Bản án 01/2017/LĐ-ST ngày 27/02/2017 về khiếu kiện bồi thường trợ cấp thương binh, khôi phục tiền lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động và hủy quyết định cá biệt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 01/2017/LĐ-ST NGÀY 27/02/2017 VỀ KHIẾU KIỆN BỒI THƯỜNG TRỢ CẤP THƯƠNG BINH, KHÔI PHỤC TIỀN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG VF HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

423
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2017/LĐ-ST ngày 27/02/2017 về khiếu kiện bồi thường trợ cấp thương binh, khôi phục tiền lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động và hủy quyết định cá biệt

Số hiệu:01/2017/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:27/02/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về