Bản án 01/2017/LĐ-PT ngày 24/05/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 01/2017/LĐ-PT NGÀY 24/05/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xửphúc  thẩm  công khai  vụ  án  lao  động  đã  thụ  lý  số  01/2017/TLPT-LĐ  ngày 07/02/2017 về việc: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 15/2016/LĐ-ST ngày 08/12/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Q bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 01/2017/QĐ-PT ngày 07/4/2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Trần Mỹ P, trú tại: Tổ 2, khu vực 6, p. T, Thành phố Q, tỉnh Bình Định (Có mặt).

2. Bị đơn: Ủy ban nhân dân thành phố Q (Vắng mặt).

Trụ sở: 30 N, Thành phố Q, tỉnh Bình Định

Đại diện theo pháp luật: Ông N1 – Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Q.

Đại diện theo ủy quyền ông D1 – Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Q

(Văn bản ủy quyền ngày 24 tháng 4 năm 2017)

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1 Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Q (Có mặt).

Địa chỉ: 382 T, thành phố Q, tỉnh Bình Định

Đại diện theo pháp luật: Ông N2 - Chức vụ: Trưởng phòng

Đại diện theo ủy quyền ông T1 – Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Q (Văn bản ủy quyền ngày 20 tháng 4 năm 2017).

3.2 Trường Tiểu học N, thành phố Q

Địa chỉ: Tổ 2, KV2, p. T, thành phố Q, tỉnh Bình Định

Đại diện theo pháp luật: Ông A – Chức vụ: Hiệu trưởng

Đại diện theo ủy quyền bà N - Phó Hiệu trường Trường Tiểu học N (Văn bảnủy quyền ngày 21 tháng 4 năm 2017)(Có mặt)

3.3 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (Có mặt).

Địa chỉ: 38 đường T, thành phố Q, tỉnh Bình Định

Đại diên theo pháp luật: Ông M – Chức vụ: Giám đốc

Đại diện theo ủy quyền ông T2 - Trưởng phòng Phòng khai thác và thu nợ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (Văn bản ủy quyền ngày 24 tháng 4 năm 2017)

3.4 Bảo hiểm xã hội thành phố Q (Có mặt).

Địa chỉ: 215A T, Thành phố Q, tỉnh Bình Định

Đại diện theo pháp luật: Bà Y – Chức vụ: Giám đốc

Đại diện theo ủy quyền ông N3 – Chuyên viên bộ phận thu Bảo hiểm xã hội

(Văn bản ủy quyền ngày 19 tháng 4 năm 2017).

4. Người kháng cáo: Ông Trần Mỹ P – nguyên đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo đơn khởi kiện ngày 19/11/2013 và các lời khai tiếp theo nguyên đơn ông Trần Mỹ P trình bày:

Trước đây từ năm 1975 đến tháng 8/1984 ông công tác tại trường PTCS V thuộc huyện V. Từ tháng 9 năm 1984 đến tháng 8 năm 1990 ông công tác tại Phòng giáo dục huyện V.Từ tháng 9/1990 đến tháng 6/1991 là giáo viên trường THCS T - thành phố Q. Từ tháng 7/1991 đến tháng 9/1994 là giáo viên trường PTTH kỹ thuật Q. Từ tháng 10/1994 đến tháng 7/2002 là giáo viên trường tiểu học T - thành phố Q. Từ tháng 8/2002 đến ngày 05/4/2010 ông là viên chức công tác tại trường tiểu học N, với công việc đảm nhiệm là giáo viên thư viện của trường tiểu học N. ngày 24/3/2010 Chủ tịch UBND thành phố Q đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/3/2010. Thực tế ông đã liên tục làm việc cho đến hết tháng 3/2010, ông được trả đủ lương tháng 3/2010 và nhà trường đã trích nộp các chế độ  BHXH,  BHYT,  BHTN  tháng  3/2010  vào  ngày  12/3/2010.  Quyết  định 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/3/2010 là không đúng thực tế, làm thiệt hại chế độ bảo hiểm xã hội của ông. Nay ông yêu cầu Tòa buộc UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thaythế Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q vì nó bất khả thi về thời điểm thi hành, cắt xén bớt thời gian công tác liên tục, và ông yêu cầu nộp các khoản phí BHXH, BHYT, BHTT tháng 3/2010 mà trường tiểu học N đã trích của ông nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Q để phục hồi quyền lợi bảo hiểm xã hội cho ông.

