Bản án 01/2017/DS-ST ngày 09/08/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG

BẢN ÁN 01/2017/DS-ST NGÀY 09/08/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Ngày 09 tháng 8 năm 2017 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 02/2017/TLST-DS ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc Tranh chấp quyền sử dụng đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2017/QĐST-DS ngày 30 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Giàng Seo P, sinh năm 1953;

Địa chỉ: Thôn X, xã C, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Bị đơn: Anh Ma Seo S, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Thôn X, xã C, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Vàng Thị N, sinh năm 1983; Địa chỉ: Thôn X, xã C, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình xét xử, nguyên đơn ông Giàng Seo P trình bày:

Về quyền sử dụng đất: Tháng 7 năm 1982 ông Giàng Seo P sau khi hoàn thành nghĩ vụ quân sự về lại thôn X xã C huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Năm 1983 bà con thôn X họp xét thấy ông Giàng Seo P không có đất canh tác mới lấy phần đất canh tác của cụ Ma Seo V (lúc này cụ V đã chết, cụ không có con, phần đất của cụ được chuyển giao cho thôn X quản lý) cho ông Giàng Seo P 800m2 ruộng tại thôn X để sử dụng. Ngày 28/5/1997 Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K224061 cho hộ ông Giàng Seo P. Tháng 11 năm 2008 anh Ma Seo S đến tranh chấp và trồng cấy trên phần đất đã cấp cho hộ ông Giàng Seo P đến bây giờ. Tại phiên tòa ngày hôm nay ông Giàng Seo P đề nghị buộc anh Ma Seo S phải trả lại phần diện tích tranh chấp về cho gia đình ông P sử dụng.

Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng anh Ma Seo S và vợ là Vàng Thị N cố tình vắng mặt, không nhận thông báo của Tòa án, không đưa ra ý kiến với yêu cầu của ông Giàng Seo P, không nộp chứng cứ chứng minh tại Tòa án. Ngày 10/5/2017 Tòa án nhân dân huyện Xín Mần cử cán bộ đến tận nhà anh Ma Seo S để tìm hiểu nguyên nhân tranh chấp đất và lấy lời khai đương sự. Anh Ma Seo S và vợ là Vàng Thị N không hợp tác làm việc, không đưa ra lý do của việc không hợp tác (Biên bản về sự không hợp tác của bị đơn, bút lục số 40).

Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/5/2017 xác định phần đất tranh chấp giữa gia đình ông Giàng Seo P và gia đình anh Ma Seo S nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K224061 được Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cấp cho hộ ông Giàng Seo P ngày 28/5/1997. Phần đất tranh chấp thuộc thửa 233, tờ bản đồ số 03 có diện tích 800m2 tại thôn X xã C huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Thửa đất tranh chấp có hình ô voan là đất trồng lúa hàng năm, phía đông giáp khe cạn 18,7 mét, phía tây giáp đường mòn 15,96 mét, phía bắc giáp đất ông Ma Seo S 45,61 mét, phía nam giáp đất ông Ma Seo S 16,49 mét và đất ông Ma Seo C 16,5 mét (Có trích lục thửa đất tranh chấp kèm theo Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ, bút lục số 53).

Về bồi thường thiệt hại: Tại biên bản lấy lời khai đương sự ngày 27 tháng 4 năm 2017 ông Giàng Seo P đề nghị Tòa án nhân dân huyện Xín Mần buộc anh Ma Seo S bồi thường thiệt hại về hoa màu trong 09 năm từ năm 2008 đến năm 2017, mỗi năm thu về 17 bao thóc, mỗi bao 45kg tổng cộng 6.885kg thóc. Giá thóc hiện tại bán trên thị trường là 5.000đ/kg tính thành tiền là 34.425.000đ. Ông P đề nghị buộc anh S trả cho ông P 15.000.000đ, số còn lại ông P không lấy mà tính vào phần công trồng cấy cho anh S. Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/5/2017 xác định diện tích tranh chấp thuộc đất trồng lúa mỗi năm trồng một vụ thu hoạch được 400kg/1vụ x 09 năm x 5.000đ/kg = 18.000.000(Mười tám triệu)đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án: Tuân thủ và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình không chấp hành theo Giấy triệu tập của Tòa án dẫn đế việc hòa giải không thực hiện được làm ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết của vụ án. Tại phiên tòa ngày hôm nay bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn vắng mặt không có lý do.

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về đòi lại quyền sử dụng đất và đòi bồi thường thiệt hại về hoa màu là 15.000.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên toà và căn cứ kết quả tranh tụng. Tòa án nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang nhận định:

 [1] Về tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang đã tống đạt thông báo thụ lý và nhiều lần tống đạt Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng anh Ma Seo S và vợ là Vàng Thị N không chấp hành gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án và việc hòa giải không thể tiến hành được. Tại phiên tòa hôm nay bị đơn anh Ma Seo S và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Vàng Thị N đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

 [2] Về thẩm quyền: Nguyên, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có địa chỉ tại thôn X, xã C, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, tài sản tranh chấp là diện tích đất tọa lạc tại thôn Xỉn Khâu xã Chế Là huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Căn cứ Điều 203 Luật đất đai năm 2013; khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang.

