Bản án 01/2017/DSST ngày 27/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi lại tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU 

BẢN ÁN 01/2017/DSST NGÀY 27/09/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

108
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2017/DSST ngày 27/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi lại tài sản

    Số hiệu:01/2017/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Mường Tè - Lai Châu
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/09/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Bản án/Quyết định phúc thẩm
         Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về