2. Bị đơn Uỷ ban nhân dân thành phố Q do ông K là người đại diện hợp pháp trình bày:

Uỷ ban nhân dân thành phố Q không đồng ý yêu cầu của ông Trần Mỹ P. Ông P nguyên là viên chức biên chế sự nghiệp của trường Tiểu học N thuộc Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Q được phân cấp quản lý của UBND thành phố Q. ngày 24/3/2010 UBND thành phố Q ban hành Quyết định 1402/QĐ- CTUBND cho Ông P nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Chế độ hưu trí) từ ngày 01/3/2010, theo Quyết định này ông P nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/3/2010 là trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế theo qui định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08.8.2007 của Chính Phủ, với lý do ông Trần Mỹ P 03 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ (năm học 2006-2007, năm học 2007-2008, năm học 2008-2009). Quyết định 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của UBND thành phố Q cho Ông P nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Chế độ hưu trí) từ ngày 01/3/2010 là đúng theo trình tự thực hiện về chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ. Theo trình tự thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24.9.2007 của Liên bộ nội vụ-Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Công văn số 85/SNV-TCCB ngày 22/02/2008 của Sở Nội vụ B về việc hướng dẫn xây dựng đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế, UBND thành phố Q đã yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Q xây dựng đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế. Trên cơ sở đề nghị tinh giảm biên chế của các đơn vị đối với một số cán bộ, công chức, viên chức; UBND thành phố Q đã kiểm tra hồ sơ và thời gian tinh giảm biên chế các đơn vị đề nghị là đủ điều kiện tinh giảm biên chế theo quy định của Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. ngày 26/6/2009UBND thành phố Q đã ban hành đề án số 01/ĐA-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và tinh giảm biên chế giai đoạn 2008-2011 trình UBND tỉnh Bình Định xem xét phê duyệt đối với 28 người và đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 19/8/2009. Căn cứ Quyết định số604/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định, UBND thành phố Qđã có tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 30/9/2009 đề nghị tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ 06 tháng đầu năm trong năm 2010 đối với 22 người đủ điều kiện tinh giảm đợt đầu (qui định đợt 1: từ tháng 02/2010 đến tháng 7/2010). Trong đợt tinh giảm 06 tháng đầu năm 2010 có ông Trần Mỹ P-nguyên thư viện trường tiểu học N được nghỉ từ ngày 01/03/2010 với lý do “không hoàn thành nhiệm vụ được giao, 3 năm liền kề xếp loại kém (Từ năm học2006-2007,2007-2008, 2008-2009), năng lực nghiệp vụ chuyên môn kém, sức khỏe không đảm bảo, bệnh tật kinh niên, đau ốm luôn, thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém”(Theo đề nghị của Phòng Giáo dục-đào tạo thành phố Q). Việc 22 người đủ điều kiện tinh giảm đợt 1 theo như đề nghị của UBND thành phố Q, trong đó có ông Trần Mỹ P được nghỉ tinh giảm biên chế và được nghỉ vào thời gian nào là phải chờ ý kiến của các cấp có thẩm quyền thì UBND thành phố Q mới có cơ sở ban hành Quyết định cho nghỉ tinh giảm biên chế theo nghị định số 132/2007/NĐCP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ. ngày 15/3/2010, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định có văn bản số 371/SNV-CBCC về giải quyết tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐCP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ, thông báo số cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố Q được nghỉ tinh giảm biên chế, trong đó có ông Trần Mỹ P và đồng ý thời gian nghỉ tinh giảm là từ ngày 01/3/2010. Thực hiện văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, UBND Thành phố Q đã ban hành Quyết định 1382/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010  về  việc  cán  bộ,  viên  chức  nghỉ  hưu  trước  tuổi  theo  Nghị  định 132/2007/NĐCP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ và Quyết định số 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010 về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Mỹ P kể từ ngày 01/3/2010. Trong quá trình thực hiện tinh giảm biên chế UBND thành phố Q không nhận được đơn thư khiếu nại khiếu kiện nào của công  chức  và  viên  chức  thuộc  diện  tinh  giảm  biên  chế  theo  Nghị  định 132/2007/NĐCP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ. Ông Trần Mỹ P sau khi được thông  báo  nghỉ  tinh  giảm  biên  chế  theo  Nghị  định  132/2007/NĐCP  ngày 08/8/2007 của Chính Phủ đã đồng ý ký nhận tổng số tiền thuộc diện tinh giảm biên chế là 58.581.966 đồng và từ đó đến nay hàng tháng ông Trần Mỹ P đều nhận đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định. Quá trình làm việc tại Tòa án, để tránh trường hợp khởi kiện kéo dài, UBND thành phố Q đã có báo cáo về việc điều chỉnh thời gian tinh giảm biên chế cho ông Trần Mỹ P nguyên giáo viên trường tiểu học N gửi đến UBND tỉnh Bình Định và Sở Nội vụ tỉnh Bình Định để xem xét việc điều chỉnh thời gian nghỉ việc để được hưởng BHXH đối với ông Trần Mỹ P và Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cũng có công văn trả lời không có cơ sở pháp lý để điểu chỉnh thời gian tinh giảm biên chế đối với ông Trần Mỹ P. Trên cơ sở phúc đáp của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, UBND thành phố Q không có cơ sở pháp lý để điểu chỉnh thời gian tinh giảm biên chế theo như yêu cầu của Ông P. Do vậy UBND thành phố Q không đồng yêu cầu của Ông P, UBND thành phố Q thống nhất hoàn trả cho ông Trần Mỹ P các khoản đóng phí BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2010 với số tiền 270.173 đồng.