 [3] Về nội dung:

[3.1]Về quyền sử dụng đất: Đất tranh chấp có diện tích 800 m2 thuộc thửa số 233, tờ bản đồ số 03 gắn với vị trí: Phía Đông giáp khe cạn; phía Tây giáp đường mòn; phía Nam giáp đất ông Ma Seo C và đất ông Ma Seo S; phía Bắc giáp đất ông Ma Seo S. Tọa lạc tại thôn X xã C huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Phần đất này có nguồn gốc là của cụ Ma Seo V, khi cụ Vàng chết phần đất này do thôn X quản lý. Năm 1983thôn X chia phần đất này cho ông Giàng Seo P sử dụng trồng lúa, mọi người đều đồng thuận không ai có ý kiến gì. Ngày 28/5/1997 Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K224061 cho hộ ông Giàng Seo P để trồng lúa. Phần đất tranh chấp giữa ông Giàng Seo P và anh Ma Seo S hiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ông Giàng Seo P. Việc anh Ma Seo S lấn chiếm đất đã được nhà nước giao cho hộ ông Giàng Seo P quản lý sử dụng là vi phạm khoản 1 Điều 12 Luật đất đai năm 2013. Vì vậy Hội đồng xét xử cần buộc Ma Seo Sán trả lại toàn bộ phần đất đã tranh chấp cho hộ ông Giàng Seo P quản lý, sử dụng.

[3.2]Về bồi thường thiệt hại: Việc anh Ma Seo S tranh chấp quyền trồng cấy trên phần đất được Nhà nước cấp cho hộ ông Giàng Seo P đã làm thiệt hại đến tài sản của gia đình ông Giàng Seo P. Theo Điều 264 Bộ luật Dân sự gia đình ông P có quyền được hưởng hoa lợi trên diện tích tranh chấp này nên việc ông Giàng Seo P đòi anh Ma Seo S phải bồi thường thiệt hại là hoàn toàn chính đáng. Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 25/5/2017 xác định phần đất tranh chấp là đất trồng lúa mỗi năm trồng được một vụ lúa thu về trung bình được 400kg thóc nhân với 09 vụ lúa từ năm 2008 đến năm 2017 với giá thóc tại thời điểm xem xét thẩm định tại chỗ là 5.000đồng, số thiệt hại của nhà ông P tính thành tiền là 18.000.000(Mười tám triệu)đồng. Tại phiên tòa ngày hôm nay ông P chỉ đòi bồi thường 15.000.000đ là dưới mức thiệt hại trung bình. Vì vậy cần buộc anh Ma Seo S bồi thường phần thiệt hại này cho gia đình ông Giàng Seo P.

 [4]Về chi phí tố tụng: Ông Giàng Seo P đòi lại phần đất do anh Ma Seo S lấn chiếm là có căn cứ nên anh Ma Seo S phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000(Một triệu)đồng theo quy định khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng dân sự. Ông Giàng Seo P đã nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000(Một triệu)đồng. Anh Ma Seo S phải nộp 1.000.000(Một triệu)đồng tiền xem xét thẩm định tại chỗ để trả cho ông Giàng Seo P.

 [5]Về án phí: Anh Ma Seo S phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và án phí dân sự có giá ngạch theo điểm a khoản 2 Điều 27 điểm b tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II (Danh mục án phí, lệ phí Tòa án) Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 166, Điều 203 Luật đất đai 2013; Điều 264, Điều 271, Điều 586 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 17 Luật phí và lệ phí; điểm a khoản 2 Điều 27 điểm b tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II (Danh mục án phí, lệ phí Tòa án) Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về quyền sử dụng đất: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn ông Giàng Seo P. Buộc gia đình anh Ma Seo S phải trả lại diện tích đất tranh chấp cho hộ ông Giàng Seo P tọa lạc tại thôn X xã C huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang có diện tích 800m2 thuộc thửa 233, tờ bản đồ số 03 có vị trí:

Phía Đông giáp khe cạn.

Phía Tây giáp đường mòn.

Phía Bắc giáp đất ông Ma Seo S.

Phía Nam giáp đất ông Ma Seo S và đất ông Ma Seo C.

Phần đất này đã được Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K224061 ngày 28/5/1997 cho hộ ông Giàng Seo P.

2. Về bồi thường hoa màu: Buộc anh Ma Seo S phải bồi thường thiệt hại cho ông Giàng Seo P một phần hoa màu từ năm 2008 đến năm 2017 tính thành tiền là 15.000.000(Mười lăm triệu)đồng.

3. Về án phí: Anh Ma Seo S phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đồng. Án phí dân sự có giá nghạch 750.000đồng. Tổng số tiền án phí mà anh Ma Seo S phải nộp là 1.050.000(Một triệu không trăm năm mươi nghìn)đồng. Ông Giàng Seo P không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Chi cục Thi hánh án dân sự huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang có trách nhiệm hoàn trả lại Ông Giàng Seo P số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000(Ba trăm nghìn)đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số 03828 ngày 03 tháng 4 năm 2017.

4. Về chi phí tố tụng: Anh Ma Seo S phải chịu chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000(Một triệu)đồng. Ông Giàng Seo P được anh Ma Seo S hoàn trả lại số tiền tạm ứng chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000(Một triệu) đồng.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án bên phải thi hành án còn phải chịu một khoản tiền lãi theo quy định của Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.”

Án xử công khai sơ thẩm. Có mặt nguyên đơn, vắng mặt bị đơn, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Báo cho nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết.


62
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2017/DS-ST ngày 09/08/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Số hiệu:01/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Xín Mần - Hà Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:09/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về