bà Nh đã hốt hết 05 chân hụi, mỗi chân ông L và bà P giao cho Ông L và bà Nh là 41 kỳ, Ông L và bà Nh đã đóng được 01 kỳ còn lại 40 kỳ Ông L và bà Nh hứa sẽ đóng lại các phần hụi theo mỗi kỳ mở hụi là 15.000.000 đồng kể từ ngày 02/4/2014 âm lịch đến khi đủ 40 kỳ, có biên nhận cụ thể. Do Ông L và bà Nh không thực hiện nghĩa vụ đóng hụi nên ông L, bà P đã khởi kiện Ông L và bà Nh đối với các kỳ hụi đến hạn nhưng không trả và được Tòa án nhân dân huyện N, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau giải quyết. Tính đến thời điểm ông L và bà P khởi kiện ngày 18/7/2017 thì phần hụi còn lại 13 kỳ đã đến hạn nhưng Ông L và bà Nh không đóng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án do có sự nhầm lẫn nên Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã buộc Ông L và bà Nh trả cho ông L và bà P 27 kỳ x 15.000.000 đồng/kỳ (theo kết quả của 02 bản án phúc thẩm xét xử) và thừa nhận Ông L và bà Nh đóng được 03 kỳ theo đơn khởi kiện trước đó ông L và bà P nộp cho Tòa án nên tại phiên tòa ông L và bà P chỉ yêu cầu Ông L và bà Nh trả 10 kỳ hụi còn lại chưa đóng là 150.000.000 đồng.

Bị đơn là ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt và không có ý kiến phản hồi.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 73/2017/DS-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện N  đã quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph đối với ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh về việc đòi trả tiền nợ hụi còn thiếu. Buộc ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh có trách nhiệm trả cho ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph số tiền hụi 10 kỳ còn lại là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Ngày 27/10/2017 bà Trần Thị Ánh Nh kháng cáo với nội dung không đồng ý trả cho ông L và bà P số tiền hụi là 150.000.000 đồng, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm bà Nh vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu về việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử là đúng pháp luật tố tụng dân sự và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện N.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Ánh Nh, Hội đồng xét xử xét thấy: Tại Bản án số: 231/2016/DS-PT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xác định Ông L và bà Nh có viết biên nhận thể hiện nội dung, Ông L và bà Nh sẽ đóng lại các phần hụi cho ông L và bà P là 40 kỳ theo từng kỳ mở hụi, mỗi kỳ đóng hụi là 15.000.000 đồng. Cả hai lần xét xử phúc thẩm đã tuyên buộc Ông L và bà Nh trả cho ông L và bà P tổng số 27 kỳ x 15.000.000 đồng/kỳ và xác định có 03 kỳ đã đóng trước đó, tổng chung là 30 kỳ. Như vậy, đối chiếu với số kỳ hụi Ông L và bà Nh phải đóng do đôi bên đã thỏa thuận thì hiện tại Ông L và bà Nh chỉ còn thiếu lại ông L và bà P 10 kỳ x 15.000.000 đồng = 150.000.000 đồng. Tại phiên tòa ông L và bà P yêu cầu Ông L và bà Nh trả 10 kỳ hụi còn lại là 150.000.000 đồng tiền hụi chưa đóng.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nh cho rằng bà thừa nhận có viết biên nhận hốt hụi do vợ chồng bà ký tên, thừa nhận còn nợ ông L và bà P 40 kỳ hụi nhưng thực tế thì ông L và bà P không có giao tiền hụi cho bà, biên nhận do vợ chồng bà ký tên không được hủy bỏ. Do đó, hiện nay bà không thừa nhận có nợ ông L và bà P 40 kỳ hụi mỗi kỳ là 15.000.000 đồng.

Xét thấy lời trình bày của bà Nh là không có cơ sở. Đã qua ông L và bà P đã khởi kiện bà Nh và Ông L được Tòa án xét xử buộc bà Nh và Ông L trả 27 kỳ hụi, còn lại 13 kỳ, ông L và bà P thừa nhận Ông L và bà Nh đã đóng được 03 kỳ hụi. Vì vậy, cấp sơ thẩm buộc Ông L và bà Nh phải trả cho ông L và bà P 10 kỳ hụi còn lại với số tiền là 150.000.000 đồng là phù hợp, do đó không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nh về việc hủy án sơ thẩm và đình chỉ xét xử.

[3] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tại phiên tòa là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà N, nên bà Nh phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Trần Thị Ánh Nh. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 73/2017/DS-ST ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện N.

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph về việc buộc ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh trả tiền hụi.

Buộc ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh có trách nhiệm trả cho ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph số tiền hụi là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí dân sự sơ thẩm: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch ông Hứa Nhựt L và bà Trần Thị Ánh Nh phải chịu 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Ông Hình Văn L và bà Thái Thị Liêm Ph không phải chịu án phí. Đã qua ông L và ba Pha có dự nộp tiền tạm ứng án phí 4.875.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0013753 ngày 18/7/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện N được nhận lại.

Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Trần Thị Ánh Nh phải nộp 300.000 đồng, đã qua bà Nh có dự nộp 300.000 đồng theo biên lai số 0013932 ngày 27/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện N được chuyển thu.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


158
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/DS-PT ngày 03/01/2018 về tranh chấp hụi

Số hiệu:01/2018/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:03/01/2018
Là nguồn của án lệ
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về