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Phòng giáo dục đào tạo thành phố Q do ông D2 là người đại diện hợp pháp trình bày:

Trường Tiểu học N là đơn vị trực thuộc quản lý của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Q. Ông Trần Mỹ P nguyên là giáo viên thư viện Trường tiểu học N. ngày 24/3/2010 UBND thành phố Q ban hành Quyết định 1402/QĐ-CTUBND cho Ông P nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí) từ ngày 01/3/2010, theo Quyết định này ông P là trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế (đợt 1/2010) theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ, với lý do ông Trần Mỹ P 03 năm liên tục (năm học 2006-2007, năm học2007-2008, năm học 2008-2009) Ông P không hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại kém. Về quy trình tinh giảm biên chế, năm 2008 sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Q triển khai và hướng dẫn các trường trực thuộc về thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, trường Tiểu học N đã triển khai các văn bản về tinh giảm biên chế đến toàn thể cán bộ viên chức của trường. Thực hiện đề án tinh giảm biên chế, rà soát với tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng theo hướng dẫn tại các văn bản, Hội đồng liên tịch trường Tiểu học N xét đề nghị tinh giảm biên chế 02 trường hợp, trong đó có trường hợp của ông Trần Mỹ P, với lý do 03 năm liên tục (năm học2006-2007, năm học 2007-2008, năm học 2008-2009) Ông P không hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại viên chức kém. ngày 28/4/2009 Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Q xét đề nghị tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ đã thống nhất: đề nghị tinh giảm biên chế đối với ông Trần Mỹ P vào đợt 1 năm 2010, không đề nghị tinh giảm vào đợt 2 năm 2009 vì: chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, chỉ đủ điều kiện nghỉ việc. ngày 08/8/2009 tại cuộc họp Hội đồng sư phạm trường Tiểu học N, Ban giám hiệu đã thông báo hai viên chức (trong đó có ông Trần Mỹ P) thuộc đối tượng tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP. ngày 25/3/2010 Phòng giáo dục đào tạo thành phố Q nhận Quyết định 1382/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của UBND thành phố  Q về việc cán bộ viên  chức nghỉ hưu trước tuổi  theo  Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 cho 14 viên chức nghỉ tinh giảm biên chế đợt 1 năm 2010 trong đó có ông Trần Mỹ P. Cùng ngày Phòng giáo dục và đào thành phố Q đã giao các Quyết định trên cho các trường có đối tượng tinh giảm biên chế, và trường Tiểu học N đã giao Quyết định trên cho ông Trần Mỹ P. ngày 26/3/2010 Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Q giao Quyết định số 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010 về việc nghỉ hưu để hưởng BHXH của ông Trần Mỹ P (thời gian nghỉ hưu là 01/3/2010) cho trường Tiểu học N và trường Tiểu học N đã giao Quyết định trên cho ông Trần Mỹ P trong cùng ngày .

Nay Ông P yêu cầu Tòa án buộc UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thay thế Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Q không có ý kiến gì về yêu cầu của Ông P vì việc này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Q.

4. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Trường tiểu học N do bà Đ làngưi đại diện hợp pháp trình bày:

Ông P công tác tại Trường tiểu học N từ năm 2002 đến ngày 26/3/2010.

Trường tiểu học N đã chi trả đủ tiền lương tháng 3/2010 cho Ông P. ngày 24/3/2010 UBND thành phố Q ban hành Quyết định 1402/QĐ-CTUBND choÔng P nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí) từ ngày 01/3/2010. Nay Ông P yêu cầu UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực  tế  là  từ  01/4/2010  thay  thế  Quyết  định  số  1402/QĐ-CTUBND  ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q, yêu cầu này của Ông P thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Q, Trường tiểu học N không có ý kiến gì. Trường tiểu học N thống nhất như ý kiến của UBND thành phố Q hoàn trả cho ông Trần Mỹ P các khoản phí BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2010 với số tiền 270.173 đồng.

Ông P nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010, theo Quyết định này Ông P là trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ, với lý do ông Trần Mỹ P 03 năm liên tục (năm học 2006-2007, năm học 2007-2008, năm học 2008-2009) Ông P không hoàn thành nhiệm vụ. Về quy trình thực hiện tinh giảm biên chế, nhà trưởng sau khi nhận được các văn bản về chính sách tinh giảm biên chế như Nghị định 132//2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24/9/2007 của Liên bộ nội vụ-Bộ tài chính, Công văn 3805/UBND-NC ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định, ngày 16/02/2008 Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp hội đồng giáo viên để triển khai phổ biến các văn bản trên cho toàn bộ cán bộ giáo viên. ngày 28/02/2007 nhà trường đã xây dựng đề án sắp xếp tinh gian biên chế của đơn vị từ năm 2008-2011. ngày 28/11/2008 Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng giáo viên triển khai công văn số 1285/SNV-CBCC ngày 21/10/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thời gian gửi hồ sơ đề nghị xem xét, giải quyết tinh giảm biên chế. ngày 15/6/2009 Ban giám hiệu trường tiểu học N thành  lập  Hội  đồng họp  xét  đề nghị tinh  giảm biên  chế theo  Nghị  Định132/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ. Cuộc họp thống nhất đề nghị lên cấp trên xét tinh giảm biên chế 02 đối tượng, trong đó có ông Trần Mỹ P. ngày 08/8/2009 nhà trường họp Hội đồng giáo viên và đã thông báo cho 02 đối tượng, trong đó có Ông P thuộc diện xét tinh giảm biên chế. ngày 25/3/2010 Trường tiểu học N nhận được Quyết định 1382/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q về việc cho ông Trần Mỹ P nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính Phủ. ngày 26/3/2010 Trường tiểu học N nhận được Quyết định 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q về việc cho ông Trần Mỹ P nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. ngày 26/3/2010 Trường tiểu học N đã giao Quyết định 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q cho Ông P. Như vậy Nhà trường đã thực hiện đúng quy trình thực hiện tinh giảm biên chế.

5. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định do bà V là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Căn cứ vào khoản 6 điều 9 phần b, Thông tư 19/2008/TT-BLĐ-TB&XH ngày 23/9/2008 đã nêu rõ “thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức BHXH”. Như vậy trường hợp hồ sơ hưởng chế độ của Ông P do trường tiểu học N nộp ngày 26/3/2010 nên tiền lương hưu được nhận từ tháng 4/2010 là đúng với quy định của thông tư nêu trên. Nay Ông P khởi kiện yêu cầu UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thay thế Quyết định số 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định không có ý kiến gì về yêu cầu của Ông P vì việc này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Q.

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội thành phố Q do ông N là người đại diện hợp pháp trình bày:

Vào ngày 25/3/2010 Bảo hiểm xã hội thành phố Q nhận được hồ sơ điều chỉnh giảm lao động và chốt sổ nghỉ hưu cho trường hợp của ông Trần Mỹ P nghỉhưởng chế độ hưu trí (nghỉ theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP) của Trường tiểu học N. Qua kiểm tra hồ sơ ông P được nghỉ hưu từ ngày 01.3.2010 (QĐ 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010), căn cứ hồ sơ trên BHXH thành phố Q đã điều chỉnhgiảm lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của Ông P từ ngày 01/3/2010 theo đúng qui định hiện hành. Đồng thời chốt thời gian công tác của Ông P chuyển hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí của Ông P lên BHXH tỉnh Bình Định giải quyết. Theo Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 thì Bảo hiểm xã hội thành phố Q không thể thu bảo hiểm xã hội của Ông P hết tháng 3/2010. ngày 22/4/2010 BHXH tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 356/QĐ/BHXH-CĐCS vềviệc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cho Ông P và được hưởng bắt đầu từ ngày 01/4/2010. BHXH Thành phố Q và BHXH tỉnh Bình Định đã giải quyết hồ sơ củaÔng P đúng theo qui định hiện hành.

Nay Ông P khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thay thế Quyết định số 1402/QĐ- CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q, Bảo hiểm xã hội thành phố Q không có ý kiến gì về yêu cầu của Ông P vì việc này thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Q.

* Tại bản án lao động sơ thẩm số 15/2016/LĐ-ST ngày 08/12/2016, Tòa án nhân dân thành phố Q đã quyết định:

1- Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mỹ P yêu cầu Tòa án buộc UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông phải nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thay thế Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q để phục hồi thời gian công tác liên tục và quyền lợi chế độ BHXH của ông đã bị xâm hại.

2- Công nhận sự tự nguyện của Trường tiểu học N trả lại số tiền Ông P đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2010 với số tiền là 270.173 đồng.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí lao động sơ thẩm, nghĩa vụ chấp hành bản án và thông báo quyền kháng cáo của đương sự.

* ngày 23/12/2016, ông Trần Mỹ P có đơn kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí kháng cáo hợp lệ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Tại phiên tòa cấp phúc thẩm ông Trần Mỹ P vẫn giữ nguyên kháng cáo yêu cầu hủy Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q và đề nghị UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định thaythế Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q nhằm điều chỉnh thời điểm nghỉ hưu đúng thực tế kể từ ngày 01/4/2010:

- Xét thấy: Ông Trần Mỹ P nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (chế độ hưu trí) thuộc diện tinh giảm biên chế do Ông P 03 năm liên tục (năm học 2006-2007, năm học 2007-2008, năm học 2008-2009) không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

- Về quy trình thực hiện tinh giảm biên chế đối với ông Trần Mỹ P và một số người khác, UBND thành phố Q đã yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức và tinh giảm biên chế; trên cơ sở đề nghị này UBND thành phố Q đã kiểm tra hồ sơ và điều kiện tinh giảm biên chế của các đối tượng do các đơn vị đề nghị xét thấy đủ điều kiện tinh giảm biên chế theo  Nghị  định  132/2007/NĐ-CP  ngày  08/8/2007  của  Chính  phủ  nên  ngày 26/6/2009 UBND thành phố Q đã ban hành đề án số 01/ĐA-UBND về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và tinh giảm biên chế giai đoạn 2008 – 2011 trình UBND tỉnh B xem xét phê duyệt và đã được UBND tỉnh B phê duyệt tại Quyết định số604/QĐ-UBND ngày 19/8/2009. Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Q đãcó tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 30/9/2009 đề nghị tinh giảm biên chế định kỳ06 tháng đầu năm 2010 đối với 22 người có đủ điều kiện tinh giảm đợt 1 từ tháng02/2010 đến tháng 7/2010 trong đó có ông Trần Mỹ P. Căn cứ theo công văn số371/SNV-CBCC ngày 15/3/2010 của Sở nội vụ B về giải quyết tinh giảm biên chế thì tất cả các trường hợp tinh giảm biên chế trong đợt I năm 2010 đều nghĩ từ ngày 01/3/2010 nên ngày 24/3/2010 UBND thành phố Q đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-CTUBND và Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND về việc ông Trần Mỹ P nghĩ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/3/2010. Về quy trình tinh giảm biên chế đối với ông Trần Mỹ P và một số trường hợp khác trênđịa bàn thành phố Q theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ, UBND thành phố Q đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Theo thông tư 19/TT-BLĐTB&XH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại điểm 9 khoản 6 có quy định “Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức bảo hiểm xã hội". Ông Trần Mỹ P nghỉ việc tại trường Tiểu học N chính thức từ ngày 27/3/2010, ông đã nhận đủ tiền lương và các khoản khác của tháng3/2010 do nhà trường chi trả. Trường hợp của Ông P là buộc thôi việc do 3 nămliền không hoàn thành nhiệm vụ, không phải đủ điều kiện theo quy định nghỉ việc, cho nên việc UBND thành phố Q ban hành Quyết định cho Ông P nghỉ việc kể từ ngày 01/3/2010 là phù hợp với các thủ tục đã được lập. Hơn nữa, sau khi nhận  được  thông  báo  nghỉ  tinh  giảm biên chế  Ông  P  cũng  đã  ký  nhận  đủ58.581.966 đồng tiền chế độ và không có ý kiến gì, từ đó đến nay hàng tháng ôngP  vẫn  nhận  đầy  đủ  lương  hưu  theo  Quyết  định  1402/QĐ-CTUBND  ngày 24/3/2010 của UBND thành phố Q, xét thấy quyền lợi của Ông P không bị xâm phạm.

Từ những căn cứ nên trên, xét thấy kháng cáo của ông Trần Mỹ P yêu cầu hủy Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của UBND thành phố Q là không có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của ông Trần Mỹ P. Xét giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp, đúng pháp luật.

[2] Trường tiểu học N tự nguyện hoàn trả cho Ông P 270.173 đồng, đây là số tiền Ông P đã trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2010. Xét thấy đây là quyền tự định đoạt của Trường tiểu học N nhằm bảo đảm quyền lợi cho Ông P nên chấp nhận.

[3]Về án phí lao động phúc thẩm: Ông Trần Mỹ P phải chịu.

[4]Các phần còn lại của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên.

[5]Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phát biểu xác định về trình tự, thủ tục Tòa án thực hiện trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm là đúng quy định của pháp luật. Về nội dung đề nghị bác kháng cáo của ông Trần Mỹ P, sửa phần án phí ông Trần Mỹ P không phải chịu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 32 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;điểm a khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động năm 1994 Sửa đổi bổ sung năm 2002; Bộ luật lao động Sửa đổi bổ sung 2006Bộ luật lao động Sửa đổi bổ sung 2007; khoản 4 Điều 2 và Điều 4 Nghị định 132/2007NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Tuyên xử:

1- Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Mỹ P yêu cầu Tòa án buộc UBND thành phố Q ban hành lại Quyết định điều chỉnh lại thời điểm cho ông phải nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng thực tế là từ 01/4/2010 thay thế Quyết định số 1402/QĐ-CTUBND ngày 24/3/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Q để phục hồi thời gian công tác liên tục và quyền lợi chế độ bảo hiểm xã hội của ông đã bị xâm hại.

2- Công nhận sự tự nguyện của Trường tiểu học N trả lại số tiền ông Trần Mỹ P đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tháng 3 năm 2010 với số tiền là 270.173 đồng.

3- Về án phí:

- Án phí lao động sơ thẩm: Ông Trần Mỹ P phải chịu 200.000 đồng, được trừ 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm Ông P đã nộp theo biên lai thu tiền số 010276 ngày 10/01/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Q.

- Án phí lao động phúc thẩm: Ông Trần Mỹ P phải chịu 200.000 đồng,được trừ 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Ông P đã nộp theo biên lai thu tiền số 0004211 ngày 05/01/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Q.

4- Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

964
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2017/LĐ-PT ngày 24/05/2017 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Số hiệu:01/2017/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Định
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 24/05/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về